اسم - صفحه 13

جستجوی تازه
با تغییر گزینه های زیر، اسم دلخواه خود را پیدا کنید

آرشا/āršā/

مقدس، ( =آردا، ārdā )، آردا


پسر

فارسی
مقدسه/moqaddase/

مقدس، دارای تقدس و پاکی، ( عربی ) ( مؤنث مقدس )، مبرا از هر آلودگی، پاک و قابل احترام دانسته شده بو ...


دختر

عربی
صبورا/saburā/

بردبار، شکیبا، صبور، ا ( الف نسبت یا تعظیم ) )، به معنی بردبار


دختر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
سلوا/selvā/

مریم گلی، مایه تسلی و آرامش، عسل، ( در گیاهی ) گیاهی علفی، خودرو یا زینتی از خانواده نعنا، هر چیز ک ...


دختر

عربی

طبیعت
مسیحا/masihā/

لقب حضرت عیسی ( ع )، ( مسیح ) [در قرآن مجید کلمه «مسیح» آمده و الحاق حرف «ا» در پایان کلمه مسیح از ...


پسر، دختر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
لاوین/lāvin/

نوازشگر، آواز خواندن همراه با نوازش، ( اَعلام ) نام یکی از مناطق مرزی غرب ایران، نام منطقه ای مرزی ...


دختر

کردی، فارسی
فرنیا/far niyā/

دارای جد و نیای باشکوه، اصیل، ( فر = ( در قدیم ) ( به مجاز ) مایه ی جلال و شکوه، نیا = پدربزرگ، جد ...


دختر

فارسی
راویه/rāviye/

نقل کننده خبر و سخن از کسی، خبرگزار، چارپایی که مشک آب را بر آن حمل کنند، ( در قدیم ) بسیار روایت ک ...


دختر

عربی

طبیعت
شاکر/šāker/

شکر کننده، سپاس گزار، ( در قدیم ) ( در حالت قیدی ) در حال شکرگزاری، شکرگزار، کسی که در حال شکرکردن ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عبدالاحد/abdolahad/

ترکیب دو اسم عبد و احد ( بنده و یکتا )، بنده ی خدای یکتا و یگانه


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ادیب/adib/

با ادب، با فرهنگ، زیرک، سخن شناس، نگاهدارنده ی حد همه چیز، دانشمند، خداوند ادب، آن که در علوم ادبی ...


پسر

عربی
آرتمیس/ārtemis/

نام یکی از الهه های یونانی، نام نخستین زن دریانورد ایرانی، گوینده ی راستی، ( معرب از یونانی )، ( اَ ...


دختر

فارسی، یونانی

تاریخی و کهن
راستین/rāstin/

راستی، حقیقی، واقعی، ( در قدیم ) راست قامت، در نهایت صداقت و درستی


پسر

فارسی، عربی
آیسو/āysu/

آب و ماه، ( به مجاز ) زیبارو، با طراوت و درخشنده، ( ترکی ) ( آی = ماه، سو = آب )، ماه و آب، ( ترکی ...


دختر

ترکی

طبیعت، کهکشانی
مهسان/mahsān/

مانند ماه، زیبارو، ماهسان، ( مه = ماه، سان ( پسوند شباهت ) )، مهسا، ( مه = ماه + سان ( پسوند شباهت ...


دختر

فارسی

طبیعت، کهکشانی
فیض محمد/f.-mohammad/

ترکیب دو اسم فیض و محمد ( بخشش و ستوده )، از نام های مرکب، ( فیض و محمّد )


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
دانش/dāneš/

علم، معرفت، آگاهی، شعور، خرد، دانایی، اندیشه، فرهنگ، مجموعه ی اطلاعات یا آگاهی ها درباره ی یک پدیده ...


پسر

فارسی
بهارک/bahārak/

مانند بهار، ( مجاز ) زیبا و باطراوت، [بهار، ک ( اَک ) /، ak/ ( پسوند شباهت ) ]، به معنای مانند بهار ...


دختر

فارسی

طبیعت
افسون/afsun/

حیله، تزویر، کلمات جادوگران، جادو، جاذبه، نیرنگ، مکر، سحرانگیزی، آنچه جادوگران برزبان می رانند، سخن ...


دختر

فارسی
حفیظ الله/hafizollāh/

ترکیب دو اسم حفیظ و الله ( نگهبان و خدا )، کسی که خداوند نگهدار اوست


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
آلان/ālān/

آران، سرزمین آریایی ها، ( = الان، اران ) [اران/arrān/ = آران، آلان و الان: آر ( = آریا )، ان ( پسون ...


پسر

کردی، فارسی
سایدا/sāydā/

ترکیب دو اسم سای و دا ( سایه و مادر )، ( مرکب از سای، دا ) سایه ی مادر


دختر

کردی
التفات/eltefāt/

توجه، نگرش، مهربانی، لطف


پسر

عربی
تی ارا/tiyārā/

زیبا، آراینده ی چشم، در گویش لری « تی» به معنی چشم و «آرا» در فارسی به معنی آراستن است، روی هم به م ...


دختر

لری، فارسی
شمسه/šamse/

بت و صنم، نقش و نگار، خورشید، نقش زینتی به شکل خورشید که در تذهیب، جواهر سازی، کاشی کاری و مانند آن ...


دختر

عربی

طبیعت، کهکشانی
گلشاد/gol šād/

گل شاد و خندان، شادان مثل گل، ( به مجاز ) زیبا و با طراوت، گل خندان و شاداب، آن که با دیدن گل شاد ا ...


دختر

فارسی

طبیعت، گل
سعد/saed/

مبارک، خجسته، خوش یمن، خوشبختی، سعادت، خوش یمنی، ( اَعلام ) ) سعدابن ابوبکر: [قرن هجری] اتابک فارسی ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن، طبیعت، مذهبی و قرآنی، کهکشانی
لاله زار/l.-zār/

زمینی که در آن لاله ی فراوان روییده باشد، ( به مجاز ) چهره ی سرخ و لطیف، زمینی که در آن لاله فراوان ...


دختر

فارسی

طبیعت، گل
شمایل/šamāyel/

ظاهر کسی یا چیزی، خصلت های نیکو و پسندیده، شکل و صورت، ( در قدیم ) خوی ها، ( در عرفان ) اندک جذبه ی ...


دختر

عربی
عاشور/āšur/

روز دهم ماه محرم که روز شهادت امام حسین ( ع ) است، عاشورا، روز دهم از ماه محرم


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مکرمه/mokarrame/

بزرگ داشته شده، گرامی و عزیز کرده، ( مؤنث مکَرم )، زن گرامی و عزیز کرده، مؤنث مکرم


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
آتریسا/ātrisā/

آتش گون، آذرگون، مانند آتش، ( به مجاز ) زیبا رو، آذرگون و مانند آتش، آذرگون مانند آتش، دختری با چهر ...


دختر

فارسی
افضل/afzal/

فاضل تر، برتر از دیگران در علم و هنر و اخلاق، برترین، برتر از دیگران در علم و هنر و اخلاق و مانند آ ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
پرگل/por gol/

دارای گل های بسیار، ( به فتح پ ) هر یک از گلبرگهای گل


دختر

فارسی

طبیعت، گل
آریو/āriu/

آریایی، منسوب به قوم آریایی، ( آری= آریا، او /، u/ ( پسوند نسبت و شباهت ) )، شبیه آریائیان، ( آری = ...


پسر

فارسی

تاریخی و کهن
زیبنده/zibande/

سزاوار، آراسته، زیبا، شایسته، در خور


دختر

فارسی
محمد عیسی/m.-isā/

ترکیب دو اسم محمد و عیسی ( ستوده و نجات دهنده )، از نام های مرکب، ا محمّد و عیسی


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
کمند/kamand/

( به مجاز ) آنچه به وسیله ی آن کسی را گرفتار می کنند، ( به مجاز ) گیسو، دام، کنایه از گیسو


دختر

فارسی
زیتون/za (e) ytun/

درختی که میوه و برگ آن مصرف دارویی دارد، از واژه های قرآنی، ( در گیاهی )، میوه ی بیضی شکل سفت و گوش ...


دختر

عربی

طبیعت، مذهبی و قرآنی
آتیه/ātiye/

آینده، زمان آینده، ( مؤنث آتی )، ( به مجاز ) وضع و حالت چیزی در زمان آینده به ویژه وضع و حالت خوب ی ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
گلسا/golsā/

مانند گل، ( به مجاز ) زیبارو و لطیف، ( گل، سا ( پسوند شباهت ) )، چون گل، ( گل + سا ( پسوند شباهت ) ...


دختر

فارسی

طبیعت، گل
مهرانا/mehrānā/

منسوب به مهران، دارنده مهر، سرشار از مهر، ( مهران، ا ( پسوند نسبت ) )، ( مهران + ا ( پسوند نسبت ) ) ...


دختر

فارسی
عبدالجبار/abodoljabbār/

بنده ی خدای توانا، بنده ی خدای قاهر، ( دراعلام ) عبدالجبار علوی محمودی ( زینبی علوی ) از شاعران عهد ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ژیار/žiyār/

شهرنشینی، تمدن، زندگی شهروندان، ( کردی )، زندگی شهری


پسر

کردی
ماهناز/m.-nāz/

ناز و زیبا مانند ماه، ماه روی زیبا، ( ماه، ناز = قشنگ، زیبا ) ماهروی زیبا


دختر

فارسی

طبیعت، کهکشانی
وحیدرضا/vahid rezā/

ترکیب دو اسم وحید و رضا ( یکتا و خشنود )، از نام های مرکب، ( وحید و رضا )


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ماهور2/māhvar/

دارای ویژگی و صفت ماه، ( به مجاز ) زیبارو، ( ماه، وَر ( پسوند دارندگی ) )


دختر

فارسی

طبیعت، کهکشانی
امین رضا/a.-rezā/

ترکیب دو اسم امین و رضا ( امانت دار و خشنود )، راضی و خشنود، درستکار و امانتدار، رضای درستکار و اما ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
رستا 2/rastā/

رهایی یافته، کامیاب، رستگار شده، ( رَست = رَستن، رهیدن، ا ( پسوند ) ) رستگار شده، رهایی یافته و خلا ...


دختر

فارسی
رستا/rostā/

روستا، دِه، رستگار شده، رهایی یافته، از بند جدا شده


دختر

فارسی
خالق/xāleq/

آفریننده، از نام ها و صفات خداوند، آن که کسی یا چیزی را پدید می آورد، به وجود آورنده، از نام های خد ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
رز/roz/

گلی از خانواده گل سرخ دارای گل های رنگارنگ، ( فرانسوی، rose ) ( در گیاهی ) گلی از خانواده گل سرخ دا ...


دختر

فرانسوی

طبیعت، گل
اطلس/atlas/

( در نجوم ) فلک نهم، پارچه ابریشمی گرانبها، پرنیان، نام اقیانوسی بین اروپا و آمریکا، ( معرب از یونا ...


دختر

عربی، یونانی

طبیعت، کهکشانی
عماد رضا/e.-rezā/

ترکیب دو اسم عماد و رضا ( تکیه گاه و خشنود )، از نام های مرکب، ( عماد و رضا )


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
سعیدرضا/s.-rezā/

ترکیب دو اسم سعید و رضا ( سعادتمند و خشنود )، از نام های مرکب، سعید و رضا


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ماکان/mākān/

آنچه بوده است، نام پسر کاکی از سران دیالمه، شجاع، ( اَعلام ) نام پسر کاکی از سران دیالمه [قرن و هجر ...


پسر

فارسی، عربی

تاریخی و کهن
نیاز/niyāz/

خواهش، احتیاج، اظهار محبت، ( به مجاز ) محبوب، معشوق، حالتی که در آن برای انجام دادن کاری یا برآوردن ...


دختر

فارسی
آریسا/ārisā/

مانند آریایی، نجیب زاده آریایی، رنگین کمان، ( آری = آریایی، سا ( پسوند شباهت ) ) ( = آریسان )، ( آر ...


دختر

فارسی
گلپسند/gol pasand/

مورد توجه و پسند مانند گل، ( به مجاز ) زیباروی مورد پسند، ( گل، پسند = جزء پسین بعضی از کلمه های مر ...


دختر

فارسی

طبیعت، گل
سویل/sevil/

لایق، محبت، دوست داشته شده


دختر

ترکی
صائمه/sā’eme/

آن که روزه می گیرد، روزه گیر، روزه دار


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
رشیده/rašide/

مونث رشید، از نام ها و صفات خداوند، شجاع، دلیر، خوش قد و قامت، مؤنث رشید


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
سیمین عذار/s.-eezār/

سیمین عارض، سپید گونه، ( در قدیم ) ( به مجاز )، دارای چهره ی سفید و زیبا


دختر

فارسی
تیام/tiyām/

چشمانم، ( به مجاز ) عزیز و گرامی، در گویش لرستان به معنی چشمانم، بسیار عزیز و دوست داشتنی


دختر، پسر

لری
انوشیروان/anuširvān/

جاوید، جاویدان، دارای روان جاوید، انوشروان، ( = انوشروان )، نام یکی از پادشاهان نامدار ساسانی ملقب ...


پسر

فارسی

تاریخی و کهن
نازآفرین/nāz āfarin/

به لطف و نرمی آفریده شده، ( به مجاز ) معشوقی که ناز بسیار کند، پدید آورنده نعمت و خوشی، ( = نازآفری ...


دختر

فارسی

تاریخی و کهن
همتا/hamtā/

نظیر، مانند، همسر، همدم، رفیق، آنچه یا آن که در صفتی با دیگری وجه اشتراک داشته یا کاملاً به او شبیه ...


دختر

فارسی
جانان/jānān/

معشوق، محبوب، زیبا، بسیار دوست داشتنی، عزیز، خوب، زیباروی، معشوق محبوب، محبوبف معشوق


دختر

فارسی
شادیه/šādiye/

منسوب به شادی، جشن، خوشحالی، سرور، ( شادی، ه ( پسوند نسبت ) )


دختر

فارسی
کانی/kāni/

معدنی، استخراج شده از معدن، ( به مجاز ) دارای ارزش و قیمت، ( کان، ی ( پسوند نسبت ) )، منسوب به کان، ...


دختر

فارسی، کردی

طبیعت
عبید/abid/

فرمان بردار، مطیع، عبد، بنده


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
محمد رفیع/m.-rafie/

ترکیب دو اسم محمد و رفیع ( ستوده و بلند )، از نام های مرکب، ا محمّد و رفیع


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
هوشیار/hušyār/

باهوش، عاقل، آگاه، زیرک، هوشمند، زرنگ، خردمند، ( پهلوی ) ( = هوشیار، هشیوار )، کسی که دارای هوش است ...


پسر

فارسی، پهلوی
عبدالرشید/abdolraŝid/

بنده پروردگار هدایت کننده، بنده ی خدای هادی، ( اَعلام ) عبدالرشید غزنوی: شاه سلسله ی غزنوی [، قمری] ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
متینا/matinā/

متین، دارای متانت، با وقار، محکم، استوار، از نام ها و صفات خداوند، ( مؤنث متین )


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
مهرافروز/mehr afruz/

ترکیب دو اسم مهر و افروز ( روشن کننده و مهربانی )، افروزنده ی مهر و محبت، افروزنده ی مهربانی، ( به ...


دختر

فارسی

طبیعت، کهکشانی
طنین/tanin/

انعکاس صوت، پژواک، حالتی از صدا که دارای تأثیر و نفوذ است، خوش آهنگی، حالتی از صدا که دارای تأثیر و ...


دختر

عربی

طبیعت
عبدالمطلب/abdolmotalleb/

بنده خواهنده، نام پدر بزرگ حضرت محمد پیامبر اسلام ( ص )، بنده ی مطَلِب، ( اعلام ) عبدالمطلِّب بن ها ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ماهور/māhvar/

تپه های به هم پیوسته ی دامنه کوه، نام یکی از هفت دستگاه موسیقی ایرانی، ( در علوم زمین ) هریک از برآ ...


دختر، پسر

فارسی

طبیعت، گل، هنری
پرور/parvar/

رشد دادن کسی یا چیزی، تربیت کردن، پرورش دادن، رشد دادنِ کسی یا چیزی، ( به مجاز ) مطلب یا موضوعی را ...


دختر

فارسی
رفیعه/rafiee/

افراشته، مرتفع، بلند، ( به مجاز ) با اهمیت، ارزشمند، عالی، ( مؤنث رفیع )، رفیع، مؤنث رفیع


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
سروین/sarvin/

روسری، چارقد، مانند سرو، ( در قدیم ) شبیه سَرو، ( در کردی ) روسری و چارقد، شبیه سرو


دختر

کردی، فارسی

طبیعت
ویهان/vihān/

نیکان، نام یکی از سرداران دیلمی، علت و سبب، وهان، ( در پهلوی ) بهانه، علت، سبب


پسر

فارسی

تاریخی و کهن
مانلی/māneli/

بمان برایم، نام شخصیتی در شعر نیما یوشیج، ( مازندرانی )، منظومه نیما یوشیج به سال نام ایرانی به مع ...


دختر، پسر

مازندرانی، فارسی
ساجد/sājed/

کسی که سجده می کند، سجده کننده، ( عربی ) ( در قدیم ) آن که سجده می کند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
صباح/sabāh/

بامداد، سپیده دم، روز، صبح در مقابلِ مَسا، صبح‎ ‎‏، نام دعائی منسوب به علی ( ع )


دختر، پسر

عربی

طبیعت، مذهبی و قرآنی
مه گل/mah gol/

گلِ ماه، ( به مجاز ) زیبارو، ( مَه = ماه، گل )، ماه گل


دختر

فارسی

طبیعت، گل، کهکشانی
شکور/šakur/

بسیار شکر کننده، پاداش دهنده، نامی از نام های خداوند، شکرکننده سپاسگزار، پاداش دهنده ی بندگان، از ن ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
پروین دخت/p.-dokht/

دختری که صاحب چهره ای مانند پروین است، ( به مجاز ) زیبارو


دختر

فارسی

طبیعت، کهکشانی
امیرصدرا/a.-sadrā/

ترکیب دو اسم امیر و صدرا ( پادشاه و ارج دهنده )، پادشاه و امیری که بزرگ و مهتر است، امیر والامقام


پسر

عربی
امیرعطا/a.-atā/

ترکیب دو اسم امیر و عطا ( پادشاه و بخشش )، ( به مجاز ) امیر و پادشاه بخشنده، پادشاه و حاکم انعام ده ...


پسر

عربی
محمد صفا/m.-safā/

ترکیب دو اسم محمد و صفا ( ستوده و صمیمیت )، ( عربی ) از نام های مرکب، ا محمّد و صفا


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
اسمر/asmar/

سبزه، گندمگون


دختر

عربی
محمد پرهام/m.-parhām/

ترکیب دو اسم محمد و پرهام ( ستوده و ابراهیم )، از نام های مرکب، محمّد و پرهام


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
پانیا/pāniyā/

محافظ، نگهدارنده، به معنی محافظ و نگهدارنده، محافظ نگهدارنده


دختر

فارسی
سلمی/salmi/

نام گیاهی، ( به مجاز ) معشوق، ( در گیاهی ) نام گیاهی است، ( اَعلام ) زنی معشوقه در عرب و ( به مجاز ...


دختر

عربی

طبیعت
اردوان/ardavān/

نگهبان درستکاران، نگهدارنده ی خشم، نام چند تن از شاهان سلسه اشکانی، ( اَعلام ) نام پنج تن از شاهان ...


پسر

فارسی

تاریخی و کهن
آترینا/ātarinā/

منسوب به آترین، آتش، آتشین، ( به مجاز ) زیبارو، ( آتَرین، ا ( پسوند نسبت ) )، زیبا و محبوب همگان، آ ...


دختر، پسر

فارسی

طبیعت
گل خندان/gol khandān/

گل خندان، گل شکفته، ( = گلخند )


دختر

فارسی

طبیعت، گل
فارس/fāres/

سوار بر اسب، ( به مجاز ) دلاور، جنگجو، دلیر


پسر

عربیانتخاب نوع اسم

انتخاب ریشه اسم

انتخاب گروه اسم

برچسب ها