پرسش خود را بپرسید

تفاوت دو کلمه coup attemp با attempted coup در جمله زیر

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
١١٣

So here you have, coup d’etat, military coup, a coup attempt, and an attempted coup

١,١٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٧١

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

Attempted coup

تلاش برای کودتا (در اینجا عبارت «سعی شده» برای «کودتا»  نقش توصیفی دارد.)

Coup attempt

تلاش کودتایی یا کودتا گونه (در اینجا «کودتا» برای «تلاش و سعی و کوشش» نقش توصیفی دارد. یعنی تلاشی که کودتا گونه است.

مثالهای فوق الذکر شبیه ترکیبات زیر است:

Applied linguistics 

زبان شناسی کاربردی

Linguistics applied 

کاربرد زبان شناسی

١٨,٠٤٠
طلایی
١٣
نقره‌ای
٣١١
برنزی
١٥٢
تاریخ
٥ ماه پیش
عکس پرسش

Coup attempt تلاش برای کودتا 

Attempted coup کودتای نافرجام 

مثل suicide attempt تلاش برای خودکشی 

Attempted suicide خودکشی نافرجام 

١٥,٦٧٥
طلایی
٢
نقره‌ای
١٦٩
برنزی
١٠٤
تاریخ
٥ ماه پیش

Coup attempt

یعنی تلاش برای کودتا

Attempted coup یعنی کودتا انجام شد

٦٩٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦
تاریخ
٥ ماه پیش

سلام

Coup attempt یعنی تلاش برای کودتا

Attempted coup صفت و موصوف هست یعنی کودتای به انجام رسیده( کودتای تلاش شده)

٧٧٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١٨
برنزی
٢
تاریخ
٥ ماه پیش

1- "coup d’état" یک اصطلاح فرانسوی است که به معنای "blow of state" است. به سرنگونی ناگهانی و غیرقانونی یک حکومت یا نظام سیاسی توسط گروه کوچکی از مردم، اغلب افسران نظامی یا سیاستمداران اشاره دارد. هدف کودتا به دست گرفتن قدرت و ایجاد یک حکومت یا نظام سیاسی جدید است.

2- "military coup" نوعی کودتا است که توسط ارتش انجام می شود. این کودتا شامل استفاده از نیروی نظامی برای سرنگونی دولت یا سیستم سیاسی موجود و ایجاد یک دولت جدید است.

3- "coup attempt" به تلاش ناموفق یا شکست خورده برای انجام یک کودتا یا کودتای نظامی اشاره دارد. این می تواند شامل برنامه ریزی، آماده سازی یا حتی استفاده از زور باشد، اما در نهایت در رسیدن به هدف خود که براندازی حکومت یا نظام سیاسی است، ناکام است.

4- "Attempted coup" اصطلاح مشابهی است که به تلاش ناموفق یا شکست خورده برای سرنگونی یک دولت یا نظام سیاسی با زور یا خشونت اشاره دارد. می توان از آن برای توصیف هر نوع کودتا استفاده کرد، نه فقط آنهایی که توسط ارتش انجام می شود.

٣٠٤,٨٣٧
طلایی
٢٠٧
نقره‌ای
٣,٤٤٥
برنزی
٢,٠٤٤
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما