تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
-٥٠

دختر بی ارزش

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
-١٧

صدا زدن کسی محترمانه و رسمی، با شمام، کسی نیس. . .

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
-١٢

جای زخم و بخیه.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
-١١

پول از دست دادن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
-١٥

قرن بوقی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

ساختار، سازه. . .

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

یه آدم از خدا بیخبری که میاد همه چیو گند میزنه میره. یه آدمی پست/ناشناس/بد ذات که میاد گند میزنه به همه چی.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

احساسات عاطفی بعد سکس

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
-١١

به موقع

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

تیکه کلامه:دختر جذاب و تو دل برو

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

تکیه کردن، همراهی کردن. . .

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

1. اصالت اسپانیایی، اسپانیایی اصیل ( نشون دادن اصالت اسپانیایی، چون اونا برنج و لوبیا زیاد میخورن )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

a little badass

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

برای طراحی پوستر دور هم جمع شدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

رفتار زشت، رفتار مزخرف، رفتار شرم آور

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

jerk خطاب بصورت بیشعور، اُسکُل. . .

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

موسیقی محلی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

توزیع کننده روزنامه، روزنامه فروش

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

ضد سرمایه داری ضد اشرافی گری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

توده چربی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

از خود شروع کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

از خود شروع کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

جشن ورود

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

- همراه رقص ( تو پونزده شونزده سالگی طرف تو سن بلوغ جنسی ) - همراه طرف - اسکورت کننده طرف - مدیر تشریفات

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

- همراه رقص ( تو پونزده شونزده سالگی طرف تو سن بلوغ جنسی ) - همراه طرف - اسکورت کننده طرف - مدیر تشریفات

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

تمام کردن تعطیل کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

نگرش مردانه رفتار مردانه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

از ته قلب از صمیم قلب

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

تجاوز

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

نسپردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

جنده بی ارزش

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

اینطور میگفتم بخودم. . . اینجوری میگفتم

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

کسب و کارآفریقایی آمریکایی ( طوریکه حداقل مالکیت کسب و کاری شامل 50 درصد آفریقایی آمریکایی - سیاهپوست امریکایی - باشه )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

کرکره ات رو میکشم پایین

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

یخ یخ بودن، سرد بودن ( مثل نوشیدنیها )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

تغییر در نوع چیزی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

رجوع شود به ترجمه ابوالفضل تاری کسایی که شبا بیشتر میرن پارتی یا کلاب یا مهمونی.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

Deferred Action for Childhood Arrivals

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

بلرزون کردن

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

شایدم بشه گفت ده گرم ( مواد )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

تعطیل کردن چیزی کاری، خاتمه دادن به چیزی یا کاری

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

پی تو میگشتم، دنبالت میومدم تا پیدات کنم. . .

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

مورد تایید، آدم درستش،

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

با شکست موانع از جایی عبور کردن. You gonna get smashed out there تو با شکست دادنش از اونجا بیرون میای.

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

افتر پارتی لزوما بعد از پارتی شبانه نیست ممکن هست بصورت همزمان در کنار پارتی و در مکان دیگر بصورت خصوصی ادامه پیدا کنه. یعنی از یه مهمونی و پارتی منت ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

یجا میشه: "مدت زیادی تو مکانی یا محله ای یا محیطی بودن" ( منظور اینه که اون بچه محلا اونو میشناسن )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

تو باغ نیستی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

تو باغ نبودن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

تلاش بیشتر کردن در کاری تا به نتیجه مطلوب رسیدن.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

خرج اضافه گذاشتن رو دست. بدهی تحمیل کردن. بدهی گردن گرفتن.