walkaway

/ˈwɔːkəweɪ//ˈwɔːkəweɪ/

پیروزی آسان، سهل الحصول

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: an easily won victory or contest.
مشابه: runaway

جمله های نمونه

1. That race was just a walkaway for my horse.
[ترجمه گوگل]آن مسابقه فقط یک پیاده روی برای اسب من بود
[ترجمه ترگمان] اون مسابقه فقط واسه اسب من بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Then you walkaway from it and let it ferment.
[ترجمه گوگل]سپس از آن فاصله بگیرید و بگذارید تخمیر شود
[ترجمه ترگمان] بعدش تو از اینجا اومدی بیرون و بیخیالش میشی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The high resolution multiazimuthal walkaway VSP method was applied to the accurate prediction of reservoirs in Tahe oil field.
[ترجمه گوگل]برای پیش‌بینی دقیق مخازن در میدان نفتی طاه، از روش چندآزیموتالی با وضوح بالا VSP استفاده شد
[ترجمه ترگمان]این روش با استفاده از روش VSP walkaway برای پیش بینی دقیق مخازن در میدان نفتی tahe اعمال شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Getting elected to the council was a walkaway.
[ترجمه گوگل]انتخاب شدن در شورا راهگشا بود
[ترجمه ترگمان]انتخاب شدن برای این شورا a بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. No deal, in the sense of walkaway power, can also be used tactically at any stage of the proceedings .
[ترجمه گوگل]هیچ معامله، به معنای قدرت گذر، نمی تواند به صورت تاکتیکی در هر مرحله از دادرسی مورد استفاده قرار گیرد
[ترجمه ترگمان]هیچ معامله، به مفهوم قدرت walkaway نمی تواند در هر مرحله از دادرسی به طور تاکتیکی استفاده شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Much more attention is paid to walkaway VSP in view of its unique observation form and its importance to solve geological questions.
[ترجمه گوگل]توجه بسیار بیشتری به VSP راهرو با توجه به شکل مشاهده منحصر به فرد آن و اهمیت آن برای حل سوالات زمین شناسی معطوف شده است
[ترجمه ترگمان]توجه بیشتری به walkaway VSP به لحاظ شکل مشاهده منحصر به فرد و اهمیت آن برای حل سوالات زمین شناسی معطوف شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Walkaway VSP forward modeling is an effective tool for theoretical study and wave field identification.
[ترجمه گوگل]مدل سازی رو به جلو Walkaway VSP ابزاری موثر برای مطالعه نظری و شناسایی میدان موج است
[ترجمه ترگمان]walkaway VSP forward یک ابزار موثر برای مطالعه نظری و شناسایی میدان موج است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. We have an agreement from which we cannot walkaway.
[ترجمه گوگل]ما توافقی داریم که نمی توانیم از آن دور شویم
[ترجمه ترگمان]ما یک توافق داریم که ما نمی توانیم از آن استفاده کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Any type of residual income program could be good because you are shooting for that walkaway income and this is a way to do .
[ترجمه گوگل]هر نوع برنامه با درآمد باقیمانده می تواند خوب باشد زیرا شما برای آن درآمد از راه دور عکس می گیرید و این راهی برای انجام آن است
[ترجمه ترگمان]هر نوع برنامه درآمد مانده می تواند خوب باشد چون شما برای آن درآمد walkaway عکس می گیرید و این راهی برای انجام آن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Some protesters sat on the roadway, chanting "Let us go, " while others chanted and yelled at police from the pedestrian walkaway above.
[ترجمه گوگل]برخی از معترضان در خیابان نشستند و شعار می دادند "بگذارید برویم" در حالی که برخی دیگر از محل پیاده روی عابر پیاده بالای سر پلیس شعار می دادند و فریاد می زدند
[ترجمه ترگمان]برخی از معترضین در شاهراه نشسته بودند و شعار می دادند: \"بیا برویم\"، در حالی که دیگران فریاد می زدند و از عابر پیاده به سوی پلیس فریاد می کشیدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. In skintight toreador pants, she manages to make the world's most famous come-on out of a simple walkaway, and Marilyn's face, by popular standards, is as spectacular as her figure.
[ترجمه گوگل]او با شلوار تنگ toreador موفق می‌شود که معروف‌ترین لباس جهان را از یک پیاده‌روی ساده بیرون بیاورد و چهره مرلین، طبق استانداردهای رایج، به اندازه هیکلش تماشایی است
[ترجمه ترگمان]در skintight toreador، او موفق می شود که مشهورترین چهره دنیا را از یک walkaway ساده بسازد، و چهره ماریلن، با استانداردهای رایج، به اندازه اندام او تماشایی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Avoid confrontations as much as possible and chose to walkaway from potentially explosive and harmful situations.
[ترجمه گوگل]تا حد امکان از رویارویی خودداری کنید و از موقعیت های بالقوه انفجاری و مضر دوری کنید
[ترجمه ترگمان]از درگیری هایی که ممکن است اجتناب کنید اجتناب کنید و آن ها را از موقعیت های بالقوه خطرناک و مضر انتخاب کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[سینما] دور شدن به آرامی از صحنه و سوژه و محل مورد نظر

انگلیسی به انگلیسی

• easy victory (slang)

پیشنهاد کاربران

بی خیال شدن
دورشدن از جایی ( ترک کردن جایی )
رفتن از جایی
پی کار خود رفتن
فرار کردن
گذاشتن رفتن ( بگذارید بروید )
راه افتادن و رفتن از جایی
به چاک زدن

بیخیالش شو و برو
از شخصی روی گردان شدن

استعفا دادن
walked away from the businesses
من از تمامی مشاغل استعفا دادم
بزن به چاک یا برو پی کارت
put the bill on the table and walked away
دور شدن یا نجات یافتن
سَر را انداختن پایین و رفتن
دورشدن
نجات یافتن، رها شدن
خلاص شدن از چیزی
از صحنه فرار کردن - از صحنه جیم شدن
از خطر جستن
بی خیال انجام کاری شدن
1 - وقتی در شرایطی باشی که ادامه دادن در اون شرایط برات سخت باشه، یا برات سودی نداشته باشه، اگه خودتو از این شرایط بیاری بیرون، از عبارت walk away استفاده میشه. مثلا توی مذاکره بر سر خرید خونه، وقتی ببینی فروشنده قیمت بالاتر از عرف بازار میگه و منطقی حرف نمیزنه ، اگه از ادامه مذاکره انصراف بدی، اینجا از عبارت walk away استفاده میشه.
...
[مشاهده متن کامل]

2 - قسر در رفتن، جان سالم به در بردن: وقتی از یه تصادف، سالم بیرون بیای و آسیب چندانی بهت وارد نشه، از walk away استفاده میشه.
مثال: that lucky girl overturned the car, but walked away from it without a scratch
آن دختر خوش شانس ماشین را واژگون کرد ( چپ کرد ) ، اما بدون اینکه خراش بردارد، جان سالم به در برد.
3 - ترک کردن به معنای عام، دست کشیدن، رها کردن، بی خیال شدن، کنار گذاشتن
you should walk away feeling of rejection
باید حس طرد شدگی را کنار بذاری

ولش کن برو!
ترک کردن
to stop being involved in a situation because it is difficult to deal with or does not give you any advantages:برای متوقف کردن از درگیر شدن در یک وضعیت، زیرا با آن مقابله کردن به شما هیچ مزیتی ( فایده ای ) نمی دهد:
...
[مشاهده متن کامل]

You can't just walk away from a marriage at the first sign of a problem. شما نمیتوانید اجتناب کنید از ازدواج بخاطر مشکلاتش.
( ACCIDENT )
to escape an accident without being badly hurt: در رفتن از یک حادثه بدون آسیب دیدن.
She overturned the car, but walked away from it without a scratch. ماشین رو چپ کرد ولی بدون هیچ خراشی گریخت.

راهتو بکش و برو_دوری کن
بی تفاوت از کنار یک شرایط سخت گذشتن
Eg: Hey, hey, don't you walk away from me.
هی هی، همینجوری نذار نرو.
Eg: Walk away now, you won't get your ass kicked.
راهتو بکش برو تا کتک نخوری.

بزن ب چاک . . . گمشو
گذشتن
بیخیال شو
ترک کردن یک موقیعت سخت به جای سعی کردن برای ساختن بهتر
انصراف ( در مذاکرات تجاری )
رفته تو کار خودش یعنی سرش تو کار خودشه
دور شو
آمدن و ملاقات کردن
تغییر جبهه/ تغییر رویکرد/ تغییر طرف مورد حمایت
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٢٧)

بپرس