تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

مدل مو بافته مکزیکی یا آفریقایی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

jerk خطاب بصورت بیشعور، اُسکُل. . .

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

سس تند از برند والنتینا

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

تلمبار شدن رو هم

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

از هر طرف ضرر دادن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

از هر طرف ضرر دادن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

رو به جلو رفتن پشرفت کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

نازل مشروب ریز. ( یچیز شبیه نازل پمپ بنزین )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

نازل مشروب ریز. ( یچیز شبیه نازل پمپ بنزین )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

چاشنی دار، طعم دار

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

افتتاحیه ساده مکانی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

فهمیدم، متوجه شدم

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢١

خفن، معرکه، عالی. . . کله خر. . .

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

بالاترین رکورد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

توزیع کننده روزنامه، روزنامه فروش

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

اساس کار، کار اساسی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

مستقر شدن، تثبیت شدن/کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

تابلو نئون، تابلو حروف نئون،

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٨

سرکشی کردن، سر زدن، وقت گذاشتن واسه بازدید، . .

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

سرکشی کردن، سر زدن، وقت گذاشتن واسه بازدید، . .

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

لعنتی، کیری، تخمی، حرومی، کیر تو قیافه، بگا رفته. . .

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

شورت زنانه بغل بندی، شورت زنانه گره ای، شورت زنانه بغل گره ای. . .

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

رقص، رقص موزون،

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

اطمینان پیدا کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

شلوار گرمکن ورزشی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

نیم تنه ( زنانه )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

تاپ نیم تنه ( زنانه )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

آدمی که ظاهر غلط اندازی داره، امروزی هست ولی فیکه جعلیه چون با ذاتش نمیخونه. . . هیپیِ قلابی.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

جوان امروزی، جوان تیپ امروزی، . . . جوانی که علارغم هویت خانوادگی از مد روز غافل نیست میره مثلا شلوار جذب میپوشه یا سیگار میکشه که شاید مخالف عقاید خ ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

صفت برای چیزی شخصی: عجیب و غریب رفتار کردن، عجیب و غریب، عجیب، دیوونه بازی یا دیوونه رفتار کردن، حیرت انگیز،

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

برا مکان هایی: مشتری ثابت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

سانس تخفیفات، بازه زمانی تخفیفات. . .

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

سَر را انداختن پایین و رفتن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

شاخه کوچک، خط کوچک. . .

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

دارای افکار و عقاید قدیمی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

پوست اندازی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

استقبال

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

ضعیف، بدسلیقه، مضحک، خشن، مبتذل، خسیس، پست

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

پاک کردن گند ها از روی چیزی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

پاک کردن دیوار نوشته

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

جریان پیدا کردن هوا ( در چیزی ) . . . مثل اتاق رو گردگیری میکنیم پنجره رو باز میکنیم هوا جریان پیدا میکنه تا بو از بین بره.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

جریان پیدا کردن هوا ( در چیزی ) . . . مثل اتاق رو گردگیری میکنیم پنجره رو باز میکنیم هوا جریان پیدا میکنه تا بو از بین بره.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

جریان پیدا کردن هوا ( در چیزی ) . . . مثل اتاق رو گردگیری میکنیم پنجره رو باز میکنیم هوا جریان پیدا میکنه تا بو از بین بره.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

لایه نشانی بار دوم، رنگامیزی بار دوم، دور دوم پاشش. . .

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

کنار اومدن، قبول کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

تو چشم بودن، پر زرق و برق. . . زیاده روی/ افراطی/غراق آمیز بودن چیزی. . .

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

مرکز کنترل و پیشگیری آفت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

دختر بچه اجرا کننده ای ( تو گروه رقص مثلا ) که جای حساس زنانه اش زود رشد کرده و بزرگ شده. تو سال 1996 یه دختر بچه ای که از نظر جنسی ( بخاطر مثلا بزر ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

شغل ثابت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

سِرو کردن غذا یا نوشیدنی