پیشنهاد‌های سیدحسین اخوان بهابادی (٢,٤٧٩)

بازدید
٨٩٩
تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

جانمی جان ( janami jan ) : یحتمل یعنی جان من هستی، جان. جان من هستی، ای جان. جان من هستی، ای جان من. واژه ای برای ابراز خشنودی و شادی. جانمی ( janam ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

جانمی جان ( janami jan ) : یحتمل یعنی جان من هستی، جان. جان من هستی، ای جان. جان من هستی، ای جان من. واژه ای برای ابراز خشنودی و شادی. جانمی ( janam ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
١

سگیونیسم

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

جروندن/jorundan/ در گویش شهرستان بهاباد به معنای تکان دادن است. چقدر، میجری/mijjori/؟ یعنی چقدر تکان می خوری؟ در این گویش، بجرون/bejjorun/ به معنای ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

جروندن/jorundan/ در گویش شهرستان بهاباد به معنای تکان دادن است. چقدر، میجری/mijjori/؟ یعنی چقدر تکان می خوری؟ در این گویش، بجرون/bejjorun/ به معنای ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
١

جروندن/jorundan/ در گویش شهرستان بهاباد به معنای تکان دادن است. چقدر، میجری/mijjori/؟ یعنی چقدر تکان می خوری؟ در این گویش، بجرون/bejjorun/ به معنای ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در گویش شهرستان بهاباد به نخود ( nokhod ) ، نخود ( nakhod ) می گویند.

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در گویش یزدی، به گنجشک، چغور/choghur/ و به گنجشک کوچک، چغورک/choghurok/ گفته می شود. در ضمن در گویش شهرستان بهاباد و بعضی از شهرستان های کرمان به گن ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در گویش یزدی، به گنجشک، چغور/choghur/ و به گنجشک کوچک، چغورک/choghurok/ گفته می شود. در ضمن در گویش شهرستان بهاباد و بعضی از شهرستان های کرمان به گن ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
١

در گویش شهرستان بهاباد و بعضی از شهرستان های کرمان به گنجشک، چُغوت/choghut/ می گویند و به گنجشک کوچک یا همان چغوت کوچک و یا جوجه چغوت در بهاباد، چُغو ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در گویش شهرستان بهاباد و بعضی از شهرستان های کرمان به گنجشک، چُغوت/choghut/ می گویند و به گنجشک کوچک یا همان چغوت کوچک و یا جوجه چغوت در بهاباد، چُغو ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

زردپی آشیل. زَرْدپِیِ آشیْل ( Achilles tendon ) زردپی پشت قوزک پا. ماهیچه های پشت ساق پا را به استخوان پاشنۀ پا وصل می کند. آشیل یکی از بزرگ ترین زر ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

جالب است که در قرآن هم یَوْمَئِذٍ ( میم فتحه دارد ) داریم هم یَوْمِئِذٍ ( میم کسره دارد ) ، کلمه یَوْمَئِذٍ ( میم فتحه دارد ) بیش از شصت بار در قرآن ...

پیشنهاد
٠

قرائت دیگر از ضرب المثل: کلوخ انداز را پاداش سنگ است.

پیشنهاد
٠

قرائتی دیگر از این ضرب المثل: جواب سنگ، کلوخه

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دار:ﺩﺍﺭﺍﻟﻬﺠﺮﻩ ( ﻣﺪﻳﻨﻪ ) ﻭَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺗَﺒَﻮَّءُﻭ ﺍﻟﺪَّﺍﺭَ ﻭَﺍﻟْﺈِﻳﻤَﺎﻥَ ﻣِﻦ ﻗَﺒْﻠِﻬِﻢْ ﻳُﺤِﺒُّﻮﻥَ ﻣَﻦْ ﻫَﺎﺟَﺮَ ﺇِﻟَﻴْﻬِﻢْ ﻭَ ﻟَﺎ ﻳَﺠِﺪُﻭﻥَ ﻓِﻲ ﺻُﺪُﻭﺭ ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ID مخفف Identification به معنی "شناسایی ، تعیین هویت ، تطبیق و تمیز" می باشد. آی دی در شبکه های اجتماعی نقش زیادی دارد چرا که بسیاری از افراد از روی ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نفیر: نفرات. نَفِیر اسم جمع، و به معنای گروهی از مردان است، بعضی گفته اند: جمع نَفْر. ثُمَّ رَدَدْنَا لَکُمُ الْکَرَّةَ عَلَیْهِمْ وَأَمْدَدْنَاکُم ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نفیر: نفرات. نَفِیر اسم جمع، و به معنای گروهی از مردان است، بعضی گفته اند: جمع نَفْر. ثُمَّ رَدَدْنَا لَکُمُ الْکَرَّةَ عَلَیْهِمْ وَأَمْدَدْنَاکُم ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

( اَ ) [ ع . ] بدان، بدانید.

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در گویش شهرستان بهاباد به فتیر، پَتیل می گویند.

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

در گویش شهرستان بهاباد به فتیر، پَتیل می گویند.

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در توصیف گل نرگس هر نرگس را به دو بخش تقسیم می کنیم: گلبرگ ها تاج گل ( شیپور ) هر گل نرگس دارای یک ساختار فنجانی شکل در مرکز است که به آن تاج گفته م ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در توصیف گل نرگس هر نرگس را به دو بخش تقسیم می کنیم: گلبرگ ها تاج گل ( شیپور ) هر گل نرگس دارای یک ساختار فنجانی شکل در مرکز است که به آن تاج گفته م ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در توصیف گل نرگس هر نرگس را به دو بخش تقسیم می کنیم: گلبرگ ها تاج گل ( شیپور ) هر گل نرگس دارای یک ساختار فنجانی شکل در مرکز است که به آن تاج گفته م ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

زِبرِج:زینت. زِبْرِجِهَا: زینت آن. بَعْدَ أَنْ شَرَطْتَ عَلَیْهِمُ الزُّهْدَ فِی دَرَجَاتِ هَذِهِ الدُّنْیَا الدَّنِیَّهِ وَ زُخْرُفِهَا وَ زِبْرِج ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

زِبرِج:زینت. زِبْرِجِهَا: زینت آن. بَعْدَ أَنْ شَرَطْتَ عَلَیْهِمُ الزُّهْدَ فِی دَرَجَاتِ هَذِهِ الدُّنْیَا الدَّنِیَّهِ وَ زُخْرُفِهَا وَ زِبْرِج ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نرگس شهلا ( Trumpet Daffodils ) مشخصات: شیپور گل بلندتر از گلبرگ های آن. گل نرگس شهلا بسیار زیبا و متداول است.

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

متضاد بود:نابود

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نابود مقابل بود است.

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در ادبیات فارسی بلبل مظهر عشق است و مولانا در مصرع ؛ گویاترم ز بلبل ، در واقع خواسته خود را عاشق تر از بلبل معرفی کند و این عبارت کنایه از سرشار بودن ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

قلم فور ( ghalamfor ) میخک. میخک صدور. بازی با کلمات برای یادسپاری آسانتر: خوردن میخک میخ بدن را سفت می کند و طرف را میخکوب می کند. ( مفید برای مرد ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

میخک. قلم فور. بازی با کلمات برای یادسپاری آسانتر: خوردن میخک میخ بدن را سفت می کند و طرف را میخکوب می کند. ( مفید برای مردان ) قلم فور، قلمی که م ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

رودبار. ( اِخ ) نام مکانی است. از: �رود � �بار� ( پسوند مکان ) . ناحیه رود. مثل زنگبار.

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مِل یا همان صابون خیاطی وسیله ای گچی یا روغنی در شکل های مختلف مانند مداد، خودکار، ماژیک و صابون معمولی بوده که کاربرد آن علامت گذاری الگو روی پارچه ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مِل یا همان صابون خیاطی وسیله ای گچی یا روغنی در شکل های مختلف مانند مداد، خودکار، ماژیک و صابون معمولی بوده که کاربرد آن علامت گذاری الگو روی پارچه ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. چیز نجس را در منبجس [ مُم ْ ب َ ج ِ ] می توان پاک کرد. منبجس: آب جاری وروان. جمع آن م ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. چیز نجس را در منبجس [ مُم ْ ب َ ج ِ ] می توان پاک کرد. منبجس: آب جاری وروان. جمع آن م ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دریای سوف. دریای قُلزُم.

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دریای سوف. دریای قُلزُم

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دریای قُلزُم

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

�حوریث� همان کوه �حوریب� است که در تورات ذکر شده و در واقع همان کوه طور است، ولی این که کدام یک صحیح است، برای ما روشن نیست. در این گونه موارد تصحیف ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در گویش کرمان به پستانک، گولو/gulu/ می گویند. پستانک، پستونک یا گول زن/gulzan/آلتی است لاستیکی که آنرا بدهان بچه شیرخواره گذارند تا بمکد. در گویش ش ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پستانک. پستونک. آلتی است لاستیکی که آنرا بدهان بچه شیرخواره گذارند تا بمکد. گول زن/gulzan/. در گویش شهرستان بهاباد به پستانک یا پستونک، گولزنو/gulza ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پستانک. پستونک. آلتی است لاستیکی که آنرا بدهان بچه شیرخواره گذارند تا بمکد. گول زن/gulzan/. در گویش شهرستان بهاباد به پستانک یا پستونک، گولزنو/gulza ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پستانک. پستونک. آلتی است لاستیکی که آنرا بدهان بچه شیرخواره گذارند تا بمکد. گول زن/gulzan/. در گویش شهرستان بهاباد به پستانک یا پستونک، گولزنو/gulza ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پستانک. پستونک. آلتی است لاستیکی که آنرا بدهان بچه شیرخواره گذارند تا بمکد. گول زن/gulzan/. در گویش شهرستان بهاباد به پستانک یا پستونک، گولزنو/gulza ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اَلُوْ گرفتن /alow/در گویش شهرستان بهاباد علاوه بر آتش گرفتن و شعله ور شدن در مورد گرم و داغ شدن هم در مورد بدن و دهان بکار می رود. مثال:�الو گرفتم ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

اَلُوْ گرفتن /alow/در گویش شهرستان بهاباد علاوه بر آتش گرفتن و شعله ور شدن در مورد گرم و داغ شدن هم در مورد بدن و دهان بکار می رود. مثال:�الو گرفتم ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ویلی/veyli/در گویش شهرستان بهاباد به معنای رها، ول، ولو، ولنگار، لاابالی و بی بندوبار است.