برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مجتبی م

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مردانگی سمی
اصطلاحی هست که کارهایی که اگه مرد کنه از مردونگیش کم میشه.کارهایی مثل گریه کردن، احساس داشتن، ضعیف بودن، یا مثلا بگه چقدر اون بچه کوچی ...
١٤٠٠/٠٣/٣١
|

2 نقش جنس مخالف رو بازی کردن
در ظاهر خود تغییر جنسیت دادن(نه در باطن)
١٤٠٠/٠٣/٣١
|

3 انتقال نقش جنسیتی.
اصطلاحی در یک نمایش با تغییر ظاهری جنسیت هستش.
درگ به معنی اجرای نقش زنانه یا مردانه یا هر نوع جنسیتی دیگر هست.
اجرا یا ...
١٤٠٠/٠٣/٣٠
|

4 ژندر کوییر
کسی که هویت جنسیش نه مرده و نه زن. بلکه بین این دو، یا فراتر از این دو، یا ترکیبی از این دو هستش.

١٤٠٠/٠٣/٣٠
|

5 ژندر کوییر
کسی که هویت جنسیش نه مرده و نه زن. بلکه بین این دو، یا فراتر از این دو، یا ترکیبی از این دو هستش.
١٤٠٠/٠٣/٣٠
|

6 از ته قلبم
از صمیم قلبم
١٤٠٠/٠٣/٣٠
|

7 از ته قلب
از صمیم قلب
١٤٠٠/٠٣/٣٠
|

8 دختر سکسی و جذاب که آویزون افراد مشهورو پولدار هستش ١٤٠٠/٠٣/٣٠
|

9 دخترای سکسی و جذاب که آویزون افراد مشهور و پولدار هستن. ١٤٠٠/٠٣/٣٠
|

10 نگرش مردانه
رفتار مردانه
١٤٠٠/٠٣/٢٦
|

11 نگرش مردانه
رفتار مردانه
١٤٠٠/٠٣/٢٦
|

12 ایش
اَیییی
١٤٠٠/٠٣/١٦
|

13 عتیقه
بیکیفیت
منسوخ
١٤٠٠/٠٣/١٦
|

14 یعضی جاها به معنی مریضی یا بیماری یا بی حالی هستش ١٤٠٠/٠٣/١٦
|

15 دو تا لُپ کس رو میگن ١٤٠٠/٠٣/١٦
|

16 کونیه پارتی
جنده ی پارتی
کسی که تو پارتی ها به همه میده حالا پسر باشه میشه کونی دختر باشه میشه جنده
١٤٠٠/٠٣/١٢
|

17 بیراهه رفتن
از مسیر خارج شدن
منحرف شدن
١٤٠٠/٠٣/١١
|

18 تغییر در نوع چیزی ١٤٠٠/٠٣/١١
|

19 اهمیت دادن به چیزی
نگران بودن درباره چیزی
مراقب چیزی بودن
١٤٠٠/٠٣/١١
|

20 تمام کردن
تعطیل کردن
١٤٠٠/٠٣/١١
|

21 گروه افتخاری همراه داماد یا عروس (که اونو تا کلیسا همراهی میکنن و باهاش میرقصن،یچیز شبیه همون ساقدوشه) ١٤٠٠/٠٣/١٠
|

22 خانم جون ١٤٠٠/٠٣/١٠
|

23 تجربه مشترک داشتن.وضعیت همسان داشتن.
(مثلا منم مثل توام،وضعیتم مثل توئه)
١٤٠٠/٠٣/٠٣
|

24 تناقض،نا هماهنگی ١٤٠٠/٠٣/٠٣
|

25 مهمونی شام چند نفره(با تعداد کم) ١٤٠٠/٠٢/٣٠
|

26 روز مردگان
یچیز شبیه پنجشنبه آخر سال که ما میریم سر قبر فامیلامون و فاتحه میخونیم
١٤٠٠/٠٢/٣٠
|

27 بار با سبک قدیمی و کم مشتری ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

28 -همراه رقص (تو پونزده شونزده سالگی طرف تو سن بلوغ جنسی)
-همراه طرف
-اسکورت کننده طرف
-مدیر تشریفات
١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

29 -همراه رقص (تو پونزده شونزده سالگی طرف تو سن بلوغ جنسی)
-همراه طرف
-اسکورت کننده طرف
-مدیر تشریفات
١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

30 -همراه رقص (تو پونزده شونزده سالگی طرف تو سن بلوغ جنسی)
-همراه طرف
-اسکورت کننده طرف
-مدیر تشریفات
١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

31 جشن ورود ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

32 جشن ورود ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

33 جشن بلوغ جنسی ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

34 جشن بلوغ جنسی ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

35 از خود شروع کردن ١٤٠٠/٠٢/٢٨
|

36 از خود شروع کردن ١٤٠٠/٠٢/٢٨
|

37 پلتفرمی برای تامین مالی برپایه اهدا
پلتفرم GoFundme به مردم اجازه می‌دهد برای مجموعه گسترده‌ای از رویدادها که عموما مقاصد خیرخواهانه دارند پول جمع ...
١٤٠٠/٠٢/٢٦
|

38 Deferred Action for Childhood Arrivals ١٤٠٠/٠٢/٢٦
|

39 اسپانیایی: اعتصاب ١٤٠٠/٠٢/٢٦
|

40 هدایت شده
نجات یافته
رستگار شده
توبه کرده و تبرئه شده
١٤٠٠/٠٢/٢٦
|

41 sarina خنگ خودتی
همجا هم خدا حفظت کنه نمیشه.
اینو باید تو جاهای خودش ترجمه کرد
در کل بنظرم میشه صفات خوب خدا رو برا طرف خواستن
مثلن :
...
١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

42 کسی که طرف مقابلش (دختر) اصلا براش مهم نیست و الکی ازش تعریف میکنه تا بتونه ازش استفاده کنه.
معنیش شاید بشه:
1-بُکُن در رو
2-نامرد،نامردی
١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

43 کسی که طرف مقابلش (دختر) اصلا براش مهم نیست و الکی ازش تعریف میکنه تا بتونه ازش استفاده کنه.
معنیش شاید بشه:
1-بُکُن در رو
2-نامرد،نامردی
١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

44 توده چربی ١٤٠٠/٠٢/٢٢
|

45 تیغ زدن ١٤٠٠/٠٢/٢١
|

46 برای پیشرفت در کاری میشه:
ترکوندن
سروصدا بپا کردن
درخشیدن
١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

47 اسپانیایی میشه اوه، وا ١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

48 مشروب امضادار ١٤٠٠/٠٢/١٦
|

49 نوبت قبلی
وقت قبلی
وقت قبلی تعیین شده
نوبت پزشکی
وقت تعیین شده دکتر
نوبت مطب
وقت قبلی مطب
١٤٠٠/٠٢/١٣
|

50 سوزن زدن ١٤٠٠/٠٢/١٣
|