پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان انگلیسی => گرامر)

٠ رأی
١ پاسخ
٦ بازدید

Mommy duck, lived on a farm اگه از in استفاده کنیم اشتباهه؟

٢٣ ساعت پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٦ بازدید
٠ رأی
٣ پاسخ
١٣ بازدید
٠ رأی
١ پاسخ
٤ بازدید
٠ رأی
٠ پاسخ
٣ بازدید
٢ رأی
٥ پاسخ
٣٢ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
٦ پاسخ
٥٣ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٣ پاسخ
٢٢ بازدید
چند گزینه‌ای

Medical research at the cellular level, ……… research on the immune system, has been  made possible through twentieth-century advances in techniques of genetic research. 

١,٣٢٦
٣ روز پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٢٠ بازدید

نوع شرطی رو مشخص کنید  If I ____(have) enough money, I ____(buy) a new car.

٣ روز پیش