پرسش خود را بپرسید

معنی biting off each word

تاریخ
٤ هفته پیش
بازدید
٤٥

معنی این عبارت: biting off each word چیه؟

٣١,٤٤٧
طلایی
١٣
نقره‌ای
١٤٧
برنزی
١٧٩

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

اشاره به وضعیتی دارد که فرد از روی عصبانیت و دلخوری کلمه‌ها را با شدت و محکم و واضح و با کمی مکث بیان می‌کند. مثل اینکه کسی به وسایل شخصی شما دست زده باشد و شما دیگه داغ کنید و با عصبانیت بگید: "بهت گفته بودم به وسایل من دست نزن!"

٧,٨١٧
طلایی
٣
نقره‌ای
٣٣٣
برنزی
٧١
تاریخ
٤ هفته پیش

پاسخ شما