پیشنهاد‌های سیدحسین اخوان بهابادی (٢,٤٧٩)

بازدید
٨٩٥
تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ویلی/veyli/در گویش شهرستان بهاباد به معنای رها، ول، ولو، ولنگار، لاابالی و بی بندوبار.

پیشنهاد
٠

هاشم. [ ش ِ ] ( ع ص ) شکننده. خردکننده. آنکه نان در اشکنه خرد میکند. ( ناظم الاطباء ) . هشم الترید لقومه ؛ فهو هاشم. هشم. [ هَ ] ( ع مص ) شکستن نان ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

هاشم. [ ش ِ ] ( ع ص ) شکننده. خردکننده. آنکه نان در اشکنه خرد میکند. ( ناظم الاطباء ) . هشم الترید لقومه ؛ فهو هاشم. هشم. [ هَ ] ( ع مص ) شکستن نان ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

هاشم. [ ش ِ ] ( ع ص ) شکننده. خردکننده. آنکه نان در اشکنه خرد میکند. ( ناظم الاطباء ) . هشم الترید لقومه ؛ فهو هاشم. هشم. [ هَ ] ( ع مص ) شکستن نان ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

هاشم. [ ش ِ ] ( ع ص ) شکننده. خردکننده. آنکه نان در اشکنه خرد میکند. ( ناظم الاطباء ) . هشم الترید لقومه ؛ فهو هاشم. هشم. [ هَ ] ( ع مص ) شکستن نان ...

پیشنهاد
١

در پشت دیوارهای بلند کاخ یکی از پادشاهان تنوری بود که در آن نان می پختند در یک شب سرد زمستانی مرد فقیری از آنجا رد میشد ودر ان آخر شب راه به جایی ندا ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

شنیده ایم که محمود غزنوی یک شب شراب خوردو شبش جمله در سمور گذشت گدای گوشه نشینی لب تنور خزید لب تنور به آن بینوای عور گذشت علی الصباح بزد نعره ای ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

در گذشته برای تقسیم بندی آب قنات ها از روشی استفاده می شده است که در تمام ایران و برای تمامی قنات ها متداول بوده است که شرح آن بدین صورت است : ظرفی ب ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

در گذشته برای تقسیم بندی آب قنات ها از روشی استفاده می شده است که در تمام ایران و برای تمامی قنات ها متداول بوده است که شرح آن بدین صورت است : ظرفی ب ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در گذشته برای تقسیم بندی آب قنات ها از روشی استفاده می شده است که در تمام ایران و برای تمامی قنات ها متداول بوده است که شرح آن بدین صورت است : ظرفی ب ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

فکر می کنید مارموز درست است یا مارموذ؟ جالب است بدانید که این کلمه در زبان فارسی پیشینه چندانی ندارد و اخیرا در میان فارسی زبانان رایج شده است. برای ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

فکر می کنید مارموز درست است یا مارموذ؟ جالب است بدانید که این کلمه در زبان فارسی پیشینه چندانی ندارد و اخیرا در میان فارسی زبانان رایج شده است. برای ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

فکر می کنید مارموز درست است یا مارموذ؟ جالب است بدانید که این کلمه در زبان فارسی پیشینه چندانی ندارد و اخیرا در میان فارسی زبانان رایج شده است. برای ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

فکر می کنید مارموز درست است یا مارموذ؟ جالب است بدانید که این کلمه در زبان فارسی پیشینه چندانی ندارد و اخیرا در میان فارسی زبانان رایج شده است. برای ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

جانباز، جانسپار، پیشمرگ، ازخودگذشته، کسی که جان را فدای دیگری کند، آن که در راه کسی جانبازی و فداکاری کند.

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

گاهی به فرش انداز یا خروجی، تقا گفته می شود.

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مَبَرّات. ج ِ �مبرة�. از [برّ] مَبَرَة: عطا و نیکی، آنچه که نیکی بدست آورد.

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

- مَبَرَة/ الجمع مَبَارّ و مَبَرّات [برّ]: عطا و نیک، آنچه که نیکی بدست آورد.

پیشنهاد
٠

سیاست های پولی و مالی را می خواهم به زبان بسیار بسیار ساده توضیح دهیم. سیاست های پولی سیاست هایی است که روی پول اثر می گذارد و چون پول و اسکناس نهای ...

پیشنهاد
٠

سیاست های پولی و مالی را می خواهم به زبان بسیار بسیار ساده توضیح دهیم. سیاست های پولی سیاست هایی است که روی پول اثر می گذارد و چون پول و اسکناس نهای ...

پیشنهاد
٠

سیاست های پولی و مالی را می خواهم به زبان بسیار بسیار ساده توضیح دهیم. سیاست های پولی سیاست هایی است که روی پول اثر می گذارد و چون پول و اسکناس نهای ...

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

احتمالا ادهی و دواهی و دهی هم خانواده هستند.

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

احتمالا ادهی و دواهی و دهی هم خانواده هستند.

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

احتمالا ادهی و دواهی و دهی هم خانواده هستند.

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

برحذر باش: دور باش، بپرهیزید. توپاک آمدی برحذر باش و پاک که ننگست ناپاک رفتن بخاک. سعدی ( بوستان ) .

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

کتاب مجمع التواریخ نوشته حافظِ اَبرو . کتاب جامع التواریخ نوشته رشیدالدین فضل الله همدانی شاهرخ فرزند تیمور به حافظ ابرو سفارش کرد تا ادامه جامع ال ...

پیشنهاد
٠

کتاب مجمع التواریخ نوشته حافظِ اَبرو . کتاب جامع التواریخ نوشته رشیدالدین فضل الله همدانی شاهرخ فرزند تیمور به حافظ ابرو سفارش کرد تا ادامه جامع ال ...

پیشنهاد
٠

کتاب مجمع التواریخ نوشته حافظِ اَبرو . کتاب جامع التواریخ نوشته رشیدالدین فضل الله همدانی شاهرخ فرزند تیمور به حافظ ابرو سفارش کرد تا ادامه جامع ال ...

پیشنهاد
٠

کتاب جامع التواریخ نوشته رشیدالدین فضل الله همدانی. کتاب مجمع التواریخ نوشته حافظِ اَبرو . شاهرخ فرزند تیمور به حافظ ابرو سفارش کرد تا ادامه جامع ا ...

پیشنهاد
٠

کتاب مجمع التواریخ نوشته حافظِ اَبرو . کتاب جامع التواریخ نوشته رشیدالدین فضل الله همدانی شاهرخ فرزند تیمور به حافظ ابرو سفارش کرد تا ادامه جامع ال ...

پیشنهاد
٠

کتاب مجمع التواریخ نوشته حافظِ اَبرو . کتاب جامع التواریخ نوشته رشیدالدین فضل الله همدانی شاهرخ فرزند تیمور به حافظ ابرو سفارش کرد تا ادامه جامع ال ...

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دُسُر به معنای میخ ها، جمع دِسار به معنای میخ آهنین. وَحَمَلْنَاهُ عَلَی ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. ( ١٣، قمر ) ﻭ او ( ﻧﻮﺡ ) ﺭﺍ ﺑﺮ ( ﻛﺸﺘﻲ ﺍﻱ ﻛﻪ ) ﺩﺍ ...

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دِسار به معنای میخ آهنین است که جمع آن می شود دُسُر به معنای میخ ها. وَحَمَلْنَاهُ عَلَی ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. ( ١٣، قمر ) ﻭ او ( ﻧﻮﺡ ) ﺭﺍ ﺑﺮ ( ...

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

منهمر از خانواده ی انهمار. سبب انهمار الدموع عند تقطیع البصل:دلیل سرازیر شدن اشک هنگام بریدن پیاز

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

سبب انهمار الدموع عند تقطیع البصل:دلیل سرازیر شدن اشک هنگام بریدن پیاز

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

هرگاه فاءالفعل "د ، ذ، ز" باشد در باب افتعال "ت" به "دال" بدل می شود. زجر اِزدَجَر یَزدَجِرُ اِزدِجار مُزْدَجَر: مصدر میمی. نکته: مصدر میمی مصدری ا ...

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٤

Mrs: ( میسیز ) خانم سوال: کی یک آقا تبدیل به یک خانم میشه؟ پاسخ: وقتی که یک s بگذاریم جلوی آقا Mr: ( مِستِر ) اقا

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

زمان فرار شاه از ایران ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷، درست چهار روز مانده به ماه پیروزی انقلاب اسلامی ایران یعنی بهمن و درست ۲۶ روز پس از ۲۶ دی، انقلاب به ثمر رسید ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

repurchase=re purchase دوباره خرید

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

انتفاضه فلسطین یا انقلاب سنگ، شکلی از اشکال اعتراض مردم فلسطین علیه اوضاع نابسامان مردم فلسطین، افزایش بیکاری، تبعیض نژادی و سرکوب مردم فلسطین به دست ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٢

انقلاب سنگ، شکلی از اشکال اعتراض مردم فلسطین علیه اوضاع نابسامان مردم فلسطین در اردوگاه ها، افزایش بیکاری، تبعیض نژادی و سرکوب مردم فلسطین به دست دول ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

برای آسان سازی فرایند یادگیری حروف شمسی و قمری می توان چنین آغاز کرد که سرنخ حروف شمسی و قمری در دو کلمه ی شمس و قمر است پس آن را چند بار باید تکرار ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

برای آسان سازی فرایند یادگیری حروف شمسی و قمری می توان چنین آغاز کرد که سرنخ حروف شمسی و قمری در دو کلمه ی شمس و قمر است پس آن را چند بار باید تکرار ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

قَاصِرَاتُ ﭐلطَّرْف : کوتاه کننده های نگاه توضیح : طَرْف به معنای نگاه است و طَرْفةالعین یعنی نگاه چشم و قاصرات طَرْف یعنی کوتاه کننده های نگاه. تو ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

گفت اگر صاحب فرزندی شوم اگر پسر بود اسمش را میذارم حماس و اگر دختر بود اسمش را میذارم حماسه چراکه حماس حماسه آفرید. ( اشاره به حمله ۱۵مهرماه ۱۴۰۲ فلس ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد

گفت اگر صاحب فرزندی شوم اگر پسر بود اسمش را میذارم حماس و اگر دختر بود اسمش را میذارم حماسه چراکه حماس حماسه آفرید.

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دو آلت موسیقی که در بدن انسان وجود دارد: تار و شیپور

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دو آلت موسیقی که در بدن هم وجود دارد: شیپور تار

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

شیپور اُستاش توسط فردی به نام اُستاش کشف شد. برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت: استاش حتماً همان استاد بوده که کم کم تبدی ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

شیپور اُستاش توسط فردی به نام اُستاش کشف شد. برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت: استاش حتماً همان استاد بوده که کم کم تبدی ...