برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

افشین گلچین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 1-انکار کردن، منکر شدن
2-نپذیرفتن، قبول نکردن
١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

2 بسیاری از..... مقدارزیادی از....بسیار.....فراوان...... ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

3 بار خود را زمین گذاشتن ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

4 منحرف........Don't get lost
منحرف نشو!
١٣٩٩/٠٦/٣١
|

5 استفاده می شود برای........عادت داشتن به ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

6 دوقطبی ساختن....بصورت متضاد در اوردن....... ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

7 فقط یه جورایی......... ١٣٩٩/٠٦/٢٥
|

8 به معنی خوردن و نوشیدن هم است.....من الان نهار نه خوردم
I'm just not having lunch
I'm just not having breakfast
I'm just not having coffee
١٣٩٩/٠٦/٢٥
|

9 حرف ربط.......دو معنی دارد.....۱- و .......۲- با ١٣٩٩/٠٦/٢٤
|

10 بی علاقگی .....بی تفاوتی....عدم نگرانی ١٣٩٩/٠٦/٢٤
|

11 مزخرفات عبدالخلیل قوطوری اعتبار سایت جامع ابادیس را زیر سوال برده است......متاسفم ! ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

12 خوب گوش کن.......این فعل سه معنی دارد.........گرفتن.....شدن.......رفتن....... والسلام ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

13 رتبه، درجه ، سطح، فاز، مرحله ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

14 در یک مقطع زمانی......... ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

15 هر روز یکی....هر روز یکی یکی
هر روز جدا.........جدا جدا
١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

16 ۱- یافتن....پیدا کردن
۲-دریافتن......فهمیدن، درک کردن، پی بردن
١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

17 It' nerve-wracking.........اعصاب خردکن ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

18 عبدالخلیل قوطوری این سایت جامع وزیبا را با چرندیات ساختگی نابود کرده .....واقعا متاسفم ! ١٣٩٩/٠٦/٢٠
|

19 قسمت سوم فعل come به جای come میتوان از comen استفاده کرد ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

20 خراب شده....بد شده.......معمولا برای غذا استفاده میشود ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

21 عبدالخلیل قوطوری این سایت جامع وزیبا را با چرندیات ساختگی نابود کرده .....واقعا متاسفم ! ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

22 عبدالخلیل قوطوری این سایت جامع وزیبا را با چرندیات ساختگی نابود کرده .....واقعا متاسفم ! ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

23 اساسا - اصولا ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

24 over here یعنی در اینجا..............over there یعنی در آنجا ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

25 نزدیکی تلفظ بسیاری کلمات لاتین و انگلیسی با زبان باستانی پارسی که ریشه زبان های هندواروپایی است....کاملا مشهود است ... تا ..که شده ..Till ١٣٩٩/٠٦/١٣
|

26 چرندیات این عبدل قوطوری تمام شدنی نیست...... ١٣٩٩/٠٦/١٣
|

27 خطا....اشتباه....شکست ١٣٩٩/٠٦/١٣
|

28 ۱- وادار کردن ... مجبور کردن
۲- ساختن.......... بوجود اوردن
١٣٩٩/٠٦/١٣
|

29 برخورد......مواجهه......رویارویی......روبرو ١٣٩٩/٠٦/١٣
|

30 انجام مجدد ، بازسازی ، اصلاح....تزئین مجدد ، انجام مجدد ١٣٩٩/٠٦/١٢
|

31 1) در اصل: داشتن یک تجربه بد توهم زا؛
2)صفت به معنای استثنایی
It looks so freaking good
3)لعنتی ، لوس ،یک حسن تعبیر برای لعنتی
Get your f ...
١٣٩٩/٠٦/١٢
|

32 در بسیاری موارد به عنوان قید معنی .....آخرین بار....آخرین باری.. است ١٣٩٩/٠٦/١٢
|

33 زبان باستان پارسی ریشه و پایه زبان های هندواروپایی است......از این جهت ریشه بسیاری از کلمات در زبان لاتین\ انگلیسی برگرفته از زبان باستان ایرانیان است ١٣٩٩/٠٦/١٢
|

34 عبدالخلیل قوطوری مگه اینجا کلاس زبان ترکیه!!! ١٣٩٩/٠٦/١٠
|

35 عبدالخلیل قوطوری مگه اینجا کلاس زبان ترکیه!!! ١٣٩٩/٠٦/١٠
|

36 یکی یکی.......one by one ١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

37 1-انجام دادن........2-برتن کردن ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

38 عبدالخلیل قوطوری مگه اینجا کلاس زبان ترکیه!!! ١٣٩٩/٠٦/٠٦
|

39 عبدالخلیل قوطوری مگه اینجا کلاس زبان ترکیه!!! ١٣٩٩/٠٦/٠٦
|

40 کسی که.....اونی که ١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

41 پیش از موقع ، زودهنگام، پیش از موعد، زودهنگام ١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

42 ازوسط ١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

43 صفت .... ادامه دار ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

44 دلخور -آزرده ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

45 واقعا نه... ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

46 درست همین حالا ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

47 زودتر از ١٣٩٩/٠٤/٠٧
|

48 اقدام کردن به ١٣٩٩/٠٤/٠٦
|