تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

Patent and trademark office=اداره ثبت اختراع و نشان تجاری

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

زایلیتول:الکل قند

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

سیلیکای غلظت دهنده:یکی از مواد تشکیل دهنده خمیردندان

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

سیلیکای ساینده:یکی از مواد تشکیل دهنده خمیردندان

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

کرم شب applied during night time and removed in the morning

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

کرم ماساژ

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

also known as cleansing cream

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

کرم پاک کننده پوست

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

مینای دندان ( The outer part of teeth is also known as enamel )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

اقامت دائم

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

The amount of drug that reaches the systemic circulation

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

جریان خون کلیوی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

Long - term oxygen therapy

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

Respiratory Rate

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

Respiratory rate

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

lowered platelet count

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

lowered neutrophil count with infection

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

اختلال حسی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

کارگر یقه سفید:کارمند

پیشنهاد
٠

[فیزیک]اصل هم خوانی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

[جامعه شناسی]نظریه های تضاد

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

روابط بین الملل

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

stated

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

hidden

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

شاهنشاه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

کنترل اجتماعی:تکنیک ها و راهبردهای پیشگیری از رفتارهای انحرافی انسانی در هر جامعه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

living together without being married

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

نام دیگر:linseed

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

توت روباهی طبی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

تخلیهٔ تأخیری معده

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

بیماری گال

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

پاد انگل ها یا ضد انگل ها

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

painkiller

پیشنهاد
٠

حجم بازدمی اجباری ( FEV )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

گیاه بشقابی نام علمی:Centella asiatica

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

=migrating clot حرکت لخته خون تشکیل شده در سیاهرگ به بخش های مختلف بدن بیشتر به علت سرطان های ریه و پانکراس

پیشنهاد
٠

ترومبوفلبیت سطحی: تشکیل لخته های خونی در یک ورید نزدیک سطح پوست

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

رگ های عنکبوتی:رگ های ( عروق ) خونی پیچ وتاب دار کوچک نزدیک سطح پوست

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

تونیسیته:توانایی یک محلول خارج سلولی ( Extracellular solution ) برای حرکت دادن آب به داخل یا خارج از سلول ( Into or out of a cell ) توسط اسمز

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

[شیمی]; قانون رائول

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

فشاربخار

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

خواص کولیگاتیو

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

ماده ی افزودنی برای دادن ظاهری کرمی شکل به شامپو و شوینده های بدن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

اخلاق کانتی:نظریهٔ اخلاقی وظیفه گرا

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

قاعده زرین

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

نظریه فرمان الهی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

نسبت خونی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

پیوند عضو ( اندام )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

فرنجمشک همان بادرنجبویه نیست

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

فاکتور نکروز تومور