تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

افتر پارتی لزوما بعد از پارتی شبانه نیست ممکن هست بصورت همزمان در کنار پارتی و در مکان دیگر بصورت خصوصی ادامه پیدا کنه. یعنی از یه مهمونی و پارتی منت ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

عصبانیت رو خالی کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

بعضی جاها: توراهی داشتن باردار بودن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

سَرم پره درگیرم ذهنم آشفته است

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

موردی رو قبول داشتن

پیشنهاد
١

هرچند روح اخلاقی این دنیا قوس و کمان طولانی دارد اما این خم به سمت عدالت گرایش دارد.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

مورد تعریف و تمجید قرار گرفتن بابت انجام کاری

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

شایدم بشه گفت ده گرم ( مواد )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

رابطه ( جنسی ) یک شبه.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

سندروم داون

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

باور عقیده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٤

با احترام به خاندان زهرا خانوم عارضم که: ضد همجنس گرایی توهین به همجنس گراها

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

تجاوز

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

جشن تولّد پانزده سالگی دخترا - جشن بلوغ جنسی ( اسپانیایی )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

مردانگی سمی اصطلاحی هست که کارهایی که اگه مرد کنه از مردونگیش کم میشه. کارهایی مثل گریه کردن، احساس داشتن، ضعیف بودن، یا مثلا بگه چقدر اون بچه کوچیکه ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

نقش جنس مخالف رو بازی کردن در ظاهر خود تغییر جنسیت دادن ( نه در باطن )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٢

انتقال نقش جنسیتی. اصطلاحی در یک نمایش با تغییر ظاهری جنسیت هستش. درگ به معنی اجرای نقش زنانه یا مردانه یا هر نوع جنسیتی دیگر هست. اجرا یا نمایش ع ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

ژندر کوییر کسی که هویت جنسیش نه مرده و نه زن. بلکه بین این دو، یا فراتر از این دو، یا ترکیبی از این دو هستش.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

ژندر کوییر کسی که هویت جنسیش نه مرده و نه زن. بلکه بین این دو، یا فراتر از این دو، یا ترکیبی از این دو هستش.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

از ته قلبم از صمیم قلبم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

از ته قلب از صمیم قلب

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

دختر سکسی و جذاب که آویزون افراد مشهورو پولدار هستش

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

دخترای سکسی و جذاب که آویزون افراد مشهور و پولدار هستن.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

نگرش مردانه رفتار مردانه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

نگرش مردانه رفتار مردانه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٥

ایش اَیییی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

عتیقه بیکیفیت منسوخ

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

یعضی جاها به معنی مریضی یا بیماری یا بی حالی هستش

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

کونیه پارتی جنده ی پارتی کسی که تو پارتی ها به همه میده حالا پسر باشه میشه کونی دختر باشه میشه جنده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

بیراهه رفتن از مسیر خارج شدن منحرف شدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

تغییر در نوع چیزی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٧

اهمیت دادن به چیزی نگران بودن درباره چیزی مراقب چیزی بودن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

تمام کردن تعطیل کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

گروه افتخاری همراه داماد یا عروس ( که اونو تا کلیسا همراهی میکنن و باهاش میرقصن، یچیز شبیه همون ساقدوشه )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

خانم جون

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٦

تجربه مشترک داشتن. وضعیت همسان داشتن. ( مثلا منم مثل توام، وضعیتم مثل توئه )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٤

تناقض، نا هماهنگی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

مهمونی شام چند نفره ( با تعداد کم )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

روز مردگان یچیز شبیه پنجشنبه آخر سال که ما میریم سر قبر فامیلامون و فاتحه میخونیم

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

بار با سبک قدیمی و کم مشتری

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

- همراه رقص ( تو پونزده شونزده سالگی طرف تو سن بلوغ جنسی ) - همراه طرف - اسکورت کننده طرف - مدیر تشریفات

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

- همراه رقص ( تو پونزده شونزده سالگی طرف تو سن بلوغ جنسی ) - همراه طرف - اسکورت کننده طرف - مدیر تشریفات

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

- همراه رقص ( تو پونزده شونزده سالگی طرف تو سن بلوغ جنسی ) - همراه طرف - اسکورت کننده طرف - مدیر تشریفات

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

جشن ورود

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

جشن ورود

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

جشن بلوغ جنسی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

جشن بلوغ جنسی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

از خود شروع کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

از خود شروع کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

خیریه کمک های مردمی پلتفرمی برای تامین مالی چیزی، بر اساس کمک های اهدایی. پلتفرم GoFundme به مردم اجازه می دهد برای مجموعه گسترده ای از رویدادها که ...