برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مینا مهرآذر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ارزش تکرار را دارد
to be important enough to state more than once
١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

2 در بحبوحه‌ی
در اواسط
در گرما گرم ...
١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

3 قدم با ایمان
با ایمان قدم برداشتن
١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

4 این بدان معنا نیست که ...
منظور این نیست که ...
١٣٩٩/٠٦/٢٤
|

5 it is very easy to see or obvious:
برای او کاملا واضح و شفاف است
جلوی چشمان او است
١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

6 it is very easy to see or obvious:
کاملاً واضح و شفاف است
جلوی چشم مان است
١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

7 obstinate , inflexible
انعطاف ناپذیر، کله شق، خودرای
١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

8 مقوا ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

9 در ابتدای جمله، به عنوان پل ارتباطی نکات قبل و جدید :
پس حالا، (به نشان رفتن از یک نکته به نکته ی جدید یا برای تاکید) خاطر نشان می شود، باید توجه ...
١٣٩٩/٠٦/١٤
|

10 To start a task enthusiastically, perhaps without much forethought.
شروع کاری با شور و شوق و بدون تعلل
١٣٩٩/٠٦/١٣
|

11 خویشتن آگاهی
با خودآگاهی (consciousness) تفاوت دارد
١٣٩٩/٠٦/١٠
|

12 رسالت شغلی،
حرفه‌ای که بیشتر با هدف کمک به دیگران و با رضایت قلبی جهت تحقق آرزوها و خواسته‌های درونی فرد برای تمام عمر انجام میشود و میزان درآمد، ...
١٣٩٩/٠٦/١٠
|

13 اصطلاح :
تر و خشک را با هم نسوزان
یعنی چیزهای ارزشمند همراه با زباله ها درو نریز
ترجمه تحت لفظی میشه : آب تشت و بچه رو با هم دور نریز...
١٣٩٩/٠٤/١٧
|

14 چقدر جالب دو تا معادل �شیوانیدن� و �شیویدن� برای این فعل پیشنهاد شده که از کلمات اصیل فارسی هستند و در زبان لری روزمره استفاده میشن
به معنی کار ...
١٣٩٩/٠٤/١٦
|

15 از قلم افتادن کسی یا چیزی
نادیده گرفته شدن بطور غیرعمد
١٣٩٩/٠٤/١٣
|

16 - estimate or calculate تخمین زدن یا محاسبه کردن ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

17 اعیان‌ساز، مرفه کننده (محله یا شهر) ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

18 اجرائیه سند رهنی ( یکی از اصطلاحات حقوقی و به معنی فروش زودهنگام اجباری یک دارایی است) ویکیپدیا ١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

19 دیار، سرزمین،
زیستگاه، خانه
١٣٩٩/٠٣/١٤
|

20 قابل درک
قابل فهم
ملموس
قابل تصور
١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

21 پیاده‌راهوری
پیاده راهوری معیاری است برای اندازه گیری میزان مناسب بودن یک محیط برای عابر پیاده
١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

22 تماس گیرنده، کسی که زنگ زده است ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

23 کارکنان (که هم شامل کارمند و هم کارگران می شود)
١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

24 فرض مقدم ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

25 در مدیریت و علوم نظامی:
زنجیره فرماندهی، سلسه مراتب فرماندهی
١٣٩٩/٠٢/٢١
|

26 انتشار (مقاله، مطلب و ...)
رواج
١٣٩٩/٠٢/١٩
|

27 بحران
شرایط آشفته
١٣٩٩/٠٢/١٨
|

28 اتصال، پل ، پیوند ١٣٩٩/٠٢/١٨
|

29 یک اصطلاح است به معنی :
پیروی از چیزی یا کسی
دنباله روی کسی یا چیزی بودن
پا جای پای کسی گذاشتن
١٣٩٩/٠٢/١٨
|

30 اصطلاح :
تر و خشک را با هم سوزاندن
یعنی چیزهای ارزشمند همراه با زباله ها درو ریخته شود)
ترجمه تحت لفظی میشه : آب تشت و بچه رو با هم دور ...
١٣٩٩/٠٢/١٧
|

31 در زمینه اقتصادی
معاف از مالیات
١٣٩٩/٠٢/١٧
|

32 قطبیدگی (سیاست و علوم اجتماعی) ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

33 قطبیدگی (در سیاست و علوم اجتماعی)
قطبش (در فیزیک)
١٣٩٩/٠٢/١٧
|

34 غیرطبقاتی (جامعه)
١٣٩٩/٠٢/١٦
|

35 مردم‌نگاری
قوم‌نگاری
١٣٩٩/٠٢/١٦
|

36 مراقب بودن احتیاط کردن
توجه کردن به کسی یا چیزی
١٣٩٩/٠٢/١٥
|

37 با توجه به آن ... (شرایط، گفته، قضیه...)
با احتساب آن...
١٣٩٩/٠٢/١٥
|

38 به بیانی...
اینطور گفته می شود ...
١٣٩٩/٠٢/١٥
|

39 در حسابداری و اقتصاد : خانوار ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

40 یکسان سازی ، یکنواخت کردن دو چیز
to become equal
١٣٩٩/٠٢/١٣
|

41 تناقض ظاهری
مثل ترکیبات کلامی:
غم شیرین
جوکِ جدّی
قیام آرام
فریادِ خاموش
آرام بشتاب
١٣٩٩/٠٢/١٣
|

42 در علم اقتصاد و جامعه‌شناسی: به معنی ابزار تولید
١٣٩٩/٠٢/١٣
|

43 نومانکلاتور واژه‌ای روسی به معنی �لیست افراد خاص� یا همان نوکیسه‌گان روسی است ١٣٩٩/٠٢/١٣
|

44 مخاطب خاص
دیگری مهم[۱] (به انگلیسی: Significant other) یک اصطلاح فراگیر است که به پارتنر شخص گفته می‌شود که با او رابطه نزدیک دارد بدون اینکه هیچ ...
١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

45 lest he create a scene or run into danger: که مبادا او قشقرقی به پا کند یا برای خود مشکلی بسازد. ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

46 autism spectrum: طیف اوتیسم
(Autism Spectrum Disorder) یا ASD اختلال طیف اوتیسم
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

47 دفاع شخصی ١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

48 آموزش چندجانبه
آموزش چندمهارتی
١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

49 People's Party
حزب مردمی
١٣٩٩/٠٢/٠١
|

50 مولیبدیک اسید ١٣٩٩/٠٢/٠١
|