١ رأی
٧ پاسخ
٢٦٠ بازدید

معنی جمله زیر چیست: فالابلا نام نژاد اسب است Special attention should be paid to wear on one side of the hooves with Falabellas(Falabella is a breed of horse) because lunging is a primary form of exercise.

٨ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٤ پاسخ
٢٥٠ بازدید

معنای turnout در جمله زیر چیست؟ .So, the board is necessary, this is the place where the horse lives and includes shelter and turnout

٩ ماه پیش
٣ رأی
تیک ٤ پاسخ
٣٠٩ بازدید

white potato & sweet potato چیست؟ فرق شان در چیست و آیا با همان سیب زمینی که ما می خوریم فرق دارند؟ آیا در بازار موجود هستند؟ هر کس به هر میزانی که اطلاع دارد به  هر کدام از سوالات که می داند پاسخ دهد. با تشکر

٩ ماه پیش