اسم - صفحه 15

جستجوی تازه
با تغییر گزینه های زیر، اسم دلخواه خود را پیدا کنید

حمد/hamd/

شکرگزاری کردن، ستایش کردن، ( الحمد ) نام اولین سوره ی قرآن مجید، سپاس و ستایش کردن، شکر، سپاس، الحم ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
هدیه زهرا/h.-zahrā/

ترکیب دو اسم هدیه و زهرا ( ارمغان و درخشنده روی )، از نام های مرکب، ا هدیه و زهرا


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
حرمت/hormat/

آبرو، عزت، احترام، ارجمندی، اطاعت و فروتنی در برابر اوامر الهی، حرام بودن، دوری از زشتی ها و به جای ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
هژیر/ha (e) žir/

خوب، پسندیده، زیبا، چابک، هوشیار، نیک نژاد، نام پسر گودرز سردار ایرانی، ( = هجیر )، چالاک، ( در حال ...


پسر

فارسی، پهلوی

تاریخی و کهن
امان/amān/

نترس شدن، ایمنی، حفاظت، زنهار، آرامش، عنایت، بی بیم شدن، بی ترس، ایمن، پناه


پسر

عربی، ترکی

مذهبی و قرآنی
میران/mirān/

منسوب به امیر، امیرانه، شاهانه، ( میر = امیر، ان ( پسوند نسبت ) )، ( میر = امیر + ان ( پسوند نسبت ) ...


پسر

فارسی، عربی
پروا/parvā/

هراس، بیم، فرصت و زمان پرداختن به کاری، فراغت و آسایش، توجه و التفات، ( در قدیم ) ( به مجاز ) توجه ...


دختر

فارسی
مهدیا/mahdiyā/

بانوی هدایت شده، ( مهدی = هدایت شده، ا ( اسم ساز ) )، دختر هدایت شده، منتسب به حضرت مهدی ( عج ) مرک ...


دختر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
فادیا/fādiyā/

نجات بخش، منجی، نجات یافته


دختر، پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد شایان/m.-šāyān/

ترکیب دو اسم محمد و شایان ( ستوده و سزاوار )، از نام های مرکب، ا محمّد و شایان


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
معید/moeid/

بازگشت دهنده، بازگرداننده، ماهر، با تجربه، از نام ها و صفات خداوند، ( عربی )، زبردست، کارآزموده، ( ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
رامیار/rāmyār/

رمه یار، چوپان، گوسفندچران، ( = رمیار )، رمه یار چوپان، شبان


پسر

فارسی
محمد صابر/m.-sāber/

ترکیب دو اسم محمد و صابر ( ستوده و شکیبا )، از نام های مرکب، ا محمّد و صابر


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
پرستش/parasteš/

نیایش، ستودن، پرستیدن، خدمت، عبادت، ( در قدیم ) خدمتکاری، ( اسم مصدر از پرستیدن )، نیایش کردن، عباد ...


دختر

فارسی

مذهبی و قرآنی
آروشا/ārošā/

درخشان، نورانی، باهوش، سفید، نورانی باهوش، نام دختر داریوش سوم


دختر

فارسی

تاریخی و کهن
مهرنگار/mehr negār/

خورشید زیباروی، ( مجاز ) زیباروی درخشان، نگارنده خورشید، ( مهر = خورشید، نگار = ( به مجاز ) معشوق ز ...


دختر

فارسی

تاریخی و کهن، طبیعت
علاءالدین/alā’oddin/

موجب سرافرازی آیین، سبب رفعت و بزرگی دین، ( عربی )، موجب بلندی آیین و کیش، ( اَعلام ) ) قهرمان یکی ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
آیسودا/āy sudā/

سایه ماه در آب، تلالو نور ماه در آب، ( به مجاز ) زیبارو و با طراوت، ماه در آب


دختر

ترکی
فیاض/fayyāz/

جوانمرد و بخشنده، دارای آثارِ مفید، پر برکت


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
شنتیا/šantiyā/

فاتح، پیروز، از القاب حضرت علی ( ع )، ( اَعلام ) نام حضرت علی ( ع ) در زبور داوود، فاتح پیروز از ال ...


پسر

عبری، فارسی

مذهبی و قرآنی
صبیه/sabiyye/

به گونه احترام آمیز به معنی دختر، دختربچه


دختر

عربی
آنوشا/ānušā/

کیش، مذهب، آیین، مذهب و کیش، کیش و مذهب، دین و آیین


دختر

فارسی
حامی/hāmi/

حمایت کننده، پشتیبان، نگهبان، منسوب به حام پسر نوح، از اولاد حام، آن که پشتیبان و نگهبان کسی یا چیز ...


پسر

عربی
فرود/forud/

فرا رسیدن، نشیب، سرازیری، پایین، قرار گرفته در مرتبه ی پایین از جهت مقام، ( اَعلام ) ( در شاهنامه ) ...


پسر

فارسی

تاریخی و کهن
خزال/khazāl/

با ناز راه رونده، کسی که با ناز راه می رود


دختر

عربی
ماندگار/mānd(e)gār/

کسی که در جایی اقامت طولانی داشته باشد، کسی که در جایی اقامت ( دایمی و طولانی ) کند، پایدار، با دوا ...


دختر

فارسی
ژینو/žinu/

ژینا، زنده، دارای حیات، زندگی بخش، [ژین ( کردی ) = زندگی، او /، u/ ( پسوند دارندگی ) ]، دارای زندگی ...


دختر، پسر

کردی
ام سلمه/omme salame/

نام یکی از همسران پیامبر اسلام ( ص )، ( اَعلام ) ) [حدود سال هجری] نام یکی از همسران پیامبر اسلام ( ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
سیف الدین/seyfoddin/

برنده همچون شمشیر در راه دین و آیین، شمشیر دین، ( اَعلام ) ) سیف الدین ابوبکر محمّد ابن ایوب: شاه ا ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
زلفا/zolfā/

منسوب به زلف، ( مجاز ) زیبایی زلف معشوق، ( زلف = موی بلندِ سر، گیسو، الف ( پسوند نسبت ) )، ( در عرب ...


دختر

فارسی
عبدالمهدی/abdolmahdi/

بنده ی هدایت شده، بنده ی حضرت مهدی ( عج )، بنده ی مهدی، ( به مجاز ) دوستدار و ارادتمند امام زمان ( ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد عرشیا/m.-aršiyā/

ترکیب دو اسم محمد و عرشیا ( ستوده و ملکوتی )، از نام های مرکب، ا محمّد و عرشیا


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
آترین/ātarin/

منسوب به آتش، آتشین، ( به مجاز ) زیبارو، ( آتر = آتش، ین ( پسوند نسبت ) )، ( اَعلام ) ( در دوره ی ه ...


دختر

فارسی
محمد رئوف/m.-ra’uf/

ترکیب دو اسم محمد و رئوف ( ستوده و بسیار مهربان )، ( عربی ) از نام های مرکب، ا محمّد و رئوف


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ودود/vadud/

بسیار مهربان، بسیار دوستدار، از نام های پروردگار، از نام ها و صفات خداوند، از نامهای خداوند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
پیروز/piruz/

مبارک، فاتح، خجسته، کامیاب، خوشحال، ( = فیروز )، غلبه کننده بر حریف در جنگ یا مسابقه، فرخنده، ( در ...


پسر

فارسی
صحرا/sahrā/

بیابان، محلی خارج از منطقه ی مسکونی، ( عربی، صحراء )، که دارای پوشش گیاهی است، ( در قدیم ) ( به مجا ...


دختر

عربی

طبیعت
امیرکیان/a.-kiyān/

ترکیب دو اسم امیر و کیان ( فرمانروا و پادشاهان )، امیر پادشاهان، پادشاه پادشاهان، امیر و پادشاه بزر ...


پسر

فارسی، عربی
شهین دخت/šahin dokht/

دخترِ شاهزاده، ( مجاز ) دخترِ بلند مرتبه و عالی مقام، ( شهین، دخت = دختر )


دختر

فارسی
آناهید/ānāhid/

آناهیتا، الهه پاکی، بی آلایش، الاهه پاکی، ازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام ایزد آب که در اوستا به صو ...


دختر

اوستایی، فارسی

طبیعت، کهکشانی
مه جبین/mah jabin/

پری رخسار، پریرو، خوبرو، زهره جبین، ( به مجاز ) دارای پیشانی سفید و زیبا، زیباروی، مه ( فارسی ) + ج ...


دختر

فارسی، عربی

طبیعت، کهکشانی
مرسل/morsal/

فرستاده شده، فرستنده، رسول صاحب کتاب، ساده و روان، ( در حدیث ) ویژگی روایتی که تمام یا بعضی از راوی ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
سانیار/sānyār/

دارای عزت و قدرت و کیفیت، حامی و پشتیبان، ( سان = کیفیت، چگونگی، قدرت، عزت، یار ( پسوند دارندگی ) ) ...


پسر

فارسی، کردی
معروف/maeruf/

مشهور، سرشناس، عمل خیر، ( در تصوف ) خداوند، ( به مجاز ) مهم، اصلی، مقرب، نزدیک، ( عربی )، آنچه در ن ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ماه طلعت/m.-taleat/

ترکیب دو اسم ماه و طلعت ( زیبا و چهره )، ماه سیما، ماه چهره، ( به مجاز ) زیبارو، ماه ( فارسی ) + طل ...


دختر

فارسی، عربی

طبیعت، کهکشانی
کامیاب/kāmyāb/

( مجاز ) آن که به خواست و آرزویش رسیده است، پیروز، موفق، آن که به خواست و آرزویش رسیده باشد


پسر

فارسی
آیسانا/āysānā/

همچون ماه، ماه وش، ( مجاز ) زیبارو، ( ترکی ـ فارسی ) ( آی = ماه، سان ( پسوند شباهت )، ا ( اسم ساز ) ...


دختر

ترکی، فارسی

طبیعت، کهکشانی
مروا/morvā/

تفأل، فال نیک، دعای خیر، ( در قدیم ) فال خوب در مقابلِ مرغوا، پهلوی فال نیک و دعای خیر


دختر

فارسی
هوشمند/hušmand/

باهوش، زرنگ، هوشیار، خردمند، ( هوش، مند ( پسوند دارندگی و اتصاف ) )، صاحب هوش، عاقل، بخرد، دارای هو ...


پسر

فارسی
مرس ده/mersede/

ملکه، ( مجاز ) زیبا، با طراوت و خرم، محل روئیدن راش، [مِرس = نام درختی، راش ( فاگوس سیلواتیکا )، ده ...


دختر

فارسی

طبیعت
علی پاشا/a.-pāšā/

ترکیب دو اسم علی و پاشا ( بلندقدر و بزرگ )، از نام های مرکب، علی و پاشا


پسر

ترکی، عربی

مذهبی و قرآنی
مدیا/mediyā/

سرزمین ماد، نام زن آخرین پادشاه ماد، ( اَعلام ) ) نام یونانی ایات جبال یا عراق عجم که نواحی آن عبار ...


دختر

فارسی، یونانی

تاریخی و کهن
پری گل/p.-gol/

زیبا چون گل و پری، گل رویی چون فرشته، گل رویی چون پری و فرشته


دختر

فارسی

طبیعت، گل
آرتان/ārtān/

نام برادر داریوش و پسر ویشتاسپ، افزایش یابنده، افزوده، نام برادر داریوش پادشاه هخامنشی و پسر ویشتاسب


پسر

فارسی

تاریخی و کهن
محمد حنیف/m.-hanif/

ترکیب دو اسم محمد و حنیف ( ستوده و راستین )، از نام های مرکب، ا محمّد و حنیف


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
رامش/rāmeš/

شادی و طرب، عیش و خوشی، سرود و نغمه، امن و آسودگی، ( در قدیم )، سرود، نغمه، امن، آسودگی، شادی، خوشی ...


دختر

فارسی
عرفانه/erfāne/

منسوب به عرفان، ( عرفان، ه ( نسبت ) )، ( عربی ـ فارسی ) ( عرفان + ه ( نسبت ) )، منسوب به عرفان عرفا ...


دختر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
آیتک/āytak/

ماه تنها، ماه بی همتا، ( مجاز ) زیبارو، ( ترکی ـ فارسی )، مانند ماه


دختر

ترکی، فارسی

طبیعت، کهکشانی
مه یاس/mah yās/

ماهی که چون گل یاس است، یاسی که چون ماه است، ( به مجاز ) زیباروی و با طراوت، ( مَه = ماه، یاس )، زی ...


دختر

فارسی

گل، کهکشانی
محمد معراج/m.-meerāj/

ترکیب دو اسم محمد و معراج ( ستوده و عروج )، از نام های مرکب، ا محمّد و مِعراج


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
خیرالنسا/xeyronnesā/

بهترین زنان، لقب حضرت فاطمه ( ع )، ( عربی )، بهترینِ زنان، ( اَعلام ) عنوانی برای حضرت فاطمه ( س ) ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
الماس/almās/

سخت ترین ماده ی طبیعی است و کاربردهای تزیینی و صنعتی دارد، ( مجاز ) شمشیر، ( از یونانی )، ( در مواد ...


دختر، پسر

فارسی، یونانی

طبیعت
دارا/dārā/

دارنده، ثروتمند، از نام های پروردگار، داریوش سوم از پادشاهان ایران، برخوردار از چیزی یا در اختیار د ...


پسر

فارسی

تاریخی و کهن
موژان/mužān/

( چشم ) خمار و پرکرشمه، گل نرگس نیم شکفته، چشم خواب آلوده، ( = موجان ) ( در قدیم ) خمار، پر کرشمه ( ...


دختر

فارسی

طبیعت، گل
شهزاد/šah zād/

شاهزاده، از نسل شاه، فرزند شاه یا از نسل شاه، عنوان برای امامزاده ها، عنوان برای امازاده ها، عنوانی ...


دختر

فارسی
سلینا/salinā/

سلین، ( سَلین، ا ( پسوند نسبت ) )، منسوب به سَلین، به فتح سین، مرکب از سلین ترکی بعلاوه پسوند نسبت ...


دختر

ترکی، فارسی
شینا/šinā/

شنا و آب ورزی، شناوری، سعی و کوشش، جِد و جَهد، شیناب، سعی و کوشش و جِد و جَهد، سعی و کوشش جد وجهد


دختر

فارسی
سلدا/soldā/

حامی، یاور، کوهستان


دختر

ترکی
محمد عظیم/m.-azim/

ترکیب دو اسم محمد و عظیم ( ستوده و بزرگ )، از نام های مرکب، ا محمّد و عظیم


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
هانیا/hāniyā/

هانی، مسرور و شاد، ا ( پسوند نسبت ) )، منسوب به هانی، مؤنث هانی، مادر مهربان و دلسوز


دختر

فارسی، عربی
ارشان/aršān/

آرشان، دلیر، دلاور، نام پسر اردشیر دوم، درست، ) نام پسر ارته باز که یونانیان وی را «آرسنیس» نوشته ا ...


پسر

فارسی

تاریخی و کهن
مارینا/mārinā/

دارنده هرچیز ارزشمند، دارنده ی هر چیز ارزشمند، جویبار، آب


دختر

فارسی، ارمنی
کاملیا/kāmeliyā/

درختچه ای زینتی همیشه سبز با گل های درشت و زیبا، ( فرانسوی، kamelia )، ( در گیاهی ) گلهای درشت و زی ...


دختر

فرانسوی
اتابک/atābak/

پدربزرگ، در دورۀ قاجار وزیر بزرگ، حاکم محلی، پادشاه، ( ترکی )، ( در قدیم ) در دوره ی قاجار، لقبی که ...


پسر

ترکی

تاریخی و کهن
سامین/sāmin/

منسوب به سام، آتش، ( سام، ین ( پسوند نسبت ) )، ( سام )، نام روستایی در نزدیکی همدان


پسر

فارسی
پریرخ/p.-rokh/

که رویی چون پری دارد، پریچهره، زیبا روی، خوبروی، پری چهر، زیبا رو


دختر

فارسی
کیخسرو/key xosro (w)/

پادشاه بزرگ و والامقام، پادشاه عادل، نام پادشاه سوم از سلسله کیان، ( در پهلوی ) «کی نیک نام»، ( اَع ...


پسر

فارسی

تاریخی و کهن
دل افروز/del afruz/

مایه ی شادی و خوشی دل، محبوب و خوشایند، شاد و خرم، معشوق، ( اَعلام ) ( در شاهنامه ) دل افروز فرخ پی ...


دختر

فارسی
پارمین/pārmin/

تکه یا قطعه ای از بلور، نام همسر داریوش پادشاه هخامنشی، ( پار، مین )، ( اَعلام ) نام زنِ داریوش، ( ...


دختر

فارسی

تاریخی و کهن
سراج/serāj/

روشنایی، چراغ


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد سهیل/m.-soheyl/

ترکیب دو اسم محمد و سهیل ( ستوده و نام ستاره ای درخشان )، از نام های مرکب، ا محمّد و سهیل


پسر

عربی

طبیعت، مذهبی و قرآنی، کهکشانی
فریال/feriyāl/

زیباروی، خوش صدا، نام پرنده ای، دارای اندام و هیکل باشکوه


دختر

عربی، فارسی

پرنده
مجاهد/mojāhed/

کوشش کننده، جهاد کننده در راه خدا، ویژگی آن که به خاطر وصول به هدف های غیر شخصی مانند اشاعه ی دین و ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
فاضله/fāzele/

فاضل، برتر، مؤنث فاضل


دختر

عربی
لقا/le‛qā/

دیدار، ملاقات، چهره، صورت، ( در تصوف ) پیدا شدن استعدادی در دل سالک تا حق در آن ظاهر شود


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
طهمورث/tahmures/

تهمورث، ( = تهمورث )، از شخصیتهای نام پسر هوشنگ پادشاه پیشدادی


پسر

فارسی

تاریخی و کهن
ماه پسند/m.-pasand/

کسی که پسندیده و مورد قبول ماه باشد، ( مجاز ) زیباروی چون ماه، ( ماه، پسند = جزء پسین بعضی از کلمه ...


دختر

فارسی

طبیعت، کهکشانی
ناردانه/nār dāne/

دانه ی انار، ( مجاز ) اشک خونین، دانه انار


دختر

فارسی

طبیعت
السانا/elsānā/

مثل ایل، مثل مردم ایل و شهر و ولایت، چون خویشان، اصیل، خانواده دار، ( ترکی ـ فارسی ) [ال = آل، شهر ...


دختر

ترکی، فارسی
ماه رخسار/m.-rokhsār/

ماهرو، زیبارو، ماه چهر


دختر

فارسی

طبیعت، کهکشانی
همت الله/hemmatollāh/

ترکیب دو اسم همت و الله ( اراده و خدا )، اراده و خواست خدا


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ترنج/tora (o) nj/

نام گیاهی ( بالنگ )، مرکّب از طرح های اسلیمی و گل و بوته ای در میان قالی و قالیچه، ( در گیاهی ) بال ...


دختر

فارسی

طبیعت
ماری/māri/

مریم، گونه ی دیگری از مریم ـ مادر حضرت عیسی مسیح ( ع ) ـ که در زبان های اروپایی رایج است، [ماری نوع ...


دختر

فرانسوی، عبری

مذهبی و قرآنی
فاتح/fāteh/

گشاینده و فتح کننده ی سرزمین ها در جنگ، پیروز، ( عربی )، ( در حالت قیدی ) با حالت برنده و پیروز


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عینا/aynā/

زن فراخ چشم، زن زیبا چشم، ( عربی، عیناء )


دختر

عربی
ابریشم/ābriša (o) m/

رشته ای که از تارهای پیله برای دوختن و بافتن سازند، حریر، نوعی ساز زهی، ( پهلوی )، ( در گیاهی ) گلی ...


دختر

فارسی، پهلوی، عبری

طبیعت
الیکا/elikā/

هل، قاقله ی صغار، شکوفه، ( سنسکریت )، هیل [= هِل، دانه ی معطر گیاهی از تیره ی زنجبیلی ها]، ( در هند ...


دختر

مازندرانی، عربی، سانسکریت، فارسی

طبیعت
محمد طیب/m.-tayyeb/

ترکیب دو اسم محمد و طیب ( ستوده و پاک )، از نام های مرکب، ا محمّد و طیب


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
الیا/alyā/

شحم المرج، گل خطمی صحرایی، ( یونانی )، الیاس، خدای من یهوه است، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل و د ...


دختر، پسر

عربی، یونانی، عبری

طبیعت، گل
درناز/dor nāz/

زیبارو و گران بها، ( در= مروارید، لؤلؤ، ناز = زیبا و قشنگ ) ( به مجاز ) زیبا رو و گران بها، در ( عر ...


دختر

فارسی، عربیانتخاب نوع اسم

انتخاب ریشه اسم

انتخاب گروه اسم

برچسب ها