bare facts

شبکه مترجمین ایران

به انگلیسی

• facts as they are, precise facts

ارتباط محتوایی

انگلیسی به انگلیسیfacts as they are, precise facts
معنی bare facts، مفهوم bare facts، تعریف bare facts، معرفی bare facts، bare facts چیست، bare facts یعنی چی، bare facts یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف b، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف b، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف b
کلمه بعدی: bare fallow
اشتباه تایپی: ذشقث بشزفس
آوا: /بار فکتس/
عکس bare facts : در گوگل

پیشنهاد کاربران

حقایق یا اطلاعات دقیق، درست ( بدون جزئیات اضافی )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما