ac

/ˈeɪˈsiː//ˈeɪˈsiː/

مخفف:، (شیمی) اکتینیم، پیشوند: قبل از واژه هایی که با c و q شروع می شوند می آید (رجوع شود به: ad-)، تهویه ی مطبوع (air conditioning)، جریان برق متناوب (alternating current)، باشگاه ورزشی (athletic club)، قبل از مسیح (ante christum)، مخفف اصطلاح شیمیایی alicyclic می باشد
ac_
پسوند (صفت ساز):، مانند، وابسته به [cardiac و demoniac]، alternating current شیمى : جریان متناوب
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

پسوند ( suffix )
(1) تعریف: of, relating to, or resembling.

- paradisiac
[ترجمه ترگمان]
[ترجمه گوگل] پارادایسیو
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: characterized by, or afflicted with.

- hypochondriac
[ترجمه ترگمان] بیماری خود را
[ترجمه گوگل] هیپوچندریک
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- insomniac
[ترجمه ترگمان] insomniac
[ترجمه گوگل] بی خوابی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: symbol of the chemical element actinium.
پیشوند ( prefix )
• : تعریف: to; toward.

- accede
[ترجمه ترگمان]
[ترجمه گوگل] پیوستن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- acquire
[ترجمه ترگمان] کسب
[ترجمه گوگل] به دست آوردن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "alternating current," electrical current that reverses direction at regular intervals. (Cf. "DC.")
اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "athletic club," a club that provides athletic equipment and sports-related services to its members.

جمله های نمونه

1. In 195AC went public, having achieved an average annual profit of more than £50,000.
[ترجمه ترگمان]در سال ۱۹۵ سیستم جریان متناوب به طور متوسط به سود سالانه بیش از ۵۰،۰۰۰ پوند رسید
[ترجمه گوگل]در سال 195AC، به طور متوسط ​​سود سالانه بیش از 50،000 پوند به دست آمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The chord AC subtends the arc ABC. The side XZ subtends the angle XYZ.
[ترجمه ترگمان]جریان متناوب جریان متناوب، قوس ABC می باشد طرف XYZ زاویه ای را به نام XYZ بسته بود
[ترجمه گوگل]AC آکورد AC قوس ABC را می شکافد طرف XZ زاویه XYZ را برمی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Electricity in Britain is 240 volts, AC.
[ترجمه ترگمان]برق در بریتانیا ۲۴۰ ولت، AC است
[ترجمه گوگل]برق در بریتانیا 240 ولت AC است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I support International Milan while my son supports AC Milan.
[ترجمه ترگمان]در حالی که پسرم از AC در میلان حمایت می کند، من از میلان بین المللی حمایت می کنم
[ترجمه گوگل]من از اینتر میلان حمایت می کنم در حالی که پسرم از میلان حمایت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Rich Italian clubs such as AC Milan cannot simply skim off all of Europe's stars.
[ترجمه ترگمان]باشگاه های غنی ایتالیا مانند AC میلان نمی توانند به سادگی تمام ستارگان اروپا را از بین ببرند
[ترجمه گوگل]باشگاه های غول پیکر ایتالیایی مانند AC Milan نمی توانند به راحتی ستاره های اروپا را از بین ببرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. In 1984 the long link between AC Cars and the Hurlock family was severed.
[ترجمه ترگمان]در سال ۱۹۸۴، ارتباط طولانی بین اتومبیل های AC و خانواده Hurlock قطع شد
[ترجمه گوگل]در سال 1984 پیوند طولانی بین AC Cars و خانواده هورلوک قطع شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. That footballer has been transferred to AC Milan.
[ترجمه ترگمان]این فوتبالیست به AC تبدیل شده است
[ترجمه گوگل]این فوتبالیست به میلان منتقل شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. AC Milan scored a record number of goals this season.
[ترجمه ترگمان]AC میلان در این فصل تعداد زیادی گل به ثمر رساند
[ترجمه گوگل]AC میلان در این فصل گل های ثبت شده ای را به ثمر رساند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. AC Transit recently acquired 70 new buses equipped with wheelchair lifts.
[ترجمه ترگمان]سیستم حمل و نقل AC اخیرا ۷۰ اتوبوس تازه مجهز به صندلی چرخدار تهیه کرده است
[ترجمه گوگل]AC Transit اخیرا 70 اتوبوس جدید مجهز به آسانسور چرخ دار به دست آورده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Handled basic household maintenance. – Replaced the AC filter, applied pest control spay, replaced fire alarm batteries, etc.
[ترجمه ترگمان]تعمیر و نگهداری خانه اصلی فیلتر AC جانشین فیلتر AC، عقیم کردن کنترل آفات، جایگزین باتری های آژیر خطر آتش سوزی و غیره شد
[ترجمه گوگل]تعمیر و نگهداری اساسی خانگی - جایگزین فیلتر AC، کنترل آفات کنترل آفات، جایگزینی باطری های زنگ هشدار دهنده و غیره
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Introduce the principle of MOSFET AC square wave inverter power source.
[ترجمه ترگمان]اصل منبع قدرت معکوس کننده موج AC - AC را معرفی می کند
[ترجمه گوگل]معرفی اصل منبع قدرت اینورتر میدان مغناطیسی MOSFET AC
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The chord AC subtends the arc ABC.
[ترجمه ترگمان]جریان متناوب جریان متناوب، قوس ABC می باشد
[ترجمه گوگل]AC آکورد AC قوس ABC را می شکافد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The sampling rate of a data acquisition system ( for AC signals ) is very important.
[ترجمه ترگمان]سرعت نمونه برداری یک سیستم کسب داده (برای سیگنال های AC)بسیار مهم است
[ترجمه گوگل]نرخ نمونه برداری یک سیستم کسب اطلاعات (برای سیگنال های AC) بسیار مهم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Results Most patients' AC/A and esophoria degrees were reduced in esophoria group.
[ترجمه ترگمان]نتایج اکثر بیماران AC \/ A و esophoria در گروه esophoria کاهش یافته است
[ترجمه گوگل]نتایج: بیشتر بیماران مبتلا به AC / A و بیماران مبتلا به استئوفوریا در گروه استئوپوریا کاهش یافت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Alternating Current
موضوع: علمی
جریان متناوب نوعی از جریان است که در آن دائماً مقدار و جهت آن نسبت به زمان در حال تغییر است. در بیانی دیگر، مقدار جریان دائماً کم و زیاد می شود و جهت حرکت الکترون ها هم عوض می گردد. از مقدار بیشینه به صفر و سپس از صفر به کمینه می رسد و دوباره به صفر و بعد از آن به حالت اول بر می گردد و این چرخه تا قطع جریان ادامه دارد.
عبارت کامل: Ante Clbum
موضوع: پزشکی
قبل از غذا befor meals or ante clbum
عبارت کامل: Air Condition
موضوع: عمومی
A/C عبارتیست که بر روی دکمه کولر بسیاری از خودروها یافت می شود. این عبارت به معنای تهویه مطبوع می باشد.
تهویه مطبوع, "هوارسانی دلپذیر" شاخه ای از مهندسی مکانیک است. وظیفه آن تأمین شرایطی است که:۱-موجب رفاه انسان شود ۲-برای نگهداری محصول یا فرآیند خاصی مورد نیاز باشد. برای انجام چنین عملی دستگاهی با ظرفیت مناسب بایستی نصب و در طی سال کنترل گردد. ظرفیت دستگاه با حداکثر بار لحظه ای واقعی تعیین می گردد و نوع کنترل نیز با توجه به شرایطی که باید در طی مدت اعمال پیک بار و بار جزئی تامین شود، مشخص می شود.
تخمین بار ممکن است گاهی به روش دقیق و گاهی نیز با روشهای سرانگشتی انجام گیرد. دقت در تخمین بار یکی از عوامل بهینه سازی مصرف انرژی است. تهویه مطبوع معمولاً شامل : سرمایش، گرمایش، رطوبت زنی و رطوبت زدائی وتصفیه هوا می باشد.

تخصصی

[خودرو] air condition ایرکاندیش , کولر. شبیه به یخچال کار میکند ,توسط یک کمپرسور ماده گازی تحت فشار قرار گرفته گرم و تبدیل به مایع شده و سپس سرد میشود. بعد از بخار شدن سریع خنک میشود.برای کارکرد کمپرسور مصرف سوخت اتومبیل کمی افزایش میابد.
[شیمی] اکتینیم - عنصر سفید رادیو اکتیو فلزى که همراه اورانیم و رادیم یافت می شود
[کامپیوتر] برق متناوب
[برق و الکترونیک] alternating current-جریان متناوب ( ای سی ) جریان الکتریکی که اندازه . جهت آن معمولا به صورت سینوسی تغییر می کند . هر مرحله تکرار، از صفر تا بیشینه در یک جهت و سپس به بیشینه در جهت دیگر و برگشت به صفر، یک چرخه نام دارد . تعداد چرخه ها در 1 ثانیه مشخص کننده ی بسامد بر حسب هرتز است . مقدار میانگین جریان متناوب صفر است . - altenating current-ای سی
[بهداشت] سلولهای غیر طبیعی - atypic celluar
[خاک شناسی] افق اسی
[برق و الکترونیک] جریان ( ولتا‍ژ ) متناوب
[شیمی] alternating current جریان متناوب
[مهندسی گاز] جریان متناوب

به انگلیسی

• before christ (latin)
organized division of soldiers
regulation of air humidity and temperature (i.e. in a building)
radioactive metallic element (chemistry)
ac is used to refer to an electric current that continually changes direction as it flows; an abbreviation for `alternating current'.

پیشنهاد کاربران

عبارت کامل: Audit Committee
موضوع: حسابداری
معنی : کمیته حسابرسی
AC ( شنوایی شناسی )
واژه مصوب: رسه
تعریف: ← رسانش هوایی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما