برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نادیا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 (دارو):taking by mouth ١٤٠٠/٠٢/١٣
|

2 داروی صناعی ١٤٠٠/٠٢/٠٦
|

3 نام علمی ماهی روغن(Cod) ١٤٠٠/٠٢/٠٦
|

4 nausea ١٤٠٠/٠٢/٠٦
|

5 BaSO4
برای تشخیص ضایعه دستگاه گوارشی
١٤٠٠/٠٢/٠٦
|

6 پلاک پی‌یر ١٤٠٠/٠٢/٠٤
|

7 لوزه سوم ١٤٠٠/٠٢/٠٤
|

8 ویروس واریسلا زوستر:عامل ویروس آبله مرغان


١٤٠٠/٠٢/٠٣
|

9 ویروس نیل غربی ١٤٠٠/٠٢/٠٣
|

10 سلول های دندریتیک یا دارینه ای:جزعی از ایمنی ذاتی ١٤٠٠/٠٢/٠٣
|

11 سیتوکین:مولکول های هشدار دهنده ترشح شده از یک سلول برای ایجاد پاسخ از یک سلول دیگر. ١٤٠٠/٠٢/٠٣
|

12 کموکاین:مولکول های ترشحی توسط عوامل بیماری زا برای جذب سلول های سیستم ایمنی بدن. ١٤٠٠/٠٢/٠٣
|

13 bind ١٤٠٠/٠٢/٠١
|

14 فنی توئین:داروی ضد صرع و ضد تشنج ١٤٠٠/٠٢/٠١
|

15 فرو بردن مایعات و محلول ها ١٤٠٠/٠١/٣١
|

16 سد خونی مغزی ١٤٠٠/٠١/٣١
|

17 Alışveriş merkezi ١٤٠٠/٠١/٣١
|

18 work out a plan ١٤٠٠/٠١/٣١
|

19 دوست شدن ١٤٠٠/٠١/٣١
|

20 وینورلبین:داروی شیمی درمانی ١٤٠٠/٠١/٣١
|

21 سیکلوسپورین:داروی سرکوب کننده سیستم ایمنی برای مواردی مانند پیوند عضو یا بیماری های خود ایمنی ١٤٠٠/٠١/٣١
|

22 روزوواستاتین:داروی ضد چربی خون ١٤٠٠/٠١/٣١
|

23 آتورواستاتین:داروی کاهنده کلسترول خون ١٤٠٠/٠١/٣١
|

24 معادله هندرسون–هاسلبالخ ١٤٠٠/٠١/٣١
|

25 فارماکوکینتیک: اثر بدن بر دارو ١٤٠٠/٠١/٣١
|

26 gastrointestinal tract ١٤٠٠/٠١/٣١
|

27 formerly known as Hodgkin's lymphoma ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

28 مولتیپل میلوما یا میلوم متعدد:سرطان در گیر کننده سلول های پلاسما ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

29 بیماری ژنتیکی که در آن مشکل در تولید یکی از زنجیره های آلفا یا بتا ی هموگلوبین وجود دارد ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

30 کم خونی همولیتیک:تخریب گلبول های قرمز ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

31 نرموسیتیک: طبقه بندی کم خونی :اندازه طبیعی گلبول های قرمز ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

32 تورم ورید ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

33 Mean Corpuscular Hemoglobin ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

34 تغییر شکل گلبول های قرمز ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

35 سندرم کورساکوف:یک بیماری یادزدودگی به علت کمبود ویتامین ب 1و معمولا مصرف الکل ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

36 انسفالوپاتی ورنیکه:در اثر کمبود ویتامین ب1(تیامین) ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

37 انسفالوپاتی:نشانگان همراه با اختلال عملکرد مغزی ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

38 بری بری خشک:تاثیر بر سیستم عصبی و تخریب اعصاب ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

39 بری بری مرطوب:تاثیر بر سیستم قلبی-عروقی ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

40 وضعیتی که درآن پانکراس قادر به تولید یا انتقال مقدار کافی آنزیم های گوارشی برای تجزیه غذا در روده نیست. ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

41 کمک به موجودات زنده برای مقابله با آسیب های مولکولی که توسط نور خورشید ایجاد شده ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

42 از علائم اولیه ی خشکی چشم لکه های بیتوت است. ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

43 به علت کمبود ویتامینA ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

44 زخم قرنیه:ابتلا به علت کمبود ویتامینA ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

45 Nyctalopia ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

46 تراتوژن :هرگونه عامل محیطی آسیب زا به دوره قبل از تولد جنین ١٤٠٠/٠١/٢٨
|

47 لنفوپنی :پایین رفتن تعداد لنفوسیت های خون
همچنین لنفوسیتوپنی (Lymphocytopenia)نیز خوانده می شود.
١٤٠٠/٠١/٢٨
|

48 گرانولوسیتوپنی:کاهش گرانولوسیت ١٤٠٠/٠١/٢٨
|

49 سلول گرانولوزا:یکی از سلول های تشکیل دهنده فولیکول ١٤٠٠/٠١/٢٨
|

50 plural: spermatogonia(جمع) ١٤٠٠/٠١/٢٧
|