پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (shelter)

٢ رأی
تیک ٤ پاسخ
٢٥٢ بازدید

معنای turnout در جمله زیر چیست؟ .So, the board is necessary, this is the place where the horse lives and includes shelter and turnout

٩ ماه پیش
×
٢٠٣
×
١٥٧
×
٣٨
×
١