پرسش خود را بپرسید

ماتریس " swot "

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١٠١

ماتریس swot ﺩﺭ کﺪﺍﻡ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ چارچوبﺟﺎﻣﻊ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗژﻱ کارﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟
 

٠ %

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺮﻭﻉ

١٠٠ %

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻭﺭﻭﺩﻱ

٣ پاسخ
٠ %

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ گیری

٠ %

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

پاسخ گزینه 2، مرحله ورودی است. ماتریس SWOT یک ابزار مدیریت استراتژیک است که برای شناسایی و ارزیابی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات یک سازمان استفاده می‌شود. این ماتریس در مرحله ورودی چارچوب جامع تدوین استراتژی کاربرد دارد. در این مرحله، سازمان باید با استفاده از ماتریس SWOT، محیط داخلی و خارجی خود را به خوبی شناسایی کند تا بتواند استراتژی‌های مناسب را برای خود تدوین کند.

در مرحله شروع، سازمان باید بیانیه ماموریت خود را تدوین کند. بیانیه ماموریت بیانگر هدف و جهت‌گیری کلی سازمان است.

در مرحله تصمیم‌گیری، سازمان باید استراتژی‌های خود را بر اساس نتایج حاصل از مراحل قبلی انتخاب کند.

در مرحله تطبیق و مقایسه، سازمان باید استراتژی‌های خود را با شرایط محیطی و داخلی خود تطبیق دهد و بین گزینه‌های مختلف استراتژیک اولویت‌بندی کند.

بنابراین، پاسخ صحیح گزینه 2، مرحله ورودی است.

٦٨,١٢٠
طلایی
١٠٦
نقره‌ای
٦٩٥
برنزی
٨١٣
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٠,٥٦٥
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣٢٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,٢٤٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١٩٧
برنزی
١٩
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما