پیشنهاد‌های محمد ايراندوست (٥٥٩)

بازدید
٤٨٠
تاریخ
٢ هفته پیش
پیشنهاد
٠

پرچین مانند

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

یک بیماری عفونی که عامل آن Clostridium chauvoei است. در نشخوارکنندگان ایجاد Emphysematous myositis می کند.

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

love bird در واقع همان طوطی برزیلی است نه مرغ عشق

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دامپزشک پرندگان

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پرنده آنچه که به پرنده مربوط است. مانند: avian medicine طب پرنده avian physiology فیزیولوژی پرنده

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

افتادگی پلک به عنوان مثال در سندرم هورنر، عضله مولر عصب رسانی خود را از دست می دهد در نتیجه افتادگی پلک رخ می دهد.

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Traumatic Reticuloperitonitis التهاب ضربه ای نگاری و پریتونیوم

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مه پاش

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

آب پاش

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Retained fetal membranes ( RFM )

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

چاودار

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اسم یک نوع نژاد اسب

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

شبدر شبدر جزء گیاهان لگومینه بوده و با یونجه و اسپرس و. . . هم خانواده است

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

یونجه

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Cardiopulmonary resuscitation احیاء قلبی ریوی

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پودر استخوان در جیره گاو استفاده می گردد

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پودر گوشت در جیره گاو استفاده می گردد

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

سنگ ها و آجر های نمکی برای لیسیدن توسط حیوانات تا نمک بدن شان تامین شود

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نام ویتامین K3 ( سنتزی )

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پودر ماهی

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اگر تا یک بازه مشخصی بعد از زایمان ( مثلا 24 ساعت ) ، جفت خارج نشود، به آن جفت ماندگی اطلاق می شود

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٤

پیش ماده پیش ساز

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

رنگ پریده

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Haemoptysis is the medical term for coughing up blood from the lungs or bronchial tubes

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نفخ کف آلود

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Subacute Ruminal Acidosis اسیدوز تحت حاد شکمبه

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١

شان جراحی برای پوشاندن بدن بیمار استفاده می گردد

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

قدم بلند برداشتن

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

artificial یعنی مصنوعی superficial یعنی سطحی

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تقویت شده

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نام روستایی در شهرستان اردستان و حدود 25 کیلومتری شهر اردستان

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نام روستایی در شهرستان اردستان

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نام روستایی در شهرستان اردستان در نزدیکی جاده نایین

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نام روستایی در شهرستان اردستان

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

شهر زواره مرکز بخش زواره در شهرستان اردستان

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

مرده زایی ( دامپزشکی )

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

فرامرزی مثلا: Foot & Mouth Disease is a transboundary disease بیماری FMD یک بیماری فرامرزی است

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ترکیده

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Shanghai Cooperation Organisation سازمان همکاری های شانگهای

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٢

بحرانی

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٢

کرانه West bank: کرانه باختری

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

کرانه باختری

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٢

جوانی juvenile hormone هورمون جوانی

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٢

تازه کار

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مایع

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بیوشیمی

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تب شیر ( هایپوکلسمی )

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نگاری شبکه RER: Rough Endoplasmic Reticulum >> شبکه آندوپلاسمی زبر

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
١

شکمبه