پرسش خود را بپرسید

لاکپشت به انگلیسی چی میشه

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١٣٩

لاکپشت به انگلیسی چی میشه؟ 

٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢

٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

Turtle  به معنی لاکپشت. 

برای حفظ کردن شم یاد لاکپشت های نینجا باشید

Ninja turtles

تاریخ
١ ماه پیش

Turtle میشه

٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش

Turtle : لاک پشت

١,٠٣٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١٠
برنزی
٩
تاریخ
١ ماه پیش

لاک پشت(آبزی): turtle

لاک پشت (آبزی نباشد): tortoise

١,٧٨٠
طلایی
١
نقره‌ای
٢
برنزی
١٦
تاریخ
١ ماه پیش

turtle

     یک لاکپشت کوچولو دارم      I have a tiny turtle

٢٢٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٦
تاریخ
١ ماه پیش

هم tortoise  و هم turtle به معنای لاکپشت هستند اما تفاوت هایی دارند

٣٦,٧١١
طلایی
٨
نقره‌ای
٩٩
برنزی
٢٢٩
تاریخ
١ ماه پیش

tortoise  = لاکپشت خشکی زی

turtle = لاکپشت آبزی

٩٩٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٢١
برنزی
٩
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما