پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان فارسی => دستور زبان)

١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٤١ بازدید

آیا جمله : هوا سرد است نهاد وجود دارد؟ چجوری میتونم نهادی را در جمله پیدا کنم؟

٢ هفته پیش
١ رأی
٥ پاسخ
٥٥ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٢ پاسخ
٤١ بازدید

نقش دستوری  توس  در جمله ی  "مشهد در گذشته توس نامیده میشد "  چیه ؟

٢ هفته پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٣٠ بازدید

در دستور زبان اسمی که بعد از حروف اضافه بیاد رو چی میگن ؟

٢ هفته پیش
٣ رأی
٢ پاسخ
٣٥ بازدید

فعل  " اخراجش کرده بوده اند "  مربوط به چه زمانی است ؟

٢ هفته پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٤٩ بازدید

نهاد جمله  "از آنکه شیفته عشقم "  کدام است ؟

٢ هفته پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٣١ بازدید

همدان را در قئیم اکباتان میگفتند  "اکباتان" در جمله ی بالا چه نقشی داره ؟

٢ هفته پیش
٤ رأی
٣ پاسخ
٥٢ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
١ پاسخ
٣٨ بازدید
چند گزینه‌ای

کدام گزینه فعل مجهول داره ؟ لطفا دلیل بگید .

٣ هفته پیش
١ رأی
١ پاسخ
٣٤ بازدید

آرایه های ادبی بیت زیر چیست برید و درید و شکست وببست یلان را سر و سینه و پا و دست

٣ هفته پیش