دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩,٣١٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤٢٠
لایک
لایک
٩٩٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٥٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ هفته پیش
دیدگاه
٠

استفاده بیشینه

تاریخ
١ هفته پیش
دیدگاه
٠

Value - based health care

تاریخ
١ هفته پیش
دیدگاه
٠

FFS [پزشکی]پرداخت بر مبنای عملکرد

تاریخ
١ هفته پیش
دیدگاه
٠

Fee - for - service [پزشکی]:پرداخت بر مبنای عملکرد

تاریخ
١ هفته پیش
دیدگاه
٠

accountable care organization

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.