پرسش خود را بپرسید

ترجمهas fast as و کاربردش

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٢١

he rode as fast as he could to the lake.

١,٠١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦٤

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

با بیشترین سرعتی که میتونست

١٢,٦٠٩
طلایی
١٥
نقره‌ای
٢٠٨
برنزی
٢٨
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما