پیشنهاد‌های سیدحسین اخوان بهابادی (٢,٤٧٩)

بازدید
٩٠١
تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

لعبت بازی. [ ل ُ ب َ ] ( حامص مرکب ) عمل لعبت باز. خیمه شب بازی. عروسک بازی. بازیگری : چو در بازی شدند آن لعبتان باز زمانه کرد لعبت بازی آغاز. ( نظام ...

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

سرمست یعنی از خودش بی خود شده باشد از یک عالم خودیت و خودخواهی و خود پسندی بیرون آمده باشد.

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

کَش یعنی کَشنده و از آنجا که زیبا، آدم را به سمت خودش می کشد یکی از معانی کش، زیباست، آن که فراوان جاذبه دارد، دلربا، خوش. دلم مهربان گشت بر مهربانی ...

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

کمانداران: ابروکمانان زیبارویی ووسوسه کننده

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

کمانداران: ابروکمانان زیبارویی ووسوسه کننده

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

استاد شهریار غزلی نغز بر وزن و قافیه یکی از غزل های حافظ سروده است که بیت اول آن این است: زلف آن است که بی شانه دل از جا ببرد نه که از , ماشطه هم زحم ...

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

استاد شهریار غزلی نغز بر وزن و قافیه یکی از غزل های حافظ سروده است که بیت اول آن این است: زلف آن است که بی شانه دل از جا ببرد نه که از , ماشطه هم زحم ...

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد

غده ی سرطانی

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

شعر امریکا ، امریکا ننگ به نیرنگ تو ، که همزمان با تسخیر لانه جاسوسی اجرا شد بسیار معروف شد که هر ساله با مناسبت های حماسی از صدا و سیمای کشورمان پخش ...

پیشنهاد
٠

اِمریکا یا آمریکا یا ایالات متحده در بین مردم ایران به عنوان شیطان بزرگ شناخته می شود .

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اِمریکا یا آمریکا یا ایالات متحده در بین مردم ایران به عنوان شیطان بزرگ شناخته می شود .

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد

اِمریکا یا آمریکا یا ایالات متحده در بین مردم ایران به عنوان شیطان بزرگ شناخته می شود .

پیشنهاد
٠

نازشستت ایران قوی.

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

درست آن خزعبلات است . خزعبلات ( خَ یا خُ زَ عْ بَ ) [ ع . ] ( اِ. ) سخن بیهوده و مضحک .

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در باور جمعی مردم ایران گل بنفشه به سبب رنگ تیره و پیچ و تاب و بوی خوش، نمادی است از زلف زیبا. برای مو و زلف سیاه اگر بخواهیم نمادی از گل در نظر بگی ...

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

رخساره به دلیل برافروختگی ( سرخی ) به گل تشبیه شده است.

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

چهره ی سفید و لطیف و همینطور بوی خوش چراکه سمن نام گلی است سپید و خوشبوی. سمن مانند یاس مخفف یاسمن است سمن خود به معنی گل سفید و حتّی به معنی عمومی ...

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مویی که چین وشکن داشته باشد را جعد و موی فروافتاده که چین وشکن نداشته باشد را فَرخال یا لَخت گویند.

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٤

برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. طُرِه هم وزن کُرِه است کره اسب عجب طره خوشگلی دارد 🏇 طره یعنی موی ریخته شده بر پیشا ...

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

کلمه ای که به معنای کیسه ای که مسافران و شکارچیان لوازم کار و توشه خود را در آن گذارند و یا کیسه ای که دارای بند است و در آن کاه و جو ریزند و بگردن چ ...

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

عشق ناتمام: عشقی که تمامی ندارد. عشق ما گرچه تمامی ندارد وبسیارقابل توجّه نیزهست، لیکن معشوق ازاین عشق ما هرچقدرهم خالص وتمام ناشدنی باشدبی نیازاست. ...

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
١

ﻭَﻓِﻲ ﺍﻟْﺄَﺭْﺽِ ﻗِﻄَﻊٌ ﻣُّﺘَﺠَﺎﻭِﺭَﺍﺕٌ ﻭَﺟَﻨَّﺎﺕٌ ﻣِّﻦْ ﺃَﻋْﻨَﺎﺏٍ ﻭَ ﺯَﺭْﻉٌ ﻭَ ﻧَﺨِﻴﻞٌ ﺻِﻨْﻮَﺍﻥٌ ﻭَﻏَﻴْﺮُ ﺻِﻨْﻮَﺍﻥٍ ﻳُﺴْﻘَﻲ ﺑِﻤَﺂءٍ ﻭَﺍﺣِﺪٍ ﻭَ ﻧُﻔَﻀِ ...

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد

گرم. آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک. نهادی ای تشنه لب صورت خود روی خاک. تنت به سوز و گداز تو گرم راز و نیاز.

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد

سرگرم. آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک. نهادی ای تشنه لب صورت خود روی خاک. تنت به سوز و گداز تو گرم راز و نیاز.

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
١

قناة [عربی] نیزه. چوب دستی. قنات، کانال یا مجرای اب. ( chanal= ) کانال یا شبکه ( تلویزیونی ) غَیِّرِ القَنَاةَ: کانال را عوض کن. قناه العالم: شبکه ...

پیشنهاد

از سردار دلها شهید قاسم سلیمانی: ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، بپرس! ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم.

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

از سردار دلها شهید قاسم سلیمانی: ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، بپرس! ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم.

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

گَعدِه: [ اصطلاح آخوندی]به شب نشینی یا گپ زدن های طلبگی گفته می شود. دورهمی.

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
١

به مراتب: از لحاظ مرتبت و رتبه، از لحاظ جایگاه و مقام، از لحاظ درجه بندی ( که در همه ی این ها کلمه ی "خیلی" مستتر است ) معمولاً پس از "به مراتب" عبا ...

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

به مراتب: از لحاظ مرتبت و رتبه، از لحاظ جایگاه و مقام، از لحاظ درجه بندی ( که در همه ی این ها کلمه ی "خیلی" مستتر است ) معمولاً پس از "به مراتب" عبا ...

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در گویش شهرستان بهاباد به آدم خل و چل، بُل گفته می شود. بل. [ ب ُ ] ( ص ) مؤلف فرهنگ جهانگیری گوید: احمق و نادان ، که آن را به تازی ابله گویند، و ش ...

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در گویش شهرستان بهاباد به خمیازه کشیدن، اواک کشیدن/ avaak kashidan/ گفته می شود.

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در گویش شهرستان بهاباد به خمیازه و دهان دره اواک /avaak/ گفته می شود.

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در گویش شهرستان بهاباد به خمیازه و دهن دره اواک /avaak/ گفته می شود.

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در گویش شهرستان بهاباد به خمیازه، اواک /avaak/ گفته می شود.

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
١

در گویش شهرستان بهاباد به خمیازه، اواک /avaak/ گفته می شود.

پیشنهاد
٠

برای یادسپاری اسان تر صاحب تفسیرِ اثنی عشری که مربوط به اقای حسینی شاه عبدالعظیمی است شاید تصور و در نظر گرفتن عبارت زیر موثر باشد: ان شا الله در اَث ...

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[ویکی الکتاب] معنی لِسَانٌ: زبان - گویش معنی صِدْقٍ: راستی - درستی - نیکی ( در عبارت "لِسَانَ صِدْقٍ " یعنی زبانی که جز به راستی سخن نمی گوید "لِسان ...

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

کلیا/Keliya/ در گویش شهرستان بهاباد کلیا نماد شوری است بطور مثال این غذا مثل کلیاست یعنی خیلی شور است.

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

شولولو لولو ( shululu lulu ) : نوعی کِل کشیدن و هلهله در عروسی و عقد.

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

دروغگو، زود مچش باز می شود. ضرب المثل

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در گویش شهرستان بهاباد به خرخاکی، اتوبوسو /otobusu/ می گویند.

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در گویش شهرستان بهاباد به خرخاکی، اتوبوسو /otobusu/ می گویند.

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

به گفته ی سیدمصطفی محمدزاده از کاربران آبادیس: بالشت مار یا بالش مار ، نوعی سوسک یا حشره بزرگ و سیاه رنگ یا مایل به قهوه ای می باشد که در خاک وجاهای ...

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بالشت مار. بالش مار نوعی سوسک است که دارای پوستی سخت وخشن میباشد، وبیشتر درمکانهای تاریک ونمناک زندگی می کند. بالش مار عموما از جانوران ریز وبقایای ...

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
١

بالشت مار. بالش مار نوعی سوسک است که دارای پوستی سخت وخشن میباشد، وبیشتر درمکانهای تاریک ونمناک زندگی می کند. بالش مار عموما از جانوران ریز وبقایای ...

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
١

در گویش شهرستان بهاباد به جیرجیرک، زُنجِرِه می گویند. حشره ای که شب ها از خود صدا ایجاد می کند.

پیشنهاد
٠

بعد از بروزرسانی ضرب المثل:فضول و بردن جهنم گفت ضرب گازش کم است.

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد

آن کدام کشور است که اگر حروف آن را جابه جا کنیم پایتخت کشور دیگری می شود؟ جواب: در آبادیس، قسمت " پاسخ چیستان"

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد

پاسخ چیستان "آن کدام کشور است که اگر حروف آن را جابه جا کنیم. . . . " که سوال آن در آبادیس، قسمت "چیستان" مطرح شد:کوبا.