منو
محمد ايراندوست
ویژه

محمد ايراندوست

شغل دامپزشکی
عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
١٩,٩٧٩
رتبه کل
١٨٠
رتبه کل
لایک
٢,٠٣١
لایک
دیس‌لایک
١٨٦
دیس‌لایک
درباره‌ی من:

DVM student

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٩,٩٢١
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٨٠
لایک
لایک
٢,٠٢٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٨٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٥٨
امتیاز
رتبه در بپرس
٣٢٨
لایک
لایک
٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٣٢

مخفف Pigeon Protozoal Encephalitis یا انسفالیت تک سلولی کبوتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٥٧

اوقات دامپزشکی من

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤٣

در آناتومی جانوری در مفهوم به سمت سر ( جمجمه ) هم معنی می دهد

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣٦

Gelomerular basement membrane غشاء پایه گلومرولی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣٥

زیستوگلیا

ترجمه‌های برتر

تاریخ
١ سال پیش
متن
Please find out whether it is snowing.
دیدگاه
٦

لطفا بفهم که آیا برف می بارد یا نه.

تاریخ
١ سال پیش
متن
Insert the key in/into the lock.
دیدگاه
٢

کلید را وارد قفل کنید

تاریخ
١ سال پیش
متن
I refuted his claim that he was innocent.
دیدگاه
٢

من ادعای او که او بیگناه بوده را رد می کنم.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.