پیشنهاد‌های سیدحسین اخوان بهابادی (٢,٥٢١)

بازدید
١,٢٧١
تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

پیژامه/پیجامه: زیر شلواری، شلوار راحتی ای است که جزو تنپوش خواب بوده و ترجیحاً هنگام خواب و گاهی به عنوان لباس زیر پوشیده می شود. اصل اینها پا جامه ی ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

عامیانه آن، میرید. یه جایی می رید برسونمتون.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

عامیانه می روید.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

از تفسیر استاد قرائتی: "ﻳﻬﻴﺞ"ﺍﺯ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺟﻮﺵ ﻭ ﺧﺮﻭﺵ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻛﺸﺖ ﻭ ﻧﺒﺎﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺁﻏﺎﺯ ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ. ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. نبادا پی نبید روی : مبادا دنبال شراب بروی، هرگز دنبال زهرماری نرو. در ضمن نَبادا به ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

دل اندروا. [ دِ اَ دَ ] ( ص مرکب ) دل اندروای. در گویش شهرستان بهاباد واژه دل اندروا به معنای دلواپس و نگران است.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

واژه دل اندروا به معنای دلواپس و نگران در گویش شهرستان بهاباد استفاده می شود.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

"مِنْسَأَتَهُ" از مادّه "نسأ" ( بر وزن نسخ ) و "نسیء" ( بر وزن نصیب ) به معناى تأخیر است و از آنجا که به وسیله عصا اشیایی را به عقب می رانند و دور می ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

جفان، جمع جفنه است و به معنای ظرف های غذاخوری بزرگ است که برای یادسپاری آسانتر آن می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت مثلاً چقدر جفاست ( سخت است ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

انقلاب و خرمشهر و وقایع مهم . برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. انقلابِ اول در ۲۲ بهمن ۵۷ صورت گرفت ۱۳ آبان سال بعد یع ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

انقلاب و خرمشهر و وقایع مهم . برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. انقلابِ اول در ۲۲ بهمن ۵۷ صورت گرفت ۱۳ آبان سال بعد یع ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

انقلاب و خرمشهر و وقایع مهم . برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. انقلابِ اول در ۲۲ بهمن ۵۷ صورت گرفت ۱۳ آبان سال بعد یع ...

پیشنهاد
١

انقلاب و عملیات بیت المقدس و وقایع مهم . برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. انقلابِ اول در ۲۲ بهمن ۵۷ صورت گرفت ۱۳ آبان ...

پیشنهاد
٠

انقلاب و عملیات بیت المقدس و وقایع مهم . برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. انقلابِ اول در ۲۲ بهمن ۵۷ صورت گرفت ۱۳ آبان ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

انقلاب و فتح الفتوح و وقایع مهم . برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. انقلابِ اول در ۲۲ بهمن ۵۷ صورت گرفت ۱۳ آبان سال بع ...

پیشنهاد
٠

انقلاب و شهرستان دشت آزادگان و وقایع مهم . برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. انقلابِ اول در ۲۲ بهمن ۵۷ صورت گرفت ۱۳ آب ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٩

انقلاب و سوسنگرد و وقایع مهم . برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. انقلابِ اول در ۲۲ بهمن ۵۷ صورت گرفت ۱۳ آبان سال بعد ی ...

پیشنهاد
٠

انقلاب و شهرستان آزادگان و وقایع مهم . برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. انقلابِ اول در ۲۲ بهمن ۵۷ صورت گرفت ۱۳ آبان س ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

انقلاب و خوزستان و وقایع مهم . برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. انقلابِ اول در ۲۲ بهمن ۵۷ صورت گرفت ۱۳ آبان سال بعد ی ...

پیشنهاد
٠

انقلاب و شروع جنگ و وقایع مهم . برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. انقلابِ اول در ۲۲ بهمن ۵۷ صورت گرفت ۱۳ آبان سال بعد ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

انقلاب و انقلاب دوم و وقایع مهم پس از آن. برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. انقلابِ اول در ۲۲ بهمن ۵۷ صورت گرفت ۱۳ آبا ...

پیشنهاد

انقلاب و وقایع مهم پس از آن. برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. انقلابِ اول در ۲۲ بهمن ۵۷ صورت گرفت ۱۳ آبان سال بعد یعن ...

پیشنهاد
٠

انقلاب و طریق القدس و وقایع مهم . برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. انقلابِ اول در ۲۲ بهمن ۵۷ صورت گرفت ۱۳ آبان سال بع ...

پیشنهاد
٠

انقلاب و طریق القدس و وقایع مهم . برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. انقلابِ اول در ۲۲ بهمن ۵۷ صورت گرفت ۱۳ آبان سال بع ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

انقلاب و بستان و وقایع مهم . برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. انقلابِ اول در ۲۲ بهمن ۵۷ صورت گرفت ۱۳ آبان سال بعد یعن ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. طاق بستان تقریبا طاقچه ای است که شاه در آن می نشسته است و حتماً در شهری قرار دارد که ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. اما در راستای آسان سازی در باب چشم: اگر نتوان آنچه که در صُلب کسی است دید اما می توان ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. اما در راستای آسان سازی در باب چشم: اگر نتوان آنچه که در صُلب کسی است دید اما می توان ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. اما در راستای آسان سازی در باب چشم: اگر نتوان آنچه که در صُلب کسی است دید اما می توان ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. اما در راستای آسان سازی در باب چشم: اگر نتوان آنچه که در صُلب کسی است دید اما می توان ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. اما در راستای آسان سازی در باب چشم: اگر نتوان آنچه که در صُلب کسی است دید اما می توان ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

دواعی جمع داعیة است و داعیة مونث داعی است. اما در باب داعی: داعی، اسم فاعل از "دعا، یدعو" یعنی دعا کننده یا دعوت کننده، دعوت کننده می تواند درونی با ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

داعیة: مونث داعی. اما درباره داعی: داعی، اسم فاعل از "دعا، یدعو" یعنی دعا کننده یا دعوت کننده، دعوت کننده می تواند درونی باشد، حالت و کشش درونی که ا ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

داعی، اسم فاعل از "دعا، یدعو" یعنی دعا کننده یا دعوت کننده، دعوت کننده می تواند درونی باشد، حالت و کشش درونی که انسان را بر انجام دادن عملی بر می‏ ان ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

أَنَا یَا رَبِّ الَّذِی لَمْ أَسْتَحْیِکَ فِی الْخَلاَءِ وَ لَمْ أُرَاقِبْکَ فِی الْمَلإَِ أَنَا صَاحِبُ الدَّوَاهِی الْعُظْمَی ( فرازی از دعای ابوحم ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

برای یادسپاری اسان تر می توان با کلمات بازی کرد. تراک، ماشین بزرگ معدنی، که شن جابه جا می کرد دستکاری شده یعنی خراب شده پس دستراکشن یعنی خرابی.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

در انسان ها یاختهٔ رشدکننده از لحظهٔ لِقاح تا پایان هفتهٔ هشتم، رویان نام دارد و پس از آن جنین نامیده می شود که در آن، اندام های حرکتی و شکل خارجی سر ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد مثلاً در این جا می توان گفت، قدیم، مردم از مواشی برای جابه جایی استفاده می کردند اما امروزه از مواشین ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

وازرة:مونث وازِر. وازِر: اسم فاعل از ریشه ی کلمه "وزر".

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

وازِر : اسم فاعل از ریشه ی کلمه "وزر".

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

( اِمف. ) از علائم و نشانه های اختصاری فرهنگ لغت ها که مخفف کلمه ی اسم مفعول است. در ضمن نشانه ی اختصاری ( اِفا. ) مخفف کلمه ی اسم فاعل است.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

( اِفا. ) از علائم و نشانه های اختصاری فرهنگ لغت ها که مخفف کلمه ی اسم فاعل است. در ضمن نشانه ی اختصاری ( اِمف. ) مخفف کلمه ی اسم مفعول است.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

بسیاری از مفسران و قرآن پژوهان عقیده دارند که انزال به معنای نزول دفعی قرآن است و تنزیل به معنای نزول تدریجی آن بنابراین دو گونه نزول برای قرآن قائل ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

بسیاری از مفسران و قرآن پژوهان عقیده دارند که انزال به معنای نزول دفعی قرآن است و تنزیل به معنای نزول تدریجی آن بنابراین دو گونه نزول برای قرآن قائل ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

بسیاری از مفسران و قرآن پژوهان عقیده دارند که انزال به معنای نزول دفعی قرآن است و تنزیل به معنای نزول تدریجی آن بنابراین دو گونه نزول برای قرآن قائل ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. مَعْز بر وزن مَغْز یعنی بز 🐐 خریدار گوشت خطاب به قصاب:ظن من این است که این، گوشت ضأ ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. مَعْز بر وزن مَغْز یعنی بز 🐐 خریدار گوشت خطاب به قصاب:ظن من این است که این، گوشت ضأ ...

پیشنهاد
٠

خواستگاری کردن و گاهی نامزد کردن دختر و پسر در گویش شهرستان بهاباد را طَلَبون کردن می گویند. فلان دختر را برای فلانی طلبون کردند. یا فلان دختر و پس ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

خواستگاری کردن و گاهی نامزد کردن دختر و پسر در گویش شهرستان بهاباد را طَلَبون کردن می گویند. فلان دختر را برای فلانی طلبون کردند. یا فلان دختر و پس ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

اِ خاک ( صوت ) در گویش شهرستان بهاباد به معنای "اِی خاک بر سر" و معادل "اِی وای" و "اِ وا" می باشد. البته گاهی هم از کلمه ی ایش ( ish ) در این شهرستا ...