پیشنهاد‌های افشین گلچین (١٥٦)

بازدید
١٥٨
تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

عقب راندن ، دفع کردن ،

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٢

نشان داده شده ، اشاره شده است ؛ نشان داد ؛ تفکیک شده؛ تعیین شده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

دراکثرمواقع. . . . . . . بهتر کردن یا شدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

در حال فعالیت، برقرار

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

خاطر جمع کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

( سختی یا درد و غیره ) کشیدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

۱ـ درنقش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اسم معنی. . . . . . گرفتن. . . . . شدن. . . . . . . . . . there are three methods of getting rich ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

بلند تر، بالاتر، بیشتر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

ویتامین موجود در غذاهای با منشاء حیوانی مانند جگر ، ماهی و تخم مرغ که کمبود آن می تواند باعث کم خونی خطرناک شود. این شامل یک گروه سیانید متصل به اتم ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

مورد رسیدگی قرارگرفته. . . . . . مراقبت شده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

قرار است باشد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

قرار است انجام شود

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

کلمه که به nuous ختم می شود Nuous Total Number of words Ending with Nuous found =9 Nuous comprises of 5 letters. Below are Total 9 words Ending with ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

با ایمان قدم برداشتن . . . با ایمان حرکت کردن. . . . . . . . . اگر یک قدم با ایمان بردارید ، کاری را انجام می دهید حتی اگر مطمئن نیستید که درست است ی ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٢

البته. . . . . . . . . همان البته خودمان در زبان پارسی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

احساس قوی. . . . . . هیجانی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

به طوری که ، به روشی که

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

"I haven't seen you in forever" "I haven't seen you forever"?. . . . . is not correct ( because of course in reality you have seen that person be ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

Adjective 1 - مجزا. . . . جدا 2 - چندین، چند

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

گذاشتن در

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

از خود مطمئن باش

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

There is no gerund after "should"

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

درجملات مختلف ۴ مدل معنی دارد . . . . . . . ۱. توسط. . . . . ۲ با. . . . . . . . ۳ از. . . . . . . ۴ بوسیله

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

مامانی. . .

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

پس از تأمل دوباره. . . . . On second thought

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

درمورد چیزی دوباره فکرکردن. . . . . . .

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

. . نیرومند و تقویت شده . . . . . سرحال امده. . . . . . . . سرحال شده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

قضیه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

نادرست اثبات شده. . . . . نادرست نشان داده شده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

سراسر از اغاز تا انتها. . . . . . . یک کله. . . . . . . بی مکث . بی درنگ . بی وقفه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

آنقدر که. . . . . . به اندازه ای که. . . . . تا آن اندازه که. . . . . .

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

برگیری، برداشت، برگرفتن از، برگرفته

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

دیدن. . . . مشاهده. . . . . . روئیت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

به هم ریخته. . . . مختل شده. . . . . . اشفته شده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

فوق العاده. . . . . . . . خیره کننده. . . . . . . . درخشان

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

تمایل

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

خوش شانس داشتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

خوش شانس داشتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

دربارۀ؛ درموردِ؛ در خصوصِ؛ راجع به.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

نسبت به:. . . . . . . . فرزند شما از بقیهٴ همکلاسی هایش زرنگ تر است. . . . . از سویِ؛ از جانبِ؛ از طرف. . . . . . . . How clever of you to buy choc ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

از جهتِ؛ از حیث؛ از لحاظِ؛ از نظرِ:. . . . . . . - She is hard of hearing به سبب؛ به علتِ؛ به جهتِ:. . . . . . . . . . . . He died of a serious wound ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

۱. نشان دهندۀ ابتدای مکان: ◻︎ از دور به دیدار تو اندرنگرستم / مجروح شد آن چهرۀ پرحسن و ملالت ( ابوشکور: شاعران بی دیوان: ۸۳ ) ، از تهران تا اصفهان. ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

با خیال راحت. . . .

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

بسلامت، بطورایمن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

دل خواستن، خوش آمدن، میل کردن،

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

پی بردن، درک کردن، متوجه شدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

اینکه، آنکه تا اینکه، تا آنکه از اینکه، از آنکه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

کردن. . . . . الان دارم به ان جا می روم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

شبیه به نظررسیدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

intent on تمرکز کامل بر. . . . . . . متمرکز بر