منو
تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٣٢

مخفف Pigeon Protozoal Encephalitis یا انسفالیت تک سلولی کبوتر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥٧

اوقات دامپزشکی من

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤٣

در آناتومی جانوری در مفهوم به سمت سر ( جمجمه ) هم معنی می دهد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣٦

Gelomerular basement membrane غشاء پایه گلومرولی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣٥

زیستوگلیا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

در آناتومی اندام حرکتی و استخوان به معنای به سمت بالا یا تنه هم معنی می دهد

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢٦

نکاتی از علم دامپزشکی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

مایوزیست

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

دو طرف

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

کمتر ( برای اسامی قابل شمارش استفاده می شود )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

نام باستانی شهر اصفهان است که امروزه نام یکی از پر طرفدار ترین باشگاه های ورزشی ایران هم می باشد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٩

اکتسابی ( حاصل شده )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٩

حلال

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٨

پینه پشت پای اسب

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٧

من موافقم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٧

جو

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٥

دکترای علم دامپزشکی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٥

مخفف دانشگاه تهران ( University of Tehran )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٥

کبوتر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٣

در آناتومی جانوری در مفهوم به سمت پشت ( دم ) هم هست

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٣

آناتومی: دستگاه e. g: digestive tract مثال: دستگاه گوارش

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٤

پارسه یا در میان عوام همان تخت جمشید است که پایتخت سلسله هخامنشیان در مرودشت فارس است

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٣

باکتری ( مفرد )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

آسیب ( noun )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٢

در آناتومی جانوری در مفهوم به سمت بینی ( منقار ) هم معنی می دهد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

وابسته و مربوط به سگ

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١١

اوره

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١١

لایه نازک سفید مایل به زرد از گلبول های سفید خون که هنگام سانتریفیوژ خون در بالای گلبول های قرمز تشکیل می شود ( هماتولوژی )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

مخفف: VS

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

شاخی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

آناتومی: مربوط به مری، مربوط به لوله اتصال دهان به معده است

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

جنب

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

مخفف دانشگاه شیراز ( Shiraz University )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

مخفف دانشگاه صنعتی اصفهان ( Isfahan University of Technology )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

مخفف versus

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

اندام حرکتی خلفی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

چربی ها

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

نام یک باکتری بیماری زا که مخفف آن می شود: E. Coli

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

هر چه بیشتر شاد تر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

تهران

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

معنی شفاف هم می دهد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

ریز

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

( پزشکی ) یکی از دو رگ اصلی که خون را به دهلیز راست قلب منتقل می کند. ورید اجوف فوقانی یا ورید اجوف تحتانی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

شاخه ای از زیست شناسی که به مطالعه حیات گیاهان می پردازد گیاه شناسی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

مخفف The major histocompatibility complex

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٨

ضعیف شده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

cruciate ligaments: رباط های صلیبی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

شرجی بودن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

اولین مهره گردنی ( 1st cervical vertebrae )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

سیتوزول یا مایع زمینه ای سیتوپلاسم