پیشنهاد‌های مهدی کائینی (٦٤٣)

بازدید
٥٣٤
تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

مُجِدّانه

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[استعاری] پودر شدن/کردن

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

کار رو راه میندازه؛

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

لب مرزی

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
١

[فیلمنامه] بسترسازی

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اعتماد به سقف؛ گنده گوزی

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[قصه] عنصر/عامل پیشران روایت

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

حضور قلب/ذهن/روح داشتن در مکان و زمان؛

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

قلمرو/قلعۀ رؤیایی؛

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

خط تولید ساختن؛ تجاری سازی؛ به مصرف عموم رساندن؛

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پشم ریزون؛

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

زیر مسیر ( پیشنهاد بجای مترو )

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بیراه فکر نکردن/حس نکردن؛ درست بو بردن از چیزی

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

زیر یک خم چیزی را گرفتن/رفتن

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

همه چی آزاده؛

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

هنرورزی

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مَسلَخ ( وقتی منفی استفاده میشه )

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

حفظ ظاهر کردن؛ شکل کار را حفظ کردن؛ وانمودسازی

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

به این میگن [. . . ]؛ حالا این شد [. . . ] Now that's what I call music به این میگن آهنگ

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

یعنی چی آخه؛ یکی توضیح بده این یعنی چی؛

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

[انیمیشن سازی] مدل سه بعدی

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

خوش تغذیه ترین

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

این وسط؛

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد

حال نکردن با چیزی/کسی/کاری ( منفی استفاده میشه ) مثال: Russia doesn't do Hamas. روسیه با حماس حال نمی کنه.

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد

قدرت اثرگذاری

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

گذاشتن و رفتن؛

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٨

سامان دادن؛

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٣

غیر مُسَقَف؛

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

رفتن تو قوطی

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ساحل بانی

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[مذهبی] عنایت کردن

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٣

متقابل ( وقتی بعد از افعال میاد به معنی برگرداندن و انجام متقابل یک عمل ) .

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٣

آخه؛ But, why can't I go آخه چرا نمی تونم برم؟

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

بی سابقه ( پیشتر دیده نشده )

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تنبل، و نازپرورده بار آوردن/کردن ( بچه یا هر فردی )

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

تنبل

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

صیانت

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٢

پایبندی به مقررات؛ رعایت مقررات؛

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٣

اشکال نداره؛ عیب نداره؛

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

چی بگم والا.

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٤

عمل کردن به وعده؛

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ولی حالا جدی؛ حالا واقعاً

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

چه کچل حسن، چه حسن کچل

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

چه کچل حسن، چه حسن کچل

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

چه کچل حسن، چه حسن کچل

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٢

در ادامه مسیر/راه؛ در ادامه کار

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد

حق اعمال نظر

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بالارتبه

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٣

استقبال

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٢

سپهر