پیشنهاد‌های سیدحسین اخوان بهابادی (٢,٤٧٩)

بازدید
٩٠١
پیشنهاد
٠

برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت: آیا واقعه زدن رگ امیر کبیر که در باغ فین کاشان اتفاق افتاد در روزنامه وقایع اتفاقیه خود ...

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ثَمَنِ شَمَن جهنمه یعنی بها و قیمت کاهن یا بت پرست جهنم است. یا ثَمَنِ شَمَن چمنه یعنی بها و قیمت کاهن یا بت پرست یک دسته چمن است که به بز می دهند. ...

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

گله ( گُ ل لِ ه ) در گویش بعضی از شهرستان ها چون بهاباد به معنای گلوله است. از شخصی پرسیدند وقتی برای میت مومن می گویند خدا حُلِّه ای از حُلِّه های ...

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

حِلِّه، حُلِّه و حَلِّه یعنی چه؟ علامه حلی ( حِلِّی ) مال کدام یک از کلمات بالاست؟ حِلِّه ( علامه حلی مال شهر حِلِّه عراق بودند ) در بعضی از روضه خو ...

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

هاله ابهام: سردرگم بودن در چیزی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

به سر صبر: از روی صبر. در شهرستان بهاباد به جای استفاده از عبارت به سر صبر از عبارت به دل صبر استفاده می شود.

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

به سر صبر: از روی صبر. در شهرستان بهاباد به جای استفاده از عبارت به سر صبر از عبارت به دل صبر استفاده می شود.

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. سومالی و مالی دو کشور در آفریقا است سومالی در شرق آفریقا و مالی در سمت غرب آفریقا است. ...

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

عکس سوسری

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

عکس خروسو

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

حجم، حجم اضافی.

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

صافی: آبکش، گنبد آهنین. بعد از عملیات وعده صادق سپاه علیه اسرائیل کودک کش برای آبکش یا صافی، کلمه ی مترادفی خلق شد به نام گنبد آهنین. برای نمونه: در ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

آبکش:گنبد آهنین، صافی. بعد از عملیات وعده صادق سپاه علیه اسرائیل کودک کش برای آبکش یا صافی، کلمه ی مترادفی خلق شد به نام گنبد آهنین. برای نمونه: در ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

گنبد آهنین:آبکش، صافی. بعد از عملیات وعده صادق سپاه علیه اسرائیل کودک کش برای آبکش یا صافی، کلمه ی مترادفی خلق شد به نام گنبد آهنین. برای نمونه: در ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ۲۰ اسفندماه سال ۱۳۳۵ در روستای قنات ملک از توابع کرمان چشم به جهان گشود. وی پس از اخذ دیپلم به شغل بنایی مشغول شد و بعدها ...

پیشنهاد
٠

همردیف رستم دستان، رستم فرخزاد، آریو برزن، آرش کمان گیر و . . . . . . . قهرمان و ستاره ایران و جهان حاج قاسم سلیمانی عزیز.

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اَبَر قُدقُد: ابر قدرت.

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اَبَر قُدقُد.

پیشنهاد
٠

از شیراز سر راس ( سر راست ) برو سیراف.

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در شهرستان بهاباد برای توصیف وضعیت بسیار آسیب پذیر و شکننده داشتن شئ یا وسیله ای از ترکیب ( به تُفی بنده ) استفاده می شود. به این معنا که به جای استف ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در شهرستان بهاباد برای توصیف وضعیت بسیار آسیب پذیر و شکننده داشتن شئ یا وسیله ای از ترکیب ( به تُفی بنده ) استفاده می شود. به این معنا که به جای استف ...

پیشنهاد
٠

در شهرستان بهاباد برای توصیف وضعیت بسیار آسیب پذیر و شکننده داشتن شئ یا وسیله ای از ترکیب ( به تُفی بنده ) استفاده می شود. به این معنا که به جای استف ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

برای یادسپاری آسانتر تلفظ کلمات می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. خَریدَن سوزن برای خَلیدَن.

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پس پس رفتن : [عامیانه، اصطلاح] رو به عقب گام برداشتن.

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پس پس رفتن : [عامیانه، اصطلاح] رو به عقب گام برداشتن.

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پس پس رفتن : [عامیانه، اصطلاح] رو به عقب گام برداشتن.

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در گویش شهرستان بهاباد، پَسّا دیدن و پَسّا گرفتن به معنای تدارک دیدن است. مثال: _چه بیِد ( biyed ) ( بیایید ) ، چه نَیِد ( nayed ) ( نیایید ) ما پَسّ ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در گویش شهرستان بهاباد، پَسّا دیدن و پَسّا گرفتن به معنای تدارک دیدن است. مثال: _چه بیِد ( biyed ) ( بیایید ) ، چه نَیِد ( nayed ) ( نیایید ) ما پَسّ ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پسا پیشوندی است که در ابتدای بعضی کلمات می آید و معنی ( پس از ) می دهد زیرا پسا، از ( پس ) و حرف ا ( مخفف از ) ساخته شده است مانند پسا کرونا که به مع ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

برای تأنی. [ ت َ ءَن ْ نی ] به معنای درنگ کردن، درنگ، آهسته کاری ( مقابل شتابزدگی ) ویا حلم نوشته اند که این مأخوذ از اناء است که بکسر اول باشد.

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

گویش تهرانی آن، راس راسی.

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ریاح جمع ریح و به معنای بادهاست در قرآن مجید هر جا کلمه ریح آمده معنایی همراه با قهر و عذاب دارد مانند بریح صر صر، اما هر جا کلمه ریاح آمده قرین لطف ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
١

ریاح جمع ریح و به معنای بادهاست در قرآن مجید هر جا کلمه ریح آمده معنایی همراه با قهر و عذاب دارد مانند بریح صر صر، اما هر جا کلمه ریاح آمده قرین لطف ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
١

اَللَّهُمَّ أَظْهِرْ کَلِمَتَهُ وَ أَعْلِ دَعْوَتَهُ وَ انْصُرْهُ عَلَی عَدُوِّهِ وَ عَدُوِّکَ یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ ( فرازی از زیارت آل یاسین ) خ ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

معما: معمولاً از افراد از زیر چه چیزی شانه خالی می کنند؟ از زیرک ا ر

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دسته بندی اسم در عربی می تواند متفاوت و مختلف باشد. یکی از انواع این دسته بندی ها جامد یا مشتق بودن اسم ها در این زبان است. بر همین اساس، اسم جامد به ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دسته بندی اسم در عربی می تواند متفاوت و مختلف باشد. یکی از انواع این دسته بندی ها جامد یا مشتق بودن اسم ها در این زبان است. بر همین اساس، اسم جامد به ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

إبراهیم وَقَالَ الشَّیْطَانُ لَمَّا قُضِیَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَکُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّکُمْ فَأَخْلَفْتُکُمْ وَمَا کَانَ لِیَ عَلَیْ ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

کلمات مصرخ، مستصرخ، صَرخ و صریخ هم خانواده هستند. � وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلاَ صَرِیخَ لَهُمْ وَلاَ هُمْ یُنقَذُونَ ( ۴۳ سوره یس ) و اگر بخو ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

کلمات مصرخ، مستصرخ، صَرخ و صریخ هم خانواده هستند. � وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلاَ صَرِیخَ لَهُمْ وَلاَ هُمْ یُنقَذُونَ ( ۴۳ سوره یس ) و اگر بخو ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

کلمات مصرخ، مستصرخ، صَرخ و صریخ هم خانواده هستند. � وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلاَ صَرِیخَ لَهُمْ وَلاَ هُمْ یُنقَذُونَ ( ۴۳ سوره یس ) و اگر بخو ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

معلم ریاضی به اصفهانی میگه، اقلیدس مال کجاست، پاسخ میده خب معلومه مال اقلید اس.

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

معلم ریاضی به اصفهانی میگه، اقلیدس مال کجاست، پاسخ میده خب معلومه مال اقلید اس.

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

سغد بر وزن جغد و شهری در تاجیکستان است. برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. این شهر آنقدر زیباست که به بهشت جهان معروف ا ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

سغد بر وزن جغد و شهری در تاجیکستان است. برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. این شهر آنقدر زیباست که به بهشت جهان معروف ا ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

واژهای " حاکم و قاضی " در بسیاری از موارد مترداف هستند و در معنایی مشابه یکدیگر استعمال می شوند. ولی با توجه به معنی لغوی، می توان تفاوت آشکاری بین ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

أَعُوذُ بِجَلالِ وَجْهِکَ الْکَرِیمِ أَنْ یَنْقَضِیَ عَنِّی شَهْرُ رَمَضَانَ أَوْ یَطْلُعَ الْفَجْرُ مِنْ لَیْلَتِی هَذِهِ وَ لَکَ قِبَلِی ذَنْبٌ أَو ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در دانشنامه اسلامی از صفحه بالا آمده است که طبرسی فرموده: صفح و عفو و تجاوز از ذیب به یک معنی اند. که به نظر می رسد کلمه ی ذیب اشتباه چاپی است و در ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در دانشنامه اسلامی از صفحه بالا آمده است که طبرسی فرموده: صفح و عفو و تجاوز از ذیب به یک معنی اند. که به نظر می رسد کلمه ی ذیب اشتباه چاپی است و در ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در دانشنامه اسلامی از صفحه بالا آمده است که طبرسی فرموده: صفح و عفو و تجاوز از ذیب به یک معنی اند. که به نظر می رسد کلمه ی ذیب اشتباه چاپی است و در ...