پرسش خود را بپرسید

معنی get someone’s number در عبارت زیر

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٦٢

A: You can always get someone’s number by dialing directory assistance 411 if they’re in the same area.

٨٦٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٥١

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

منظور گرفتن شماره تلفن  کسی  است .مثل ۱۱۸ ما 

۴۱۱ دفترچه تلفن دارند که همه شماره ها در آن ثبت است 

١٥,١٧٥
طلایی
٢
نقره‌ای
١٦٩
برنزی
١٠٠
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما