اسم - صفحه 8

جستجوی تازه
با تغییر گزینه های زیر، اسم دلخواه خود را پیدا کنید

بشیر/bašir/

مژده دهنده در مقابل نذیر، مژده آور، مژده رسان، بشارت دهنده، ( اَعلام ) ) از القاب پیامبر اسلام ( ص ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
امیرحافظ/a.-hāfez/

ترکیب دو اسم امیر و حافظ ( فرمانروا و نگهبان )، از نام های مرکب، امیر و حافظ


پسر

عربی
عبدالعزیز/abdolaziz/

بنده پروردگار گرامی و باعزت، بنده ی خدای گرامی، [عزیز از صفات و نام های خداوند تعالی، ( اَعلام ) ) ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محنا/mohannā/

رنگین شده با حنا، حنا گرفته، مخضب به حنا، به حَنا خضاب کرده، مخضب به حَنا، به ضم میم و فتح ح و تشدی ...


دختر

عربی
تکتم/taktam/

نام چاه زم زم، نام مادر امام رضا ( ع )، [مرحومِ دهخدا معتقد است که: نام مادر حضرت رضا ( ع ) را نجمه ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
نسا/nesā/

نام چهارمین سوره ی قرآن کریم، زنان، ( اَعلام ) ) سوره ی چهارم از قرآن کریم، دارای صد و هفتاد و شش آ ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
بلال/belāl/

آب و هر آن چه که، گلو را تر کند، ( اَعلام ) ابن رباح حبشی نام مؤذن و خازن و از یاران خاص و صمیمی پی ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
نیوشا/niyušā/

یادگیرنده، آموزنده، شنوا، شنونده


دختر

فارسی

تاریخی و کهن
تورج/turaj/

نام پسر فریدون پادشاه پیشدادی، ( اَعلام ) نام پسر بزرگ فریدون، همان تور که توران منسوب به اوست، چنا ...


پسر

فارسی، پهلوی، اوستایی

تاریخی و کهن
شیرزاد/šir zād/

زاده شیر، ( به مجاز ) دلیر و شجاع، ( در گیاهی ) ( شیرزاد ) نام گیاهی که برروی تنه درختان می روید، ( ...


پسر

فارسی
صفدر/saf dar/

صف شکن، ( به مجاز ) شجاع و دلیر، از القاب حضرت علی ( ع )، صف ( عربی ) + در ( فارسی )، مردجنگی، دلاو ...


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
سلیم/salim/

سالم، بی عیب، آرام و مطیع، رسته از آفات، دارای قدرت تشخیص و داوری درست، ساده دل، سالم و بی عیب، ساد ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
الیسا/alisā/

وعده خدا، سوگند خدا، دختری که مانند گل انار لطیف است، ( = دیدو ) ( در اعلام ) بانی و ملکه ی افسانه ...


دختر

فارسی، عربی

تاریخی و کهن
نسیمه/nasime/

باد بسیار ملایم، ( در قدیم ) بوی خوش، ( نسیم، ه ( پسوند نسبت ) )


دختر

فارسی، عربی
اسحاق/eshāq/

خندان، نام پسر حضرت ابراهیم ( ع ) و ساره ( سارا ) از جمله پیامبران بنی اسرائیل، ( عبری ) ( اَعلام ) ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی، تاریخی و کهن
محمد اسماعیل/m.-esmā’il/

ترکیب دو اسم محمد و اسماعیل ( ستوده و شنونده امر خدا )، ( عربی ـ عبری ) از نام های مرکب، ا محمّد و ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد ولی/m.-vali/

ترکیب دو اسم محمد و ولی ( ستوده و دوست )، از نام های مرکب، ا محمّد و ولی


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
هنگامه/he (a) ngāme/

شگفت انگیز، عالی، فوق العاده، فتنه، آشوب، شورش، ( در قدیم ) هنگام، زمان، فصل


دختر

فارسی
طناز/tannāz/

بسیار زیبا، دلنشین و فریبنده، ویژگی زن یا دختری که ظاهری زیبا و حرکات و رفتاری دلنشین و همراه با نا ...


دختر

عربی
مستوره/masture/

پاکدامن، پوشیده، پارسا، پنهان، ( مؤنث مستور )، ( در قدیم ) ( به مجاز ) مستور، پرهیزگار، دارای پوشش ...


دختر

عربی، کردی
مانیا/māniyā/

خانه، سرای، برابر با واژه ی مان به معنی خانه و مسکن، ( در یونانی، mania ) شیدایی، عشقِ شدید، شوقِ م ...


دختر، پسر

یونانی، فارسی
عطا/atā/

بخشیدن چیزی به کسی، بخشش، انعام، دهش، هدیه یا هر چیزی که به کسی بخشیده می شود، ( اَعلام ) عطا ابن ی ...


پسر، دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
شریف/šarif/

دارای شرف، ارجمند، بزرگوار، دارای ارزش و اعتبار، ارزشمند، خوب، عالی، ( در قدیم ) از نسل امامان شیعه ...


پسر

عربی
گل افروز/gol afruz/

زیبا، لطیف و با طراوت، ( گل، افروز ( جزء پسین ) = افروزنده ) ( به مجاز ) زیبا، مرکب از گل + افروز ( ...


دختر

فارسی

طبیعت
دریا/daryā/

توده ی بسیار بزرگی از آب، دریاچه، رود بزرگ، ( به مجاز ) شخص بسیار آگاه و دانشمند در زمینه های گوناگ ...


دختر

فارسی

طبیعت
غزال/qazāl/

نوعی آهوی ظریف اندام و بسیار تندرو با چشمان درشت سیاه، معشوقه ی زیبا، نوعی آهوی ظریف اندام با چشمان ...


دختر

عربی

طبیعت
مهرزاد/mehr zād/

زاده مهر و محبت، زاده خورشید، ( = زاده ی مهر ) ( اَعلام ) بنا بر بعضی از نسخه های شاهنامه نام یکی ا ...


پسر، دختر

فارسی
توفیق/to (w) fiq/

موفقیت، کامیابی، امکان دستیابی به مقصود، یاری و تأیید، تأیید پروردگار، مدد الهی، ( در قدیم ) سازگار ...


پسر

عربی
ذوالفقار/zolfeqār/

شمشیر، در اصل نام شمشیر حضرت علی ( ع )، در لغت به معنی صاحب فقرات، و فقره هر یک از مهره های پشت است ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
بهراد/behrād/

جوانمرد نیکو، بهترین جوانمرد، مرکب از به ( خوب یا بهتر ) + راد ( بخشنده )


پسر

فارسی
سوگل/so (w) gol/

مورد علاقه و محبت زیاد، محبوب، سوگلی


دختر

ترکی
آوینا/āvinā/

دختر پاک، بانویی که مثل آب زلال است، ( آوین، ا ( پسوند نسبت ) )، منسوب به آوین، بانوی که مثل آب زلا ...


دختر

فارسی، اوستایی، پهلوی
کارن/kāran/

جنگجو، ( = قارِن )، ن قارِن، قارَن، نام سردار لشکر مهرداد شاهزاده اشکانی که علیه اشک بیستم ( گودرز ...


پسر

فارسی
نازنین زینب/n.-zeynab/

ترکیب دو اسم نازنین و زینب ( دوست داشتنی و زینت پدر )، زینبِ دوست داشتنی، زینبِ عزیز و گرامی، زینبِ ...


دختر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
بهادر/bahādor/

دلیر، شجاع، ( شکل فارسی و اردوی واژه ی ترکی مفعولیِ «بغاتور» یا «باغاتور» )، قهرمان، ( اَعلام ) نام ...


پسر

ترکی
مهرسام/m.-sām/

ترکیب دو اسم مهر و سام ( مهربانی و آتش )، از نام های مرکب، مهر و سام، اسم ترکیبی پسرانه به معنای خو ...


پسر

فارسی
حافظ/hāfez/

آن که مراقبت یا حفاظت از کسی جایی یا چیزی را بر عهده دارد، نگهبان، آن که مراقبت یا حفاظت از کسی، جا ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
آرشام/āršām/

نیرومند، قوی هیکل، پسر آریامنه و پدر ویشتاسپ از خاندان هخامنشی، دارای زور خرس، خرس نیرو، ( اَعلام ) ...


پسر

فارسی

تاریخی و کهن
یسرا/yosrā/

آسان، فراخی، به سهولت، گشایش، راحتی، به آسانی، ( در قدیم ) چپ، طرف چپ در مقابلِ یمنی


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
گل پری/gol pari/

زیباروی با طراوت که دارای اندام ظریف مثل پری است، [گل، پری = ( به مجاز ) زیباروی و دارای اندام ظریف ...


دختر

فارسی

طبیعت
هایده/hāyede/

آشکار، نمایان، هویدا، توبه کننده، به حق بازگردنده


دختر

عربی
عطاءالله/atā’ollāh/

بخشش و هدیه ی خدا، در اصطلاح عبارت است از چیزی است که از ناحیه حق بر بندگان فائض شود


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
سلما/selmā/

صلح، آشتی، زن صلح طلب، نام درختی، زنِ صلح طلب، نام زنان عرب


دختر

عربی

طبیعت، مذهبی و قرآنی
مه لقا/mah laqā/

آن که چهره و صورتی زیبا چون ماه دارد، ماه رو، ماه روی، ماه لقا، کنایه از زیبارو ( ی ) است، مه ( فار ...


دختر

فارسی، عربی
آزاد/āzād/

رها شده از گرفتاری یا چیزی آزاردهنده، فارغ و آسوده، فارغ، آسوده، بی دغدغه خاطر، مختار، صاحب اختیار، ...


پسر

فارسی
عبدالصمد/abdolsamad/

بنده پروردگار بی نیاز، بنده ی خدای بی نیاز، ( اَعلام ) ) عبدالصمد بن ابراهیم، ابواحمد فارسی حصری [، ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
کرامت/ke (a) rāmat/

بزرگواری، شرافت، سخاوت، بخشندگی، ( در تصوف ) کاری خارق العاده، که به دست اولیا انجام می گیرد، داشتن ...


پسر، دختر

عربی
کامیار/kāmyār/

کامیاب، با شادی و با خوشحالی، ( اَعلام ) امیر کمال الدین ابن اسحاق، قاضی ارزنجان یکی از بزرگان امرا ...


پسر

فارسی
گیتی/giti/

جهان، دنیا، کره ی زمین، کیهان، عالم


دختر

فارسی

کهکشانی
نصیبه/nasibe/

سهم کسی از چیزی، بهره، سرنوشت، تقدیر، ( مؤنث نَصیب )، نصیب، حصه، قسمت هر کس از سرنوشت


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
شاپور/šāpur/

شاه پور، پسر شاه، شاهزاده، از شخصیت های شاهنامه، ( اَعلام ) ) ( در شاهنامه ) نام چند پهلوان ایرانی، ...


پسر

فارسی

تاریخی و کهن
پارمیدا/pārmidā/

پارمیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش پادشاه هخامنشی، نام دختر بردیا، پارمیدا تغییر یافته نام اوستایی پ ...


دختر

فارسی، اوستایی، پهلوی

تاریخی و کهن
حسام الدین/hesāmoddin/

شمشیر دین، ( اَعلام ) ) حسام الدین چلبی: [، قمری] صوفی اهل آسیای صغیر، از تبار ایرانی ( مردم ارومیه ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
آتوسا/ātusā/

نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی، ( از یونانی Atossa )، ( در اوستایی ) زَبَردست، ( اَعلام ) ) نام چند ...


دختر

یونانی

تاریخی و کهن
قدیر/qadir/

توانا، قادر، از نامهای خداوند، از نام ها و صفات خداوند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
نصیر/nasir/

یاری دهنده، یاور، از نام ها و صفات خداوند، ( اَعلام ) نصیر اصفهانی: [قرن هجری] پزشک و شاعر ایرانی، ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
امیرسام/a.-sām/

ترکیب دو اسم امیر و سام ( فرمانروا و آتش )، از نام های مرکب، امیر و سام


پسر

فارسی، عربی، اوستایی

تاریخی و کهن
محمود رضا/m.-rezā/

ترکیب دو اسم محمود و رضا ( ستوده و خشنود )، از نام های مرکب، محمود و رضا


پسر

عربی
فرج/faraj/

گشایش در کار، به دست آمدن وضعیت مناسب یا مورد علاقه در کار، گشایش در کار و از میان رفتن غم و رنج


پسر

عربی
نریمان/narimān/

از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر سام جد رستم پهلوان شاهنامه، ( = نیرم )، به معنی نر منش، مرد سرشت و دلی ...


پسر

فارسی، اوستایی

تاریخی و کهن
گلنار/gol nār/

از نام های زنان در شاهنامه، گل درخت انار، گل درخت انار که سرخ رنگ است به ویژه گل انار وحشی که مصرف ...


دختر

فارسی

طبیعت، گل
طهورا/tahurā/

دختر پاک و طاهر، پاک کننده، از واژه های قرآنی ( و انزلنا من السماء ماء طهورا ) به معنی پاک کننده، ت ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
طالب/tāleb/

خواستار، خواهان، سالک، ( اَعلام ) سید محمّد طالب آملی [حدود، قمری] شاعر ایرانی، ملک الشعرای دربار ج ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عبدال محمد/abdolmohammad/

بنده محمد، بنده ی محمّد، ( به مجاز ) دوستدار و ارادتمندِ حضرت محمّد ( ص )، [این نام به لحاظ تولا و ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
کمیل/komeyl/

کامل، تمام، نام یکی از اصحاب حضرت علی ( ع )، ( اَعلام ) کمیل ابن زیاد: [قرن اول هجری] مسلمان عرب، ا ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
روناک/runāk/

روشنایی، روشن، تابناک، اسم کردی به معنی روشنایی می باشد


دختر

کردی
محمد یوسف/m.-yus(e)of/

ترکیب دو اسم محمد و یوسف ( ستوده و خواهد افزود )، از نام های مرکب، ا محمّد و یوسف


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
صنوبر/se(a)no(w)bar/

نام درختی همیشه سبز، ( در گیاهی ) نام چند نوع گیاه درختی از خانواده ی بید با برگ های براق که در کنا ...


دختر

عربی، فارسی

طبیعت
سعادت/saeādat/

بهروزی، خوشبختی، نیک بخت شدن، ( در احکام نجوم ) سعد بودنِ ستاره ها و تأثیر آنها بر سرنوشت انسانها


دختر

عربی
آهو/āhu/

غزال، معشوق زیبا، چشم زیبا، تندرونده، غزاله، سریع العمل، جانور معروف که نام دیگر آن غزال است، آهو ب ...


دختر

فارسی

طبیعت
انور/anvar/

روشن تر، درخشان تر، تابناک تر، روشن، نورانی، ( به گونه احترام ) ( به مجاز ) مبارک، گرامی


پسر

عربی
موسی الرضا/musarrezā/

ترکیب دو اسم موسی و رضا ( از آب گرفته شده و خشنود )، از نامهای مرکب، ( موسی و رضا، [این نام مخالفِ ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
بدری/badri/

منسوب به بدر، ماه تمام، بارانی که پیش از زمستان ببارد، بارانی که پیش از سرما بیاید، بدر بودن، ماه ت ...


دختر

فارسی، عربی

کهکشانی
غفور/qafur/

بخشاینده و آمرزنده گناهان، از نامهای خداوند، بخشاینده و آمرزنده ی گناهان ( خداوند )، از صفات و نام ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
شرافت/še (a) rāfat/

بزرگ منشی، ارزشمندی، حالتی در شخص که او را از ارتکاب رذایل باز می دارد، بزرگواری


دختر

عربی
عسکر/askar/

لشکر، حصار و پناهنگاه، یکی از القاب امام حسن، عسکر: در لغت به معنای لشکر، حصار و پناهنگاه آمده است ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
رامتین/rāmtin/

نوازنده، نام یکی از نوازندگان در زمان ساسانیان، ( = رامسین، رامین )، سازنده، ( اَعلام ) نام شخصی که ...


پسر

فارسی

تاریخی و کهن
نعیم/naeim/

نعمت، نرم و لطیف، از نامهای بهشت، پرنعمت ( بهشت )، نرم، لطیف، ( اَعلام ) نام چندین تن از افراد مشهو ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
اقبال/eqbāl/

خوشبختی، سعادت، در باور مردم آنچه باعث خوشبختی شود، بخت، در باور عامه، آنچه باعث خوشبختی می شود، بخ ...


پسر، دختر

عربی
مظاهر/mazāher/

جلوه ها، نشانه ها، ( جمعِ مَظهَر )


پسر

عربی
شکیلا/šakilā/

منسوب به شکیل، خوشگل و زیبا، ( شکیل = خوشگل، زیبا، ا ( پسوند نسبت ) )، زیبا + ا ( پسوند نسبت ) )، ش ...


دختر

فارسی، عربی
امین الله/aminollāh/

مورد اعتماد خداوند، مورد اعتماد خدا


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
نیلا/nilā/

آبی دریا، به رنگ نیل، نیلی، ( نیل، ا ( پسوند نسبت ) ) منسوب به نیل، ت نیل، نیل ( سنسکریت ) + ا ( فا ...


دختر

فارسی، سانسکریت
پریزاد/p.-zād/

زاده پری، زیبا، نام همسر داریوش دوم پادشاه هخامنشی، ( در قدیم )، پری زاده، آنکه از نژادِ پَری است، ...


دختر

فارسی

تاریخی و کهن
سردار/sardār/

فرمانده یک گروه نظامی، پیشوا، رهبر، ( در نظام ) فرمانده یک گروه یا یک دسته ی نظامی، عنوانی احترام آ ...


پسر

فارسی

تاریخی و کهن
زرافشان/zar afšān/

زربافت، نثار کننده زر و سکه ی طلا، ذرات زر پاشیده شده، با ذرات طلا اندود شده


دختر

فارسی

تاریخی و کهن
عابدین/ābedin/

جمع عابد، پرستنده، پرستش کننده خدا، ( جمع عابد )، عابد


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
لقمان/loqmān/

نام سوره ای در قرآن کریم، ( اَعلام ) ) سوره ی سی و یکم از قرآن کریم دارای سی و چهار آیه، ) شخصی که ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ترانه/tarāne/

سخن معمولاً موزون که با موسیقی خوانده می شود، آواز، ( در موسیقی ) شعری متشکل از چند بیت مقفا و هم س ...


دختر

فارسی

هنری
عبدالوهاب/abdolvahhāb/

بنده پروردگار بخشنده، بنده ی خدای بسیار بخشنده، ( اَعلام ) ) عبدالوهاب البیاتی [، میلادی] شاعر، ادی ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عالم/ālam/

کیهان، پهنه ی کره ی زمین و آنچه در آن است، جهان، ( به مجاز ) حالت و وضعیت، دنیا


دختر

عربی

کهکشانی
عنایت الله/enāyatollāh/

لطف و عنایت خداوند، لطف و نیکی و احسان خدا


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
فاروق/fāruq/

تمیز دهنده و فرق گذارنده، از صحابه ی پیامبر اسلام، ( اَعلام ) ) لقب عمرابن خطاب ( خلیفه ی دوم )، ) ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن
اللهیار/allāh yār/

آن که خداوند یار ویاور اوست، دوست خدا، الله ( عربی ) + یار ( فارسی ) آن که خداوند یار ویاور اوست


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
عبدالقادر/abdolqāder/

بنده پروردگار توانا، بنده ی خدای توانا، ( اَعلام ) ) عبدالقادر جزایری: [، قمری] میهن پرست و رهبر ال ...


پسر

عربی
ماه پری/m.-pari/

زیبا چون ماه و پری، پریِ مانند ماه، ( به مجاز ) بسیار زیبا


دختر

فارسی
نوش آفرین/nuš āfarin/

جاویدان آفریده شده، ( نوش، آفرین = آفریننده )، آفریننده خوشی و لذت، آفریننده ی شیرینی، ( به مجاز ) ...


دختر

فارسی

تاریخی و کهن
صدیق/seddiq/

بنده خالص خداوند، بسیار راستگو و درستکار، ( در تصوف ) بنده ی خاص خداوند، ( در عرفان ) صدیق کسی را م ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
نغمه/naqme/

آهنگ یا ملودی، آوازه، آواز، تصنیف یا صوت موسیقیایی که از آلات موسیقی بر می خیزد، ( در موسیقی ایرانی ...


دختر

عربی

هنری
آریان/āriyān/

منسوب به آریا، آریایی، آزاده، نجیب، م آریا، آریا، بانوی بسیار مقدس، نام دختر مینوس پادشاه اساطیری ی ...


پسر، دختر

فارسی، فرانسویانتخاب نوع اسم

انتخاب ریشه اسم

انتخاب گروه اسم

برچسب ها