برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مینا مهرآذر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نمایشگر سربالا
سامانه هاد(نمایشگری فرانما است که اطلاعات را در جلو دید و منظر بیننده، بدون اینکه بیننده مجبور باشد جایی دیگر را بنگرد، نمایش می‌ ...
١٣٩٩/١٢/٢٠
|

2 صنعت مهمان‌یاری ( [گردشگری و جهانگردی] مجموعۀ فعالیت های مؤسسات و سازمان هایی که تسهیلات لازم را برای رفاه گردشگران و جهانگردان فراهم کنند) ١٣٩٩/١٢/١٣
|

3 مهمان‌یاری (به عنوان یک صنعت) ١٣٩٩/١٢/١٣
|

4 غیرنقدی - اعتباری ١٣٩٩/١٢/١٠
|

5 rm مخفف Repetition Maximum
حداکثر تکرار
١٣٩٩/١١/٣٠
|

6 کسی که زیاد حرف می‌زند ولی عمل نمیکند،
طبل توخالی
١٣٩٩/١١/٢٠
|

7 جدی نگرفتن (چیزی یا کسی)
مهم نشمردن
١٣٩٩/١١/١٩
|

8 گوش به زنگ باش ، با دقت گوش بده ١٣٩٩/١١/١٢
|

9 حقایق یا اطلاعات دقیق، درست (بدون جزئیات اضافی) ١٣٩٩/١١/٠٩
|

10 تعصب راه‌حل دمِ دست ١٣٩٩/١١/٠٨
|

11 جامعه‌ی نمونه (تعداد واحدهایی که در آزمایشها یا تحقیقات به عنوان نمونه مورد بررسی قرار میگیرند) ١٣٩٩/١١/٠٧
|

12 آیین بارپرستی یا محموله پرستی
آیین محموله‌پرستی یا بارپرستی (Cargo Cult) آیینی نسبتاً جدید مربوط به قرن نوزدهم تا بعد از جنگ جهانی دوم است که در ...
١٣٩٩/١١/٠٥
|

13 مرفه
پولدار (در حد زندگی خوب)
بی نیاز
متمکن
١٣٩٩/١١/٠٣
|

14 مسیر میانبر (به سمت موفقیت) ١٣٩٩/١٠/٢١
|

15 looking over some one's shoulder
کارهای کسی را زیر نظر داشتن ، کسی را پاییدن
١٣٩٩/١٠/١٩
|

16 آژانس بین‌المللی انرژی IEA ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

17 هیئت بین‌دولتی تغییر اقلیم (IPCC) ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

18 متخصصین خبره ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

19 لطفا دقت کنید دوستان هم به دیکته هم به معنی

conscience = وجدان باطن شعور
consciousness = آگاهی یا خودآگاهی
consciousness mind = ضمیر خو ...
١٣٩٩/٠٩/١٧
|

20 ارزشهای بنیادی یا بنیادین
ارزشهای اصلی
١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

21 راهنمایی - مشارکت - نظر ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

22 مطالعات تجربی
field survey = بررسی میدانی
Field research = تحقیق میدانی
١٣٩٩/٠٧/١٣
|

23 1- anticipate or predict (someone's actions or thoughts) by guesswork. پیش بینی یا قضاوت کسی یا چیزی از روی حدس و گمان
2-criticize (someone or so ...
١٣٩٩/٠٧/١٠
|

24 بدیهی است که... ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

25 ناجی
نجات دهنده
١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

26 صاف بنشین (جمله امری) ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

27 conscience با consciousness و self consciousness تفاوت معنایی داره
conscience = وجدان باطن شعور
consciousness = آگاهی یا خودآگاهی
consci ...
١٣٩٩/٠٦/٣١
|

28 ارزش تکرار را دارد
to be important enough to state more than once
١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

29 در بحبوحه‌ی
در اواسط
در گرما گرم ...
١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

30 قدم با ایمان
با ایمان قدم برداشتن
١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

31 این بدان معنا نیست که ...
منظور این نیست که ...
١٣٩٩/٠٦/٢٤
|

32 it is very easy to see or obvious:
برای او کاملا واضح و شفاف است
جلوی چشمان او است
١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

33 it is very easy to see or obvious:
کاملاً واضح و شفاف است
جلوی چشم مان است
١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

34 obstinate , inflexible
انعطاف ناپذیر، کله شق، خودرای
١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

35 مقوا ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

36 در ابتدای جمله، به عنوان پل ارتباطی نکات قبل و جدید :
پس حالا، (به نشان رفتن از یک نکته به نکته ی جدید یا برای تاکید) خاطر نشان می شود، باید توجه ...
١٣٩٩/٠٦/١٤
|

37 To start a task enthusiastically, perhaps without much forethought.
شروع کاری با شور و شوق و بدون تعلل
١٣٩٩/٠٦/١٣
|

38 خویشتن آگاهی
با خودآگاهی (consciousness) تفاوت دارد
١٣٩٩/٠٦/١٠
|

39 رسالت شغلی،
حرفه‌ای که بیشتر با هدف کمک به دیگران و با رضایت قلبی جهت تحقق آرزوها و خواسته‌های درونی فرد برای تمام عمر انجام میشود و میزان درآمد، ...
١٣٩٩/٠٦/١٠
|

40 اصطلاح :
تر و خشک را با هم نسوزان
یعنی چیزهای ارزشمند همراه با زباله ها درو نریز
ترجمه تحت لفظی میشه : آب تشت و بچه رو با هم دور نریز...
١٣٩٩/٠٤/١٧
|

41 چقدر جالب دو تا معادل �شیوانیدن� و �شیویدن� برای این فعل پیشنهاد شده که از کلمات اصیل فارسی هستند و در زبان لری روزمره استفاده میشن
به معنی کار ...
١٣٩٩/٠٤/١٦
|

42 از قلم افتادن کسی یا چیزی
نادیده گرفته شدن بطور غیرعمد
١٣٩٩/٠٤/١٣
|

43 - estimate or calculate تخمین زدن یا محاسبه کردن ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

44 اعیان‌ساز، مرفه کننده (محله یا شهر) ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

45 اجرائیه سند رهنی ( یکی از اصطلاحات حقوقی و به معنی فروش زودهنگام اجباری یک دارایی است) ویکیپدیا ١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

46 دیار، سرزمین،
زیستگاه، خانه
١٣٩٩/٠٣/١٤
|

47 قابل درک
قابل فهم
ملموس
قابل تصور
١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

48 پیاده‌راهوری
پیاده راهوری معیاری است برای اندازه گیری میزان مناسب بودن یک محیط برای عابر پیاده
١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

49 تماس گیرنده، کسی که زنگ زده است ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

50 کارکنان (که هم شامل کارمند و هم کارگران می شود)
١٣٩٩/٠٢/٢٤
|