برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

افشین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به صورت کامل....در کل ١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

2 نظر به اینکه ١٤٠٠/٠٣/٢٢
|

3 یک عالمه ١٤٠٠/٠٣/٢٠
|

4 بودن, ماندن, شدن, زیستن, وجود داشتن ١٤٠٠/٠٣/١٢
|

5 با وجود گفتن این موضوع..............having say that.................با وجود این موضوع که گفته شد......having said that ١٤٠٠/٠٣/١٠
|

6 در واقع.......or.......در اصل ١٤٠٠/٠٣/٠٧
|

7 بلکه.......به علاوه ١٤٠٠/٠٣/٠٣
|

8 کم‌ترین............................کم‌ترین ١٤٠٠/٠٣/٠٣
|

9 در هیچ زمان...................or.......................هیچ وقت ١٤٠٠/٠٣/٠١
|

10 سپاس فراوان از خانم محدثه فرومدی.... بدلیل همواره کمک رسانی ایشان در فهم مترادف بسیاری از کلمات انگلیسی ١٤٠٠/٠٢/٣٠
|

11 از عهده چیزی(کاری)برآمدن...........................she cleared the exam ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

12 زمان بیشتر.....ی....any...معنی ی را گرفته است در ترجمه فارسی......زمان بیشتری ١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

13 یکی دوبار ١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

14 برای، بمنظور، بجهت ١٤٠٠/٠٢/٢٢
|

15 وحشتناک ١٤٠٠/٠٢/٢٢
|

16 Hi, Abadis site have a problem, It's take long time to load or not loading at all....Please fix that.....thank you ١٤٠٠/٠٢/١٦
|

17 (بیان وسیله یا عامل) به وسیله ی........learning english is by copying kind of like a child ١٤٠٠/٠٢/١٥
|

18 ۱ـ کاملا ..درست
این را تماشا کن تا درست اخرش........watch it up to the very end
١٤٠٠/٠٢/٠١
|

19 معنی دادن- منظور داشتن- دربرداشتن ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

20 When something/someone is extremely good/tasty/hot/sexy/etc., anything great ١٤٠٠/٠١/٢٨
|

21 به احتمال زیاد ١٤٠٠/٠١/١٥
|

22 کاربرد اول : زمان گذشته فعل vill در جملات

کاربرد دوم: برای بیان تخیلات ذهنی ...چیزی که واقعیت ندارد.....برای مثال If i were a president, I wou ...
١٤٠٠/٠١/٠٩
|

23 پیمان ها، قراردادها، قرارها ١٤٠٠/٠١/٠٢
|

24 از پایه و اساس......در پایه و اساس ١٤٠٠/٠١/٠١
|

25 بخدا
١٣٩٩/١٢/٢٤
|

26 بدین دلیل ١٣٩٩/١٢/٢٣
|

27 Noun
راندگی
drift, expulsion
جسم شناور
buoy, floater, drift
توده باد اورده
drift
برف باداورده
drift
جریان اهسته
drift
١٣٩٩/١٢/١٤
|

28 ناجور......نا معلوم......مشکوک ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

29 1-انکار کردن، منکر شدن
2-نپذیرفتن، قبول نکردن
١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

30 بسیاری از..... مقدارزیادی از....بسیار.....فراوان...... ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

31 بار خود را زمین گذاشتن ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

32 منحرف........Don't get lost
منحرف نشو!
١٣٩٩/٠٦/٣١
|

33 استفاده می شود برای........عادت داشتن به ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

34 دوقطبی ساختن....بصورت متضاد در اوردن....... ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

35 فقط یه جورایی......... ١٣٩٩/٠٦/٢٥
|

36 به معنی خوردن و نوشیدن هم است.....من الان نهار نه خوردم
I'm just not having lunch
I'm just not having breakfast
I'm just not having coffee
١٣٩٩/٠٦/٢٥
|

37 حرف ربط.......دو معنی دارد.....۱- و .......۲- با ١٣٩٩/٠٦/٢٤
|

38 بی علاقگی .....بی تفاوتی....عدم نگرانی ١٣٩٩/٠٦/٢٤
|

39 مزخرفات عبدالخلیل قوطوری اعتبار سایت جامع ابادیس را زیر سوال برده است......متاسفم ! ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

40 خوب گوش کن.......این فعل سه معنی دارد.........گرفتن.....شدن.......رفتن....... والسلام ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

41 رتبه، درجه ، سطح، فاز، مرحله ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

42 در یک مقطع زمانی......... ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

43 هر روز یکی....هر روز یکی یکی
هر روز جدا.........جدا جدا
١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

44 ۱- یافتن....پیدا کردن
۲-دریافتن......فهمیدن، درک کردن، پی بردن
١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

45 It' nerve-wracking.........اعصاب خردکن ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

46 عبدالخلیل قوطوری این سایت جامع وزیبا را با چرندیات ساختگی نابود کرده .....واقعا متاسفم ! ١٣٩٩/٠٦/٢٠
|

47 قسمت سوم فعل come به جای come میتوان از comen استفاده کرد ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

48 خراب شده....بد شده.......معمولا برای غذا استفاده میشود ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

49 عبدالخلیل قوطوری این سایت جامع وزیبا را با چرندیات ساختگی نابود کرده .....واقعا متاسفم ! ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

50 عبدالخلیل قوطوری این سایت جامع وزیبا را با چرندیات ساختگی نابود کرده .....واقعا متاسفم ! ١٣٩٩/٠٦/١٦
|