پرسش خود را بپرسید

اهداف شناخت و اهمیت ارگونومی

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٤٩

اهداف شناخت و اهمیت ارگونومی در سازمان ها را بیان کنید لطفا .

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

 ارگونومی در محیط کار به معنای طراحی محیط کار و ابزارهای آن به گونهای است که با تواناییها و محدودیتهای فیزیکی و روانی کارکنان سازگار باشد. اهداف و اهمیت ارگونومی در سازمانها عبارتند از: 

۱.افزایش بهره وری : با ایجاد محیط کاری که در آن کارکنان کمتر دچار خستگی و ناراحتی میشوند، بهرهوری کار افزایش مییابد .

۲.کاهش آسیبهای شغلی: طراحی ارگونومیک میتواند خطر آسیبهای مرتبط با کار مانند کمردرد و تنشهای عضلانی را کاهش دهد.

۳.بهبود کیفیت کار : وقتی کارکنان احساس راحتی میکنند، کیفیت کاری که انجام میدهند نیز بهتر خواهد بود.

۴.کاهش هزینه های درمانی: با کاهش آسیبهای شغلی، هزینههای مرتبط با درمان و مراقبتهای پزشکی نیز کمتر میشود.

۵.افزایش رضایت شغلی: محیط کاری که به خوبی طراحی شده باشد، میتواند به افزایش رضایت شغلی کارکنان منجر شود .

۶.کاهش غیبت و جابجایی کارکنان: کارکنانی که در محیطهای ارگونومیک کار میکنند، کمتر دچار بیماری میشوند و در نتیجه غیبت کمتری خواهند داشت.

  به طور کلی، ارگونومی به بهبود سلامت، ایمنی و رفاه کارکنان کمک میکند و در نتیجه، عملکرد کلی سازمان را بهبود میبخشد.

٢١,٥٤٨
طلایی
٣١
نقره‌ای
٤٦٨
برنزی
١٩١
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما