پیشنهاد‌های مهدی کائینی (٦٤٣)

بازدید
٥٠١
تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

وضعیت پایدار راکتور هسته ای

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

دست یافتنی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

از هیچ هزینه ای دریغ نکردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

توی آسمون ها بستن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

Age like fine wine قالیِ کرمان/دستباف ( در اصطلاح به معنی اینه که هرچی سن چیزی میره بالاتر مرغوب تر میشه و کیفیتش میره بالاتر )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

[اقتصاد] تعدیل

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

تحت فشار

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

بی سابقه؛ کم سابقه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

ناملایمات

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

محصولات زراعی پربرداشت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

ناخوش احوال

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

[اقتصاد] احیای بازار

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

نمایانگر بودن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

دکوپاژ ( استقرار و حرکت دوربین )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

[مذهبی] واسطه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

الطاف خفیه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

دارای دو بخش

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

صفر تا صد [کار، پروژه، . . . ]

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

تغییر ماهوی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

مشهود

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

زمینه سازی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

با تندخویی پس زدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

چشمگیر؛ گیرا؛ جذاب؛ مسحورکننده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

دگرگونی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

مراوده؛ رفت و برگشت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

هم وزن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

بار

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

به خط کردن ( معمولاً وقتی می خوان یه بلایی سر افراد بیارن )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

بازی روانی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

جا پای سفت ( کسی که جای پاش سفت شده باشه )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

دست و پا زدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

عظمت فراتر از حیات

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

بی دلیل نبوده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

جویای نام

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

دل نازک

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

پایه گذار

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

پدر صلواتی؛ پشمام ( یا مؤدبانه ش: برگام ) !

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

تثبیت کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

لزوما

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

روی کاغذ

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

خنثی کردن ( اثرات منفی یک اتفاق ) ؛ بازگرداندن وضعیت به حالت قبل؛ ملغی کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

[جهان سینمایی مارول] رؤیا گردی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

ناشکری نکن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

ای بابا؛ تو روح تون؛ شوخی می کنی؟ ( بعضی وقت ها مثل are you kidding me استفاده میشه )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

شخص شخیصِ [فلانی]

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

خوش فکر

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

از شانسِ من

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

یک صدا

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

عناصر بصری

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

زوج ناجور