پرسش خود را بپرسید

معادل انگلیسی "تا سه نشه بازی نشه "

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١١٦

معادل انگلیسی 

"تا سه نشه بازی نشه " 

چی میشه ؟

١,٣٥٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٩

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

تا سه نشه بازی نشه در انگلیسی به عبارت "Third time is the charm" معادل می‌شود این اصطلاح زمانی به کار می‌رود  که کسی در بار اول و دوم در کاری ناکام بوده و می‌خواهد برای سومین بار شانس خود را امتحان کند. در زبان انگلیسی، این عبارت نشان‌دهنده امید به موفقیت در تلاش سوم است

١٦,٢٠٦
طلایی
٢٠
نقره‌ای
٣٢٧
برنزی
١٦٥
تاریخ
١ ماه پیش

The third time is the charm 

٣,٩١٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٠
برنزی
٣٨
تاریخ
١ ماه پیش

معادل انگلیسی این عبارت می‌تواند "It's not over until it's over" باشد و یا اینکه می توانید از  اصطلاح "don't count your chickens before they hatch" استفاده کنید.

٤,٩٢٢
طلایی
٤
نقره‌ای
١٢٢
برنزی
٦٣
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما