مجتبی م

مجتبی م

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهhomophobic١٢:٣٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧با احترام به خاندان زهرا خانوم عارضم که: ضد همجنس گرایی توهین به همجنس گراهاگزارش
25 | 1
rapey١٢:٢٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧تجاوزگزارش
0 | 1
quince١٢:٠٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧جشن تولّد پانزده سالگی دخترا - جشن بلوغ جنسی ( اسپانیایی )گزارش
7 | 2
toxic masculinity١٢:١١ - ١٤٠٠/٠٣/٣١مردانگی سمی اصطلاحی هست که کارهایی که اگه مرد کنه از مردونگیش کم میشه. کارهایی مثل گریه کردن، احساس داشتن، ضعیف بودن، یا مثلا بگه چقدر اون بچه کوچیکه ... گزارش
12 | 1
gender bend١٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠٣/٣١نقش جنس مخالف رو بازی کردن در ظاهر خود تغییر جنسیت دادن ( نه در باطن )گزارش
2 | 1
drag١٢:٤٠ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠انتقال نقش جنسیتی. اصطلاحی در یک نمایش با تغییر ظاهری جنسیت هستش. درگ به معنی اجرای نقش زنانه یا مردانه یا هر نوع جنسیتی دیگر هست. اجرا یا نمایش ع ... گزارش
25 | 1
genderqueer١١:٠٩ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠ژندر کوییر کسی که هویت جنسیش نه مرده و نه زن. بلکه بین این دو، یا فراتر از این دو، یا ترکیبی از این دو هستش.گزارش
12 | 1
gender queer١١:٠٩ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠ژندر کوییر کسی که هویت جنسیش نه مرده و نه زن. بلکه بین این دو، یا فراتر از این دو، یا ترکیبی از این دو هستش. گزارش
0 | 1
bottom of everything٠٩:٣٣ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠از ته قلب از صمیم قلبگزارش
0 | 1
bottom of my everything٠٩:٣٣ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠از ته قلبم از صمیم قلبمگزارش
2 | 1
trophy girlfriend٠٩:١١ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠دختر سکسی و جذاب که آویزون افراد مشهورو پولدار هستشگزارش
2 | 1
trophy girlfriend٠٩:٠٦ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠دخترای سکسی و جذاب که آویزون افراد مشهور و پولدار هستن.گزارش
7 | 1
masc present١٤:٠٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦نگرش مردانه رفتار مردانهگزارش
0 | 1
masc presenting١٤:٠٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦نگرش مردانه رفتار مردانهگزارش
2 | 1
EW٢٠:١٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٦ایش اَییییگزارش
23 | 1
janky١٩:٥٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٦عتیقه بیکیفیت منسوخگزارش
2 | 1
green١٩:٢٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٦یعضی جاها به معنی مریضی یا بیماری یا بی حالی هستشگزارش
2 | 1
labia major١١:١١ - ١٤٠٠/٠٣/١٦دو تا لُپ کس رو میگنگزارش
0 | 1
courtesy bottom١٣:٠٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٢کونیه پارتی جنده ی پارتی کسی که تو پارتی ها به همه میده حالا پسر باشه میشه کونی دختر باشه میشه جندهگزارش
2 | 1
turning٢٠:٢٤ - ١٤٠٠/٠٣/١١بیراهه رفتن از مسیر خارج شدن منحرف شدنگزارش
7 | 1
decolonizing٢٠:٠٥ - ١٤٠٠/٠٣/١١تغییر در نوع چیزیگزارش
0 | 1
give a shit١٤:٢٥ - ١٤٠٠/٠٣/١١اهمیت دادن به چیزی نگران بودن درباره چیزی مراقب چیزی بودنگزارش
23 | 1
hard out١٣:١٠ - ١٤٠٠/٠٣/١١تمام کردن تعطیل کردنگزارش
0 | 1
quince court١٠:٣٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٠گروه افتخاری همراه داماد یا عروس ( که اونو تا کلیسا همراهی میکنن و باهاش میرقصن، یچیز شبیه همون ساقدوشه )گزارش
2 | 1
mama٠٩:٣٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٠خانم جونگزارش
5 | 1
join the club٢٠:٣١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٣تجربه مشترک داشتن. وضعیت همسان داشتن. ( مثلا منم مثل توام، وضعیتم مثل توئه )گزارش
28 | 1
inconsistencies١٧:٥٦ - ١٤٠٠/٠٣/٠٣تناقض، نا هماهنگیگزارش
21 | 1
dinner party٠٩:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠مهمونی شام چند نفره ( با تعداد کم )گزارش
2 | 1
day of the dead٠٩:٤٠ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠روز مردگان یچیز شبیه پنجشنبه آخر سال که ما میریم سر قبر فامیلامون و فاتحه میخونیمگزارش
0 | 1
dive bar١٤:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩بار با سبک قدیمی و کم مشتریگزارش
5 | 1
chambelana١٣:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩- همراه رقص ( تو پونزده شونزده سالگی طرف تو سن بلوغ جنسی ) - همراه طرف - اسکورت کننده طرف - مدیر تشریفاتگزارش
2 | 1
chambela١٣:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩- همراه رقص ( تو پونزده شونزده سالگی طرف تو سن بلوغ جنسی ) - همراه طرف - اسکورت کننده طرف - مدیر تشریفاتگزارش
0 | 1
chambelan١٣:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩- همراه رقص ( تو پونزده شونزده سالگی طرف تو سن بلوغ جنسی ) - همراه طرف - اسکورت کننده طرف - مدیر تشریفاتگزارش
0 | 1
ceanera١٣:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩جشن ورودگزارش
2 | 1
cea�era١٣:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩جشن ورودگزارش
0 | 1
quinceanera١٠:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩جشن بلوغ جنسیگزارش
5 | 1
quincea�era١٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩جشن بلوغ جنسیگزارش
0 | 1
start thing off٠٨:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨از خود شروع کردنگزارش
0 | 1
start things off٠٨:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨از خود شروع کردنگزارش
0 | 1
gofundme١٩:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٦خیریه کمک های مردمی پلتفرمی برای تامین مالی چیزی، بر اساس کمک های اهدایی. پلتفرم GoFundme به مردم اجازه می دهد برای مجموعه گسترده ای از رویدادها که ... گزارش
2 | 1
daca١٩:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٦Deferred Action for Childhood Arrivalsگزارش
0 | 1
paro١٨:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٦اسپانیایی: اعتصابگزارش
2 | 1
delivered٠٩:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٦هدایت شده نجات یافته رستگار شده توبه کرده و تبرئه شده گزارش
14 | 1
god bless you١٤:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٥sarina خنگ خودتی همجا هم خدا حفظت کنه نمیشه. اینو باید تو جاهای خودش ترجمه کرد در کل بنظرم میشه صفات خوب خدا رو برا طرف خواستن مثلن : خدا بهت عزت بد ... گزارش
23 | 1
fuck boy١٣:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٥کسی که طرف مقابلش ( دختر ) اصلا براش مهم نیست و الکی ازش تعریف میکنه تا بتونه ازش استفاده کنه. معنیش شاید بشه: 1 - بُکُن در رو 2 - نامرد، نامردیگزارش
136 | 1
fuckboy١٣:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٥کسی که طرف مقابلش ( دختر ) اصلا براش مهم نیست و الکی ازش تعریف میکنه تا بتونه ازش استفاده کنه. معنیش شاید بشه: 1 - بُکُن در رو 2 - نامرد، نامردیگزارش
25 | 1
lonja١٥:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٢توده چربیگزارش
0 | 1
jack٠٩:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/٢١تیغ زدنگزارش
2 | 0
blow up١١:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٠برای پیشرفت در کاری میشه: ترکوندن سروصدا بپا کردن درخشیدنگزارش
2 | 0
AY١٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٠اسپانیایی میشه اوه، واگزارش
2 | 0