منو
تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧٩

مخاطب خاص دیگری مهم[۱] ( به انگلیسی: Significant other ) یک اصطلاح فراگیر است که به پارتنر شخص گفته می شود که با او رابطه نزدیک دارد بدون اینکه هیچ ن ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥٨

لطفا دقت کنید دوستان هم به دیکته هم به معنی conscience = وجدان باطن شعور consciousness = آگاهی یا خودآگاهی consciousness mind = ضمیر خودآگاه self c ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٩

در ابتدای جمله، به عنوان پل ارتباطی نکات قبل و جدید : پس حالا، ( به نشان رفتن از یک نکته به نکته ی جدید یا برای تاکید ) خاطر نشان می شود، باید توجه ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٦

conscience با consciousness و self consciousness تفاوت معنایی داره conscience = وجدان باطن شعور consciousness = آگاهی یا خودآگاهی consciousness mi ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٥

راهنمایی - مشارکت - نظر

پیشنهاد
٣٤

اصطلاح : تر و خشک را با هم سوزاندن یعنی چیزهای ارزشمند همراه با زباله ها درو ریخته شود ) ترجمه تحت لفظی میشه : آب تشت و بچه رو با هم دور بریزه. . .

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣١

رسالت شغلی، حرفه ای که بیشتر با هدف کمک به دیگران و با رضایت قلبی جهت تحقق آرزوها و خواسته های درونی فرد برای تمام عمر انجام میشود و میزان درآمد، د ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣٠

کسی که زیاد حرف می زند ولی عمل نمیکند، طبل توخالی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٠

رایج، متداول

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

دور ( بازی ) - نوبت ( بازی )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٨

ورود ( به سیستم ) ( به نرم افزار ) ( به برنامه )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢١

در حسابداری و اقتصاد : خانوار

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٩

میموسا ( انگلیسی: Mimosa ) کوکتلی است محتوی شامپاین ( یا دیگر انواع شراب گازدار ) و آب مرکبات معمولاً آب پرتقال. به طور سنتی در جام های بلند در چاشت، ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٩

درخت توس ( نام های دیگر: غان، درخت گوشه ) سرده ای از درختان برگریز و سخت چوب است که در خانواده توسکایان قرار دارد و خویشاوندی نزدیکی با سرده درختان ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

همان لغت راند است که در بازی های رزمی مثل بوکس به کار می رود. دور - ست - نوبت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

چقدر جالب دو تا معادل �شیوانیدن� و �شیویدن� برای این فعل پیشنهاد شده که از کلمات اصیل فارسی هستند و در زبان لری روزمره استفاده میشن به معنی کارها به ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٤

تأمین کردن ( مثلا نیروی انسانی، نفرات، اطلاعات، خوراک، برای مکانی یا چیزی ) فراهم کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٦

در عطرها: به پخش بو اطراف فرد مصرف کننده اطلاق می شود مترادف diffusion = انتشار، پخش شدگی، پراکنش . . . sillage: how a fragrance diffuses around ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٦

پزشکی: کولینرژیک ( در نورولوژی به همه بخش های سیستم عصبی که در طول عملکرد خود از استیل کولین استفاده می کنند گفته می شود )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٥

این بدان معنا نیست که . . . منظور این نیست که . . .

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٥

مسیر میانبر ( به سمت موفقیت )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٤

بدیهی است که. . .

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٤

به بیانی. . . اینطور گفته می شود . . .

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٤

مرفه پولدار ( در حد زندگی خوب ) بی نیاز متمکن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٤

ارزشهای بنیادی یا بنیادین ارزشهای اصلی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٣

دفاع شخصی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

تلخ مانند شکلات تلخ dark chocolate

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٣

تماس گیرنده، کسی که زنگ زده است

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٣

بحران شرایط آشفته

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

اتصال، پل ، پیوند

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

در بحبوحه ی در اواسط در گرما گرم . . .

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

کارکنان ( که هم شامل کارمند و هم کارگران می شود )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

To start a task enthusiastically, perhaps without much forethought. شروع کاری با شور و شوق و بدون تعلل

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

فرض مقدم

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

انتشار ( مقاله، مطلب و . . . ) رواج

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

دست به کاری زدن، مرتکب ( خلاف ) شدن، اقدام به کاری کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

در علم اقتصاد و جامعه شناسی: به معنی ابزار تولید

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

پیاده راهوری پیاده راهوری معیاری است برای اندازه گیری میزان مناسب بودن یک محیط برای عابر پیاده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

خویشتن آگاهی با خودآگاهی ( consciousness ) تفاوت دارد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

قدم با ایمان با ایمان قدم برداشتن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

در صنعت عطرسازی یک دسته از عطرهای ساخته شده از مواد غذایی، مانند کاکائو، سیب، یا آلو است.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

تناقض ظاهری مثل ترکیبات کلامی: غم شیرین جوکِ جدّی قیام آرام فریادِ خاموش آرام بشتاب

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

گوشت شکار It is often used as a spice in dishes containing wild game.

پیشنهاد
٩

اصطلاح : تر و خشک را با هم نسوزان یعنی چیزهای ارزشمند همراه با زباله ها درو نریز ترجمه تحت لفظی میشه : آب تشت و بچه رو با هم دور نریز. . .

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

جامعه ی نمونه ( تعداد واحدهایی که در آزمایشها یا تحقیقات به عنوان نمونه مورد بررسی قرار میگیرند )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

صنعت مهمان یاری ( [گردشگری و جهانگردی] مجموعۀ فعالیت های مؤسسات و سازمان هایی که تسهیلات لازم را برای رفاه گردشگران و جهانگردان فراهم کنند )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

بررسی دقیق و موشکافانه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

در صنعت عطر همان آکورد به کار می رود برای بیان ترکیبات عطر مثال: "refreshed with new accords of fruit , citruses and "liquid air با آکوردهای جدید م ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

یکسان سازی ، یکنواخت کردن دو چیز to become equal

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

تأمین کننده

١