دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٢,٧٧٣
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٠٤
لایک
لایک
١,٣٠٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٤٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٦

نمایشگر سربالا سامانه هاد ( نمایشگری فرانما است که اطلاعات را در جلو دید و منظر بیننده، بدون اینکه بیننده مجبور باشد جایی دیگر را بنگرد، نمایش می د ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٨

مهمان یاری ( به عنوان یک صنعت )

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٨

صنعت مهمان یاری ( [گردشگری و جهانگردی] مجموعۀ فعالیت های مؤسسات و سازمان هایی که تسهیلات لازم را برای رفاه گردشگران و جهانگردان فراهم کنند )

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣

غیرنقدی - اعتباری

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١

rm مخفف Repetition Maximum حداکثر تکرار

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.