١ رأی
تیک ٤ پاسخ
٩٨ بازدید

لطفا اینو معنی کنید  a just police devoted to serving the people

٤ ماه پیش
١ رأی

یک پلیس  درستکار   وقف خدمت به مردم 

٤ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
٧٠ بازدید

معنی putting a name upon

١٠
٤ ماه پیش
٠ رأی

یعنی اسم گذاشتن روی 

٤ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٦٢ بازدید

A: You can always get someone’s number by dialing directory assistance 411 if they’re in the same area.

٤ ماه پیش
١ رأی

منظور گرفتن شماره تلفن  کسی  است .مثل ۱۱۸ ما  ۴۱۱ دفترچه تلفن دارند که همه شماره ها در آن ثبت است 

٤ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٥١ بازدید

its not my fault   that's not my fault

٤ ماه پیش
١ رأی

اشتباه از من نیست 

٤ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
١٠٠ بازدید
چند گزینه‌ای

The cinemagoers ……… the long queues by buying tickets over the internet earlier  in the day.

١,٣٥٣
٤ ماه پیش
٠ رأی

Circumvented : دور زدن  سینما روندگان صفهای طولانی را با خرید بلیط اینترنتی از روز قبل دور زدند 

٤ ماه پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٨٣ بازدید

معادل انگلیسی ضرب المثل فارسی کوه به کوه نمیرسه ادم به ادم میرسه  چی میشه ؟

٤ ماه پیش
١ رأی

The world is small 

٤ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٦٦ بازدید

تفاوت  دو جمله‌ی زیر put her clothes on  put on her clothes

٤ ماه پیش
٢ رأی

هیچ فرقی ندارند .در  بعضی افعال دو کلمه ای  مفعول می تواند بین دو کلمه فعل یا بعد از کلمه دوم قرار بگیرد . هر دو به معنی " لباسهایش را بپوش"  است 

٤ ماه پیش
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
٦٥ بازدید

 party to celebrate

٤ ماه پیش
١ رأی

مهمانی برای جشن گرفتن

٤ ماه پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٨٣ بازدید

با درود  لطفا بفرمائید alpha schmalpha یعنی چه ؟ 

١٥,١٧٥
٤ ماه پیش
٠ رأی

با تشکر از پاسخگویی ،  وقتی در خونه استفاده میشه چه معنی داره ؟

٤ ماه پیش
٤ رأی
تیک ٣ پاسخ
٢٥٥ بازدید

out and about  یعنی چه؟

٢١,٧٥٢
٤ ماه پیش
١ رأی

دوست عزیز در آبادیس ثبت شده 

٤ ماه پیش
٢ رأی
٥ پاسخ
٥٩٥ بازدید

معادل انگلیسی جمله‌ی «من الان حضور ذهن ندارم» و «چیزی به ذهنم نمیرسه» چی میشه؟

٠ رأی

i dont have a presence of mind right now  دوست عزیز می توانید با translate.google.com  یا  translate.yandex.com ترجمه فرمائیید 

٤ ماه پیش
١٠ رأی
تیک ١١٦ پاسخ
١,٨٥٧ بازدید
چند گزینه‌ای

capsicum یعنی چی؟

٥ ماه پیش
٥ رأی

همه دوستان درست فرمودند  Capsicums are also known as bell peppers in America or just peppers in the UK .

٤ ماه پیش
٣ رأی
تیک ٣ پاسخ
١٢٣ بازدید

Relying on its cane sense of smell, meerkat is  succesful forager.

٤ ماه پیش
رأی

میرکات با تکیه بر عصا ، حس بویایی  خود، جوینده موفقی است.

٤ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٩١ بازدید

دلیل به کار بردن فعل shove  Shove it in the oven and we’ll watch it bake

٤ ماه پیش
١ رأی

می توانست بگوید put it . در کلیپهای آشپزی سرعت عمل براشون مهمه و گفته  ظرف را هل بدهید توی اجاق . منتهی با استفاده از مترادف ها  دایره لغت استفاده شده گسترده تر و صحبتها از حالت کسل کنندگی و یکنواختی خارج میشه . 

٤ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٢٥ بازدید

معنی perform a movement چیست ؟ 

٩,٣٥٧
٤ ماه پیش
١ رأی

Perform a movement: یک حرکت انجام دهید . مثلا در  بدنسازی 

٤ ماه پیش
١ رأی
٢ پاسخ
١٣٩ بازدید

معنی ۲ کلمه که در عنوان پرسش رو گفتن میخواستم یکی  general prediction  و دیگری  spontaneous decision  ♥️ ممنون با تشكر 

٤ ماه پیش
٢ رأی

general prediction:پیش بینی کلی  prediction based on evidence : پیش بینی بر اساس شواهد  spontaneous :یهویی -بی برنامه ریزی  -ناگهانی  spontaneous decision :تصمیم یهویی 

٤ ماه پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
١٠٤ بازدید

sth attributes to sth , in that it would come down to sth and sth . A salient example of such attribution is sth , that is a cause for concern since it was mistaken to take sth for granted.

٤ ماه پیش
٠ رأی

دوست عزیز   صورت مسئله واضح نیست . 

٤ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٩ بازدید

Two years into his five-year sentence, someone noticed that the files for the original John Smith showed that he was circumcised.

٤ ماه پیش
١ رأی

دو سال پس از محکومیت پنج ساله او، شخصی متوجه شد که پرونده های جان اسمیت اصلی نشان می دهد که او ختنه شده است Translate google.com

٤ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٤٨ بازدید
١ رأی

عقب انداختن کارها-به تعویق انداختن کارها -از شنبه  امروز برو فردا بیا 

٤ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٤ بازدید

Last summer there were 15 hurricanes, but only one was of any consequence

٤ ماه پیش
١ رأی

تابستان گذشته پانزده  طوفان روی داد  اما تنها یکی از آنها  پیامدی  داشت  . (خرابی و تلفات داشت )

٤ ماه پیش
٣ رأی
تیک ٥ پاسخ
٤٣١ بازدید

take your time…

٤ ماه پیش
٥ رأی

عجله نکن .هول نشو  سراصبر  کارت را انجام بده .  با حوصله  کارت را انجام بده .

٤ ماه پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
١٠٤ بازدید

She remembered and then shared from the heart.

٤ ماه پیش
٠ رأی

او به یاد آورد و سپس از صمیم قلب به اشتراک گذاشت.

٤ ماه پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٥٧ بازدید

عنوانی بسیار متداولی که درباره "انصارالله یمن" توسط رسانه‌های غربی به کار گرفته میشه

٤ ماه پیش
١ رأی

Rebel : شورشی -یاغی -متمرد جنبش حوثی ها -شورشیان حوثی 

٤ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٩٤ بازدید

The Sound in my Earphones is way too loud?

٤ ماه پیش
١ رأی

Way too خییییلی زیاد  صدای گوشیم خیییییلی بلنده 

٤ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٢ بازدید

Just push the buttons with the numbers on them 

٤ ماه پیش
١ رأی

فقط دکمه هایی را فشار دهید که  روی آنها عدد  وجود دارد. از translate.google.com می توانید استفاده کنید 

٤ ماه پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٤٩ بازدید
چند گزینه‌ای

Michael soon realized that his wife was ……… and that she would never have a child.

٤ ماه پیش
٠ رأی

Barren : عقیم ، نازا ،بی حاصل ،برهوت

٤ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٦٣ بازدید

If your mother gets a whiff of you, we’re both in trouble.

٤ ماه پیش
١ رأی

اگر مادرت از کارت  بو ببره  هر دومون تو  دردسر  می افتیم 

٤ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٤ پاسخ
١٠٠ بازدید
١ رأی

بله  با دو  ترجمه  این پیام را برای خانم اولویا ببرید  این پیام را به خانم اولویا بدهید 

٤ ماه پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٨١ بازدید

to be part of what is needed to complete or achieve something

٧٩٦
٤ ماه پیش
١ رأی

بنظر من بخشی از    راه حل بودن ،  بجای بخشی از مشکل بودن 

٤ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٧٦ بازدید

He always referred to his father as my old man

٤ ماه پیش
١ رأی

My old man : پدر ،  شوهر  همیشه پدرش را اینطور خطاب می کرد . یعنی هم می توانست بگوید my father هم می توانست بگوید my old man . او دومی را استفاده می کرد . مثل فارسی که می توان گفت پدر ، بابا ، آقاجان و ....

٤ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٥ پاسخ
١٠٤ بازدید

So here you have, coup d’etat, military coup, a coup attempt, and an attempted coup

٤ ماه پیش
١ رأی

Coup attempt تلاش برای کودتا  Attempted coup کودتای نافرجام  مثل suicide attempt تلاش برای خودکشی  Attempted suicide خودکشی نافرجام 

٤ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٣ پاسخ
١٠١ بازدید
١ رأی

آیا منظور  مستمع جدیدی نیست ؟  است ؟

٤ ماه پیش
٣ رأی
تیک ٣ پاسخ
٨٥ بازدید

The trash and the rubbish would cushion my feet.

٤ ماه پیش
١ رأی

Cushion : reduce  یک معنی آن خرد کردن است .  زباله ها و  آشغالها پاهایم را خرد می کنند . 

٤ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٠٤ بازدید

But if we identify too much

٤ ماه پیش
١ رأی

اگر چیزی را بیش از ارزش واقعی یا صحت واقعی یا .... ارزیابی کنیم .

٤ ماه پیش
٣ رأی
٣ پاسخ
٢٣٦ بازدید
٧ رأی

Snap driver  در آمریکا شرکتی که کار اسنپ  را انجام میده نامش Uber هست .  در کشورهای مختلف تاکسی تلفنی نامهای متفاوت داره .

٩ ماه پیش