quince

/ˈkwɪns//kwɪns/

معنی: به، درخت به
معانی دیگر: (گیاه شناسی) درخت به (cydonia oblonga از خانواده ی rose)
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: a flowering tree of the rose family that bears an edible fruit.

(2) تعریف: the hard, yellow fruit of such a tree, often made into preserves or jam.

جمله های نمونه

1. quince preserve
مربای به

2. Pear trees are grafted on quince rootstocks.
[ترجمه ترگمان]درختان گلابی روی rootstocks به quince پیوند خورده اند
[ترجمه گوگل]درختان گلابی در پایه های قوچ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Sergeant Bramble and Constable Quince very quickly gave up trying to understand what it was that the experts were looking for.
[ترجمه Amirhosein] گروهبان bramble و پاسبان quince خیلی زود از تلاش برای فهمیدن چیزیکه اون حرفه ای ها دنبالش بودن دست کشیدن 🤦🏻‍♂️
|
[ترجمه ترگمان]گروهبان Bramble و پاسبان Quince به سرعت تلاش کردند تا بفهمند که این متخصصان به دنبال چه چیزی هستند
[ترجمه گوگل]سرباز برمبل و کنستانتین میشی خیلی سریع به تلاش برای درک آنچه که کارشناسان به دنبال آن بودند دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Constable Quince was new to the job and, in Bramble's estimation, unsuited for it.
[ترجمه ترگمان]کانستبل پینت یک شغل جدید برای این شغل بود و در برآورد Bramble برای آن مناسب نبود
[ترجمه گوگل]Constable Quince برای کار جدید بود و برآورد برمبلی برای آن مناسب نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. To make the marmalade, Plagemann cooks the quince peels and cores in water to cover until tender, about 45 minutes.
[ترجمه ترگمان]برای ایجاد مربا، Plagemann در پوست و cores را در آب برای پوشش دادن تا مدت ۴۵ دقیقه تمیز می کند
[ترجمه گوگل]برای تهیه مارمالاد، Plagemann آشپزی میوه ها و هسته ها را در آب برای پوشش تا زمانی که ملایم، حدود 45 دقیقه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Quince C Semi-dwarfing, used for strong-growing types, needs fertile soil.
[ترجمه ترگمان]Quince C که برای انواع رشد قوی استفاده می شود، به خاک حاصل خیز نیاز دارد
[ترجمه گوگل]Quince C نیمه کوهنوردی، که برای انواع قوی رشد می کند، نیاز به خاک بارور دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Constable Quince hid in the potting shed and lit a Woodbine.
[ترجمه ترگمان]کانستبل پینت در انبار گلدان پنهان شد و یک Woodbine روشن کرد
[ترجمه گوگل]مشروبات الکساندر مخلوط در گلدان کوچک و یک چوب چوب را روشن کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Constable Quince had retreated behind a stack of deckchairs and extinguished his cigarette.
[ترجمه ترگمان]سرکار Quince پشت توده ای از deckchairs عقب نشینی کرده و سیگارش را خاموش کرده بود
[ترجمه گوگل]Constable Quince در پشت یک پشته صندلی گنجانده شده و سیگار خود را خاموش کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Fragrant aromas of apple and quince on the nose, accompanied by hints of cashew nut.
[ترجمه ترگمان]بوی معطر سیب و quince بر بینی، همراه با نشانه هایی از nut cashew
[ترجمه گوگل]عطر معطر سیب و درخت در بینی، همراه با نکات از مهره های گشنیز
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Conclusion: Chinese flowering quince proteinase plus excessive ventilation of the respirator can rapidly induce pulmonary emphysema models with dogs.
[ترجمه ترگمان]نتیجه گیری: proteinase شدن گل به quince به علاوه تهویه اضافی از ماسک اکسیژن می تواند به سرعت در استفاده از مدل های emphysema ریوی با سگ ها باشد
[ترجمه گوگل]نتیجه گیری: پروتئازاز گل چین به همراه تهویه مفرط تنفس، می تواند به سرعت باعث ایجاد مدل های آمفیزم ریوی با سگها شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Top Notes: luscious aquatic, cool Citrus, Honeydew Melon, Quince, Pineapple, Lotus and Lily.
[ترجمه ترگمان]نکات برجسته: آبی تند، مرکبات، مرکبات، هندوانه، Quince، آناناس، لوتوس و لی لی
[ترجمه گوگل]نشانه های بالا، آبلیمو، مرکبات سرد، خربزه عسل، قوچ، آناناس، لوتوس و لیلی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Chinese flowering quince can treat oedema, beriberi, and ameliorable joint.
[ترجمه ترگمان]flowering به quince چینی می تواند با oedema، beriberi و ameliorable سرو کار داشته باشد
[ترجمه گوگل]میوه گل سرخ چینی می تواند ادم، بریروی و مفصل زاید را درمان کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The Japanese quince is invaluable for early spring color when its bright orange-flame flowers stud the bare thorny stems for weeks.
[ترجمه ترگمان]The ژاپنی برای رنگ بهار اولیه بسیار ارزشمند است وقتی که گل های آتش نارنجی درخشان آن ساقه های خاردار را برای هفته ها تمرین می کنند
[ترجمه گوگل]درختان ژاپنی برای رنگ زودهنگام بهار بسیار ارزشمند است، در حالی که گلهای نارنجی درخشان آن گلها را چند هفته طول می کشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Is breast enhancement Chinese flowering quince useful to the person of middleaged above?
[ترجمه ترگمان]آیا افزایش سینه در چین برای فرد of بالا مفید است؟
[ترجمه گوگل]آیا افزایش پستان چینی گلدان مفید برای فرد middleaged در بالا است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

به (اسم)
quince, quincunx

درخت به (اسم)
quince, quincunx

به انگلیسی

• either of two trees that produce small round yellowish fruit; fruit produced by these trees
a quince is a hard fruit with an acid taste that is used for making jelly and marmalade.

پیشنهاد کاربران

درخت به - میوه به
میوه به، درخت به، مربای به، لعاب به
( درخت ) ( میوه ) به
درخت به


جشن تولّد پانزده سالگی دخترا - جشن بلوغ جنسی ( اسپانیایی )
درخت به ، میوه به
Grate the fruit and spit it out and make tea from it. You can taste it for a minute later
میوه به را رنده کنید و تف دهید و از آن چای دم کنید یک دقیقه بعد میل کنید
فقط میوه به و آب جوش بعد چای به آماده هست
به ( میوه )

– He likes quince jam
– She makes pancakes with quince
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما