پرسش خود را بپرسید

" کارفزا "یعنی چی؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٦٥

در بیت زیر" کارفزا "یعنی چی؟

پیر یکی روز در این کار و بار

کار فزاییش در افزود کار

١,١١٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢٥

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

کار +افزا یعنی چیزی که کار را افزایش دهد .

١١٥,٧١١
طلایی
١٣٨
نقره‌ای
٢٧٤
برنزی
٤٥٣
تاریخ
١ ماه پیش

کار فزائیش در افزود کار یعنی  تقدیر، کار پیرمرد را در این شغل زیاد کرد.

فزا و افز ا در اصل همون  افزایش و افزاینده است و  بیشتر به عنوان پسوند بکار میره:

اندوه فزا ؛ آنچه اندوه و غم را بیفزاید.

 جان فزا ؛ آنچه جان افزاید.

 روح افزا :جانفزا. روح بخش. نشاط‌آور

کارفزا یعنی آنچه  که کار را بیفزاید و میشه همون تقدیر،بخت،روال زندگی.

نکته: گاهی شاعر برای رعایت وزن و آهنگ شعر از واژه های کوتاه شده استفاده می کند که به این کار میگن "مخفف"ولی فزا مخفف نیست بلکه پسونده....

ره:راه

کزین: که از این

مور:مورچه

سیه:سیاه 

خموش:خاموش

فزودن,:افزودن

ستادن:ایستادن

بازرگان:بازارگان

شاباش:شادباش

و....

١,٦٧٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١١
برنزی
٣٣
تاریخ
١ ماه پیش

در این بیت، "کارفزا" به معنای کسی است که کار و تلاش خود را افزایش میدهد و بیشتر میکند. این واژه از دو بخش "کار" و "فزا" تشکیل شده است که "فزا" به معنای افزایش دهنده یا زیادکننده است. بنابراین، در این بیت، شاعر از کلمه "کارفزا" برای توصیف فردی استفاده میکند که با افزودن به کار و تلاش خود، بار و مسئولیتهایش را سنگینتر میکند. این ممکن است به معنای این باشد که تلاشهای بیشتر لزوماً به نتایج بهتر منجر نمیشود و گاهی اوقات میتواند باعث افزایش دشواریها شود.

٢١,٠١٣
طلایی
٣٠
نقره‌ای
٤٤٩
برنزی
١٩٠
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما