پیشنهاد‌های سیدحسین اخوان بهابادی (٢,٤٧٩)

بازدید
٨٩٥
تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در جهان فلسفه سه نفر دارای اهمیت بسیارند که از آنان بعنوان معلم اول؛ معلم ثانی و معلم ثالث یاد میکنند. و آن سه به ترتیب کسی نیستند جز:ارسطو، فارابی، ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در جهان فلسفه سه نفر دارای اهمیت بسیارند که از آنان بعنوان معلم اول؛ معلم ثانی و معلم ثالث یاد میکنند. و آن سه به ترتیب کسی نیستند جز:ارسطو، فارابی، ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در جهان فلسفه سه نفر دارای اهمیت بسیارند که از آنان بعنوان معلم اول؛ معلم ثانی و معلم ثالث یاد میکنند. و آن سه به ترتیب کسی نیستند جز:ارسطو، فارابی، ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بیرونی، هم دورهٔ بوعلی سینا بود و با هم مکاتبه و تبادل نظر فکری داشتند. هر دو کتابی به نام قانون دارند قانون ( خالی و بدون دنباله ) در زمینه پزشکی از ...

پیشنهاد
٠

بیرونی، هم دورهٔ بوعلی سینا بود و با هم مکاتبه و تبادل نظر فکری داشتند. هر دو کتابی به نام قانون دارند قانون ( خالی و بدون دنباله ) در زمینه پزشکی از ...

پیشنهاد
٠

بیرونی، هم دورهٔ بوعلی سینا بود و با هم مکاتبه و تبادل نظر فکری داشتند. هر دو کتابی به نام قانون دارند قانون ( خالی و بدون دنباله ) در زمینه پزشکی از ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

کم احتمالا به کمیت و کیف به کیفیت اشاره دارد پس کم و کیف می شود کمیت و کیفیت. چند احتمالا به تعداد و چون به چگونگی اشاره دارد پس چند و چون هم می شود ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

کم احتمالا به کمیت و کیف به کیفیت اشاره دارد پس کم و کیف می شود کمیت و کیفیت. چند احتمالا به تعداد و چون به چگونگی اشاره دارد پس چند و چون هم می شود ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

قدم گاهی به معنای اندازه پا از سر انگشت یک پا تا پاشنه همان پا گفته می شود گاهی هم قدم به فاصله میان دوپا هنگام راه رفتن یک فرد متوسط گفته می شود ( گ ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

قدم گاهی به معنای اندازه پا از سر انگشت یک پا تا پاشنه همان پا گفته می شود گاهی هم قدم به فاصله میان دوپا هنگام راه رفتن یک فرد متوسط گفته می شود ( گ ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مَنْ تَقَرَّبَ اِلَیَّ شِبْراً تَقَرَّبْتُ اِلَیْهِ ذِراعاً1 هر کس یک وجب به من نزدیک شود من یک ذراع ( = دو وجب ) به او نزدیک می شوم. این لطف مضاعفى ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
١

مَنْ تَقَرَّبَ اِلَیَّ شِبْراً تَقَرَّبْتُ اِلَیْهِ ذِراعاً1 هر کس یک وجب به من نزدیک شود من یک ذراع ( = دو وجب ) به او نزدیک می شوم. این لطف مضاعفى ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مَنْ تَقَرَّبَ اِلَیَّ شِبْراً تَقَرَّبْتُ اِلَیْهِ ذِراعاً1 هر کس یک وجب به من نزدیک شود من یک ذراع ( = دو وجب ) به او نزدیک می شوم. این لطف مضاعفى ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مَنْ تَقَرَّبَ اِلَیَّ شِبْراً تَقَرَّبْتُ اِلَیْهِ ذِراعاً1 هر کس یک وجب به من نزدیک شود من یک ذراع ( = دو وجب ) به او نزدیک می شوم. این لطف مضاعفى ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در بازار پارچه هر یارد را به اندازه ٩٠ سانتیمتر در نظر می گیرند. برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت فرض کنید یارد مخفف یار ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ﺍَﺷِﺮ ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺷﻴﻔﺘﻪ ﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ. ( از تفسیر استاد قرائتی ) ﺃَءُﻟْﻘِﻲَ ﺍﻟﺬِّﻛْﺮُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻣِﻦ ﺑَﻴْﻨِﻨَﺎ ﺑَﻞْ ﻫُﻮَ ﻛَﺬَّﺍﺏٌ ﺃَﺷِﺮٌ ( آیه ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

خَفِیَ : صیغه مفرد مذکر غایب فعل ماضی

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١

وَالَّذِینَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِیمَانَ مِن قَبْلِهِمْ یُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَیْهِمْ وَلَا یَجِدُونَ فِی صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوت ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

از کتابهای سید بن طاووس، این شخصیت برجسته می توان کتب زیر را برشمرد: - - مصباح الزائر ( مِصْباحُ الزّائر، که به معنای چراغ زائر کتابیست که به زبان ع ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

از کتابهای سید بن طاووس، این شخصیت برجسته می توان کتب زیر را برشمرد: - - مصباح الزائر ( مِصْباحُ الزّائر، که به معنای چراغ زائر کتابیست که به زبان ع ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

از کتابهای سید بن طاووس، این شخصیت برجسته می توان کتب زیر را برشمرد: - - مصباح الزائر ( مِصْباحُ الزّائر، که به معنای چراغ زائر کتابیست که به زبان ع ...

پیشنهاد
٠

از کتابهای سید بن طاووس، این شخصیت برجسته می توان کتب زیر را برشمرد: - - مصباح الزائر ( مِصْباحُ الزّائر، که به معنای چراغ زائر کتابیست که به زبان ع ...

پیشنهاد
٠

از کتابهای سید بن طاووس، این شخصیت برجسته می توان کتب زیر را برشمرد: - - مصباح الزائر ( مِصْباحُ الزّائر، که به معنای چراغ زائر کتابیست که به زبان ع ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

چِرم cherm در گویش شهرستان بهاباد به معنای حالتی گفته می شود که نه تر است و نه خشک مثل خرمای پیارُم ( Piarom or Pyarom ) که آب خیلی کمی دارد. گویند خ ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

از شجرنامه رستم: پدر رستم، زال ( دستان ) است. جد اول ( پدر بزرگ ) او سام است. جد دوم رستم نریمان است. جد چهارم وی گرشاسپ است در اجداد بالاتر رستم افر ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

از شجرنامه رستم: پدر رستم، زال ( دستان ) است. جد اول ( پدر بزرگ ) او سام است. جد دوم رستم نریمان است. جد چهارم وی گرشاسپ است در اجداد بالاتر رستم افر ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

از شجرنامه رستم: پدر رستم، زال ( دستان ) است. جد اول ( پدر بزرگ ) او سام است. جد دوم رستم نریمان است. جد چهارم وی گرشاسپ است در اجداد بالاتر رستم افر ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١

از شجرنامه رستم: پدر رستم، زال ( دستان ) است. جد اول ( پدر بزرگ ) او سام است. جد دوم رستم نریمان است. جد چهارم وی گرشاسپ است در اجداد بالاتر رستم افر ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

از شجرنامه رستم: پدر رستم، زال ( دستان ) است. جد اول ( پدر بزرگ ) او سام است. جد دوم رستم نریمان است. جد چهارم وی گرشاسپ است در اجداد بالاتر رستم افر ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

از شجرنامه رستم: پدر رستم، زال ( دستان ) است. جد اول ( پدر بزرگ ) او سام است. جد دوم رستم نریمان است. جد چهارم وی گرشاسپ است در اجداد بالاتر رستم افر ...

پیشنهاد
٠

به جای، بی پیر مرو به زندگانی هرچند سکندر زمانی گفته شد: بی پیر مرو به زندگانی که پیرت در میاد.

پیشنهاد
٠

از سایت دانش چی: اصطلاح پیرم درآمد کنایه از چیست؟ ۱ - معمولا این اصطلاح را در جایی به کار می برند که افراد کار بسیار سخت و طاقت فرسایی انجام داده با ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

از کتاب های امالی: امالی شیخ مفید امالی سید مرتضی امالی شیخ صدوق

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

از جمله ( قید مرکب : مثلاً، برای نمونه.

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تلفظ امروزی کلمه ی نهفته، nahofte است همچنان که در شعر زیر بر وزن ( نگفته ) آمده است: تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد ( سعدی )

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ریشه مرتکز: رکز. کلمات مرتبط:مرکز، تمرکز.

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

سر. [ س ُرر ] شاد کردن کسی را. مقابل اِحزان. ﺳُﺮﺭ ﺟﻤﻊ ﺳَﺮﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﻭﺭﺁﻭﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. پس ﺳُﺮﺭ ﻭ ﺳﺮﻭﺭ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺭﻳﺸﻪ هستند. اما صرف فعل این ک ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

سر. [ س ُرر ] شاد کردن کسی را. مقابل اِحزان. ﺳُﺮﺭ ﺟﻤﻊ ﺳَﺮﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﻭﺭﺁﻭﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. پس ﺳُﺮﺭ ﻭ ﺳﺮﻭﺭ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺭﻳﺸﻪ هستند. اما صرف فعل این ک ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

برای یادسپاری آسانتر تلفظ می توان با کلمات بازی کرد و احیانا داستان ساخت. نستدن بر وزن نسترن است. آیا نستدن نسترن از دست محبوب کار درستی است؟؟؟ ( ک ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اوساخ:چرک ها فَشَکَرْتُکَ بِإِدْخَالِی فِی کَرَمِکَ وَلِتَطْهِیرِ قَلْبِی مِنْ أَوْسَاخِ الْغَفْلَهِ عَنْکَ ( فرازی از مناجات شعبانیه ) پس تو را شکر ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

یادسپاری آسانتر در امر ساخت مجهول در عربی: ابتدا قاعده کلی بیان می شود و سپس برای یادسپاری آسانتر به طرح سوالاتی پرداخته می شود و در ادامه به پاسخ و ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

یادسپاری آسانتر در امر ساخت مجهول در عربی: ابتدا قاعده کلی بیان می شود و سپس برای یادسپاری آسانتر به طرح سوالاتی پرداخته می شود و در ادامه به پاسخ و ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

یادسپاری آسانتر در امر ساخت مجهول در عربی: ابتدا قاعده کلی بیان می شود و سپس برای یادسپاری آسانتر به طرح سوالاتی پرداخته می شود و در ادامه به پاسخ و ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

همه چیز درباره ی مُشک، مِشک، مِسک، سُعد، عَنبر: مُشک یا مِشک یا مِسک کدام تلفظ صحیح است؟ دهخدا می نویسد اهل فارس به کسر میم مِشک و اهل ماوراءالنهر بض ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

همه چیز درباره ی مُشک، مِشک، مِسک، سُعد، عَنبر: مُشک یا مِشک یا مِسک کدام تلفظ صحیح است؟ دهخدا می نویسد اهل فارس به کسر میم مِشک و اهل ماوراءالنهر بض ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

همه چیز درباره ی مُشک، مِشک، مِسک، سُعد، عَنبر: مُشک یا مِشک یا مِسک کدام تلفظ صحیح است؟ دهخدا می نویسد اهل فارس به کسر میم مِشک و اهل ماوراءالنهر بض ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

همه چیز درباره ی مُشک، مِشک، مِسک، سُعد، عَنبر: مُشک یا مِشک یا مِسک کدام تلفظ صحیح است؟ دهخدا می نویسد اهل فارس به کسر میم مِشک و اهل ماوراءالنهر بض ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

همه چیز درباره ی مُشک، مِشک، مِسک، سُعد، عَنبر: مُشک یا مِشک یا مِسک کدام تلفظ صحیح است؟ دهخدا می نویسد اهل فارس به کسر میم مِشک و اهل ماوراءالنهر بض ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

همه چیز درباره ی مُشک، مِشک، مِسک، سُعد، عَنبر: مُشک یا مِشک یا مِسک کدام تلفظ صحیح است؟ دهخدا می نویسد اهل فارس به کسر میم مِشک و اهل ماوراءالنهر بض ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

داحضه مونث داحض: باطل برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. در این جا این عبارت می تواند مفید باشد: داعش حضیض، داحض است ( اگر ...