پیشنهاد‌های سیدحسین اخوان بهابادی (٢,٥٢١)

بازدید
١,٢٦٩
تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

اِی بابا ( صوت ) :اِی وای. مردانه ی اِ وا. در ضمن ، اِی وای ( صوت ) در اصل "اِی وای بر من" که برای اظهار تعجب، درد، حیرت و افسوس، بیم و ترس و تقاضای ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

ایش ( ish ) ( صوت ) در گویش شهرستان بهاباد از ایش فقط برای تعجب استفاده می شود. در ضمن معادل "اِی وای" و "اِ وا"در گویش شهرستان بهاباد "اِ خاک' به م ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

اِی وای ( صوت ) در اصل "اِی وای بر من" که برای اظهار تعجب، درد، حیرت و افسوس، بیم و ترس و تقاضای کمک بکار می رود. دریغا. حسرتا. اِی بابا. اِ، وا ( "ا ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

بندر مختص دریا ندارد. محلی است در ساحل دریا یا رودخانه که محل توقف و بارگیری و باراندازی وسایل نقلیه دریایی است. مانند بندر ایالت می سی سی پی آمریک ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد. برای یادسپاری آسان تر تلفظ بنارس فرض کنید این کلمه از حرف ب و نارس ساخته شده است. حرف ب حتما فتحه د ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

خواستگاری کردن و گاهی نامزد کردن دختر و پسر در گویش شهرستان بهاباد را طَلَبون کردن می گویند. فلان دختر و پسر عروسی کردند؟ نه، نامزد کردن، طلبون کردن.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

خواستگاری کردن و گاهی نامزد کردن دختر و پسر در گویش شهرستان بهاباد را طَلَبون کردن می گویند. فلان دختر و پسر عروسی کردند؟ نه، نامزد کردن، طلبون کردن.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

ماشالا به ماسال که دومین شهرستان مرتفع استان گیلان پس از شهر رودبار است. این قدر مرتفع که در اکثر روزهای سال در میان ابرها قرار دارد، به همین دلیل به ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. بیابید از اصطبل به مصطبه برسیم و آن را معنی کنیم با شنیدن مَصطَبِه یاد اصطبل کنید یک ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. با شنیدن مَصطَبِه یاد اصطبل افتادم یک اصطبل تصور کنید در یک طرف آن، دکانی بر در میخان ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. پروپاگاند یا پروپاگاندا یا پروپاگاندی ( کلمه ی ساختگی ) یعنی تبلیغات سیاسی. برای اثر ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. پروپاگاند یا پروپاگاندا یا پروپاگاندی ( کلمه ی ساختگی ) یعنی تبلیغات سیاسی. برای اثر ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

یادسپاری آسان تر شاعر شعر زیر که خاقانی است: هان! ای دل ِ عبرت بین! از دیده عبر کن! هان! ایوان ِ مدائن را آیینهٔ عبرت دان!. ( از خاقانی ) شاعر این ش ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

یادسپاری آسان تر شاعر شعر زیر که خاقانی است: هان! ای دل ِ عبرت بین! از دیده عبر کن! هان! ایوان ِ مدائن را آیینهٔ عبرت دان!. ( از خاقانی ) شاعر این ش ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

یادسپاری آسان تر شاعر شعر زیر که خاقانی است: هان! ای دل ِ عبرت بین! از دیده عبر کن! هان! ایوان ِ مدائن را آیینهٔ عبرت دان!. ( از خاقانی ) شاعر این ش ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

یادسپاری آسان تر شاعر شعر زیر که خاقانی است: هان! ای دل ِ عبرت بین! از دیده عبر کن! هان! ایوان ِ مدائن را آیینهٔ عبرت دان!. ( از خاقانی ) شاعر این ش ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد. فغفور بر وزن مغفور ولی قطعا فلامغفور. کسی که خود را پسر خدا می داند اگرچه پادشاه چین باشد قطعا مغف ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

فور یا پور به معنی پسر. فغفور. [ ف َ ] ( اِ مرکب ) فغ به معنی خدای یا بت و پور یا فور به معنی پسر. لقب پادشاهان چین و کلمه پارسی است.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

خوبش:خوشش. همچنان گِبتی[کَبتی] که دارد انگبین چون بماند داستان من بر این: گبت[کبت] ناگه[نادان] بوی نیلوفر بیافت خوبش[ خوشش] آمد سوی نیلوفر شتافت وز ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

کَبت:گِبت، زنبور عسل. همچنان گِبتی[کَبتی] که دارد انگبین چون بماند داستان من بر این: گبت[کبت] ناگه[نادان] بوی نیلوفر بیافت خوبش[ خوشش] آمد سوی نیلوف ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

کَِبت خانه: لانه زنبور. کبوتر خانه:لانه کبوتر.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

گِبت:کَبت، زنبور عسل. همچنان گِبتی[کَبتی] که دارد انگبین چون بماند داستان من بر این: گبت[کبت] ناگه[نادان] بوی نیلوفر بیافت خوبش[ خوشش] آمد سوی نیلوف ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد. منج بر وزن کنج، در کنج سقف یا دیوارها زنبورها خانه می سازند البته میم اول منج هم یادآور مگس است که ا ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

متفقین جنگ جهانی اول و دوم برای یادسپاری اسانتر بیاییم طرحی نو دراندازیم مثلا: متفقین کشورهایی هستند که در توافق نامه سازمان ملل حقی به نام وتو برای ...

پیشنهاد
٠

برای یادسپاری اسانتر بیاییم طرحی نو دراندازیم مثلا: متفقین کشورهایی هستند که در توافق نامه سازمان ملل حقی به نام وتو برای خود قائل شدند می دانیم که ک ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

گر در یمنی چو با منی پیش منی گر پیش منی چو بی منی در یمنی من با تو چنانم ای نگار یمنی خود در غلطم که من توام یا تو منی "ابوسعید ابوالخیر"

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

در گویش شهرستان بهاباد به تخم مرغ آب پز، تخم مرغ جوشوندِه می گویند.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

مرزنگو[ م ُ زَ ]: در گویش شهرستان بهاباد به مَرزَنگوش یا مَرزَنجوش، مُرزَنگو می گویند. در این شهرستان اغلب تخم مرغ جوشانده یا آب پز را همراه با� نمک ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

مرزنگو[ م ُ زَ ]: در گویش شهرستان بهاباد به مَرزَنگوش یا مَرزَنجوش، مُرزَنگو می گویند. در این شهرستان اغلب تخم مرغ جوشانده یا آب پز را همراه با� نمک ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

در گویش شهرستان بهاباد به خاله زنک ( ~. زَ نَ ) خاله زنو ( ~. زَ نو ) گفته می شود. اما معنای خاله زنک یا خاله زنو در گویش شهرستان بهاباد : به مرد یا ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

در گویش شهرستان بهاباد به خاله زنک ( ~. زَ نَ ) خاله زنو ( ~. زَ نو ) گفته می شود. اما معنای خاله زنک یا خاله زنو در گویش شهرستان بهاباد : به مرد یا ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

یکی از کاربران با نام های مختلف گفته است دین فلان است و بهمان، بطلمیوس هم، دانشمند یونانی بیش از دو هزار سال پیش، با مشاهدهٔ حرکت ظاهری ماه و خورشید، ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

سطوت بر وزن ثروت و چون ثروت است. متاسفانه ثروت حمله می کند و باعث گرانی ها شده است. متاسفانه ثروت بر علم و استعداد ها غلبه پیدا کرده است. متاسفانه ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

چته:چیه . چته، دوباره خونه را گذاشتی رو سرت یا چیه، دوباره خونه را گذاشتی رو سرت

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

یالا. [ یال ْ لا ] ( صوت ) در تداول عامه مخفف �یااﷲ� است و هنگام ورود به منزلی غیر از منزل خود با صدای نسبتاً بلند که اهالی منزل متوجه شوند که بیشتر ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

خلاصه یعنی : Nice to mit u خوشبختم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جواب Nice to mit u to منم خوشبختم

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

خلاصه یعنی خوشبختم. Nice to mit u خوشبختم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جواب Nice to mit u to منم خوشبختم

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

سَاقَ : اولین صیغه فعل ماضی، از ریشه ی ( سوق ) به معنای سوق داد، راند، کشاند. وَ قَدْ سَاقَنِی إلَیْکَ أَمَلِی ( فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی ) وآرز ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

از تفسیر استاد قرائتی: ﻳَﻮْمَ ﻳُﻜْﺸَﻒُ ﻋَﻦ ﺳَﺎﻕٍ ﺭﻭﺯﻱ ﻛﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺷﻮﺩ. ﻳَﻮْمَ: ﺭﻭﺯیکه. ﻳُﻜْﺸَﻒُ: کشف می شود. ﻋَﻦ: از. ﺳَﺎﻕٍ: ساق پای. ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

"ﺗﺮﺍﻗﻲ"ﺟﻤﻊ "ﺗﺮﻗﻮﺓ" ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻭﺭ ﮔﻠﻮ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ( از تفسیر قرائتی )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

در توضیح مزلف: مزلف. ( مُ زَ لَّ ) [ عربی . ] ( اِمف . ) ( اسم ) ۱ - آنکه دارای زلف است . ۲ - معشوق زلف دار . ( کلمه مجعولی است که ازکلمه فارسی زلف س ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

مؤونه یا موونت یا موونه:سختی، رنج. روشن است که منظور از ذکر خدا لقلقه زبان نیست، تلفظ الفاظ به زبان بدون راه یافتن آنها در دل از هر منافق و کافرى هم ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

موونت یا موونه: سختی، رنج. روشن است که منظور از ذکر خدا لقلقه زبان نیست، تلفظ الفاظ به زبان بدون راه یافتن آنها در دل از هر منافق و کافرى هم برمی آی ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

موونت: موونه، سختی، رنج. روشن است که منظور از ذکر خدا لقلقه زبان نیست، تلفظ الفاظ به زبان بدون راه یافتن آنها در دل از هر منافق و کافرى هم برمی آید، ...

پیشنهاد
٠

ذکر:یاد. ذکر خیر، شما بود. خیر:خوبی.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

ذکر:یاد. ذکر خیر، شما بود.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

ذکر:یاد. ذکر خیر، شما بود. خیر:خوبی.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

ذکر:یاد. ذکر خیر، شما بود.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

اَلسَّلاَمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الْمَظْلُومُ الشَّهِیدُ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی عِشْتَ سَعِیداً وَ قُتِلْتَ مَظْلُوماً شَهِیداً ( از زیارت امام حسین ع ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

شیطونه میگه. شیطونه میگه بیم، شیطونه میگه برم، شیطونه میگه بپرم، شیطونه میگه بزنم، . . . . .