تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩

استخوانی شدن. سخت شدن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٥

ضدحال بازی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

هویت واقعی خود را پنهان کردن in order to observe you have to be incognito

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١١

بداخلاق

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

معتاد به شکلات

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١١

تجملی. دکوری. زرق و برق the office was spacious, but without any trace of ostentation

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩

تجملی. لاکچری

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٢

عقیده ی قدیمی در مورد اخلاقیات. سنتی فکر کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٩

حمله نظامی به پایگاه محاصره شده

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩

خودخواه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

نصیحت آمیز

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

الکی خوش

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٦

حیله گری

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

آدم بی اهمیت. هیچ کس

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

جنون قدرت و تسلط بر دیگران

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩

درهم برهم

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١١

چیزی را پنهان کردن. راز بودن Tell me all about it – don’t hold anything back

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

واقعی a broad smile of unfeigned delight

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩

گیج شدن he has an air of befuddled unworldliness

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

زیاده روی. پرخوری

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩

بویایی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

1. عالی Look at the size of that wave. ’ ‘Gnarly! 2. افتضاح a gnarly car wreck

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٥

کسی که برای سلامتی بیمار به جای او تصمیم می گیرد چون خود بیمار قادر به تصمیم گیری نیست.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٦

پوکیدم خیلی خوردم

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤٨

گوش نکردن به کسی یا چیزی. نادیده گرفتن A bored child may simply tune out

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

سیگار کشیدن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٨

زانو زدن برای احترام He was a man of principle, refusing to genuflect to the party leadership

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٨

دستکاری یا تقلب در انتخابات

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١١

جذاب وشیک و با اعتمادبه نفس. باکلاس all the waiters were suave and deferential

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٨

آشوب. اغتشاش

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٦

تنفر

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

سرپیچی. سرکش

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

با خستگی و آرام راه رفتن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٩

کشف کردم. ابراز پیروزی از کشف

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

دلال a purveyor of large luxury vehicles

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

پوسته

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢١

برآمدگی. تحمیل کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١١

تکبر. غرور

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩

غضروفی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١١

زبان چرم و نرم. چاپلوسی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٩

بی چیز. فقیر a down - and - out homeless vagrant

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

توهین کردن. فحش دادن no one else attracted such vituperation from him

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

آدم تنبل و بدون مسئولیت

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

عالی a divinely inspired idea

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٥

مستقل شدن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

دو کاره. دو طرحه the unit's bi - level design keeps water in the sink

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

بسیار خوشحال a seraphic smile

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٤

گیج شده the connection was awful and kept garbling his voice

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٧

تنبل

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٥

ناشایست. دست چپ. زشت