پرسش خود را بپرسید

معنی a just police devoted to serving the people

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٩٧

لطفا اینو معنی کنید

 a just police devoted to serving the people

٥٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

منظور از «a just police devoted to serving the people»، نیروی پلیسی است که منصف، بی‌طرف، و ملزم به رعایت حقوق و کرامت همه شهروندان، متعهد و پاسخگو به نیازها و دغدغه‌های مردم و جوامعی که به آنها خدمت می کنند باشد. هدف نیروی پلیس عادل، محافظت از امنیت عمومی، پیشگیری از جرم و جنایت و حمایت از قانون به گونه ای است که با ارزش ها و اصول دموکراسی و حقوق بشر سازگار باشد.

٢٨٤,٦٦٥
طلایی
١٨٥
نقره‌ای
٣,٣٧٦
برنزی
١,٩٥٦
تاریخ
٤ ماه پیش

یک پلیس عادل خود را وقف خدمت به مردم کرد.

١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤
تاریخ
٤ ماه پیش

یک پلیس  درستکار   وقف خدمت به مردم 

١٥,١٧٥
طلایی
٢
نقره‌ای
١٦٩
برنزی
١٠٠
تاریخ
٤ ماه پیش

یک پلیس درستکار که خود را وقف خدمت رسانی  به مردم کرده است.

٢٢٥,٣٣٨
طلایی
٧٥
نقره‌ای
٩٨٥
برنزی
١,٠٠٦
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما