پرسش خود را بپرسید

واژه درست برای جا خالی

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٩٩

The cinemagoers ……… the long queues by buying tickets over the internet earlier 
in the day.

٠ %

circumvented

٠ %

snored

٠ %

stalked

٠ %

classified

١,٣٥٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٩

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

Circumvented : دور زدن 

سینما روندگان صفهای طولانی را با خرید بلیط اینترنتی از روز قبل دور زدند 

١٥,١٧٥
طلایی
٢
نقره‌ای
١٦٩
برنزی
١٠٠
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما