پرسش خود را بپرسید

"R&D" مخفف چه واژه هایی میشه ؟

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٣١٧

سلام و دورود 

"R&D"

  مخفف چه واژه هایی میشه ؟

٢,٦٤٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٠٨

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

Research and Development

اصطلاح تحقیق و توسعه یا تحتو  یا پژوهش و گسترش (پژوگو)  (به انگلیسی R&D، همچنین تحقیق و توسعه فنی یا تحقیق و توسعه فن‌آورانه، و در اروپا RTD) عبارت است از رشته فعالیت‌های مشخصی در یک کسب و کار. بنا به تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، پژوهش و گسترش به «کار خلاقانه‌ای گفته می‌شود که به‌طور سیستماتیک انجام می‌شود تا به دانش موجود بیفزاید و این دانش را برای ابداع کاربردهای تازه به‌کارببرد».

٢٧٧,٥٨٥
طلایی
١٧٧
نقره‌ای
٣,٣٥٨
برنزی
١,٩٢٣
تاریخ
٦ ماه پیش

مخفف Research and development است 

٢,١٣٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٣٠
برنزی
٨١
تاریخ
٦ ماه پیش

Research and development

تحقیق و توسعه

٨,٨٠٢
طلایی
٦
نقره‌ای
١١٦
برنزی
٢٣
تاریخ
٦ ماه پیش

Research & Development

٥٦٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٩
برنزی
٩
تاریخ
٦ ماه پیش

Research and Development


تحقیق و توسعه

٢٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٢
تاریخ
٦ ماه پیش

research and development

تحقیق و توسعه

تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما