منو
تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤٦

تغییر مسیر دادن , به سمتی سوق دادن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٨

ایفای نقش

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

راه نجات

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

صعب الحصول

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢١

مسئول شناختن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٨

آگاه, مطلع

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٤

به عنوان یک مثال

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٦

تبدیل کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٥

ویژه , خاص

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٤

اهداف میان مدت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٣

خیره کننده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

سخن خردمندانه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٣

جنجالی , پر التهاب

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٢

مسافرت خارج از شهر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٢

عامل ترساننده, عامل بازدارنده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

جدیت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

سرمربی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

احساسی bonding experience :تجربه ( رابطه ) احساسی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

مهلکه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

بخش , قسمت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

خط فکری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

مقابله ای

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

abdominal muscles عضلات شکمی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

جلب توجه کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

کسی که به قشلاق ( محل گرمسیری ) می رود.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

دستگاه گوارش

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

مرگبار

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٩

تغییر رویکرد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

بی نتیجه, بلا تکلیف

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

نظم

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٩

عصبانی از دست. . .

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

ثابت مثل حقوق

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

اما با این وجود

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

جهش یافته ( در مورد بیماری )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٨

کوبنده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

تشخیصی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

سنگین ( مثل جریمه )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

تمرکز کردن روی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

مسئله, مشکل, بحران

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

برگزار کردن ( نمایشگاه و . . . )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

تجزیه و تحلیل کردن, حلاجی کردن مسئله

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

مجلسی ( مناسب یا مربوط به مجالس شادی و . . . )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

به شرایط قبل برگرداندن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

احساس مسئولیت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

پریدن توی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

البته " خاستگاه ملی" صحیح است

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٨

مرز بندی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

حس و حال

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

فوق العاده , به شدت

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٨

ضوابط سختگیرانه