پرسش خود را بپرسید

معنی جمله‌ی I'm not going to start this story until you are در متن زیر

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٣٣

Are you feeling good? Good posture? Deep breathing? Big smile? Moving? I hope so. I’m not going to start this story until you are. Alright, let’s do it

٨٧٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٥٥

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

جمله "I'm not going to start this story until you are" به معنای "من شروع به تعریف این داستان نخواهم کرد تا زمانی که تو آماده باشی" است. در اینجا، گوینده منتظر است تا شنونده در وضعیت روحی و جسمی مناسب و آماده قرار بگیرد تا داستان را شروع کند. این جمله بیانگر اهمیت حال خوب و آمادگی شنونده برای دریافت داستان است.

٢٠,٩٨٨
طلایی
٣٠
نقره‌ای
٤٤٨
برنزی
١٩٠
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما