دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٣,٦٩٧
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٩١
لایک
لایک
١,٠٦١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٩٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٦٥٨
رتبه
رتبه در بپرس
١٤٤
لایک
لایک
٤٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
١

when someone or something has become popular or successful, typically over a period of time. وقتی کسی یا چیزی در یه دوره خیلی موفق یا محبوب میشه . ...

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
٠

Past participle of outsell if a product outsells another product, it is sold faster or in larger quantities than the other product. اگر محصولی از مح ...

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
٠

Slam dunk solution : راه حل آسان و قطعی

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
١

they laughed at you until you were so embarrassed that you left the room and kept laughing as you left اینقدر به شما بخندند که مجبور به ترک فضا شوید

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
٠

Voice : opinions بیان نظرات در مورد موضوعات مختلف

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٣ ماه پیش
متن
This time they've messed up big time!
دیدگاه
٠

این دفعه اونها خیلی خراب کردند

تاریخ
٣ ماه پیش
متن
It's a part-time program, but it's still a big time commitment.
دیدگاه
٠

کارش پار وقته ولی تعهدش خیلی زیاده

تاریخ
٣ ماه پیش
متن
And she has a habit: smoking, big time, as in two packs a day.
دیدگاه
٠

او عادت به خیلی زیاد سیگار کشیدن دارد در حد دو بسته در روز

تاریخ
٤ ماه پیش
متن
Shove off and leave me alone!
دیدگاه
٠

راهی شو - برو . و من را تنها بگذار

تاریخ
٤ ماه پیش
متن
If push comes to shove, we can always sell the car.
دیدگاه
٠

یعنی اگه شرایطمون سخت بشه پول ماشین هست

جدیدترین پرسش‌ها

٢ رأی
٢ پاسخ
٧٥ بازدید

با درود  لطفا بفرمائید alpha schmalpha یعنی چه ؟ 

٣ ماه پیش

جدیدترین پاسخ‌ها

١ رأی
تیک ٤ پاسخ
٨٥ بازدید

لطفا اینو معنی کنید  a just police devoted to serving the people

٣ ماه پیش
١ رأی

یک پلیس  درستکار   وقف خدمت به مردم 

٣ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
٥٢ بازدید

معنی putting a name upon

٣ ماه پیش
٠ رأی

یعنی اسم گذاشتن روی 

٣ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٤٨ بازدید

A: You can always get someone’s number by dialing directory assistance 411 if they’re in the same area.

٣ ماه پیش
١ رأی

منظور گرفتن شماره تلفن  کسی  است .مثل ۱۱۸ ما  ۴۱۱ دفترچه تلفن دارند که همه شماره ها در آن ثبت است 

٣ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٩ بازدید

its not my fault   that's not my fault

٣ ماه پیش
١ رأی

اشتباه از من نیست 

٣ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
٨٩ بازدید
چند گزینه‌ای

The cinemagoers ……… the long queues by buying tickets over the internet earlier  in the day.

٣ ماه پیش
٠ رأی

Circumvented : دور زدن  سینما روندگان صفهای طولانی را با خرید بلیط اینترنتی از روز قبل دور زدند 

٣ ماه پیش