avian

/ˈeɪviən//ˈeɪviən/

معنی: مرغی، وابسته به مرغان
معانی دیگر: وابسته به پرندگان، پرنده، ماکی

بررسی کلمه

صفت ( adjective )
• : تعریف: of or concerning birds.

جمله های نمونه

1. this island is very rich in avian life
این جزیره از نظر پرندگان بسیار غنی است.

2. So it is possible that avian death-feigning is tuned in to this one crucial moment of possible escape.
[ترجمه گوگل]بنابراین ممکن است که تظاهر به مرگ پرندگان با این لحظه حیاتی فرار احتمالی هماهنگ باشد
[ترجمه ترگمان]بنابراین این امکان وجود دارد که feigning از نوع مرگ در این لحظه حیاتی فرار کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Like Florida tourists, some of the avian visitors are just passing through.
[ترجمه گوگل]مانند گردشگران فلوریدا، برخی از بازدیدکنندگان پرندگان در حال عبور هستند
[ترجمه ترگمان]مانند فلوریدا، برخی از the avian از آن عبور می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Thursday, the zoo began construction of an Avian Conservation Center.
[ترجمه گوگل]روز پنجشنبه، باغ وحش ساخت یک مرکز حفاظت از پرندگان را آغاز کرد
[ترجمه ترگمان]پنجشنبه، این باغ وحش ساخت یک مرکز حفاظت پرندگان را آغاز کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Avian influenza is avian infectious disease caused by influenza A virus.
[ترجمه گوگل]آنفلوانزای پرندگان یک بیماری عفونی پرندگان است که توسط ویروس آنفلوانزای A ایجاد می شود
[ترجمه ترگمان]آنفولانزای مرغی یک بیماری عفونی است که از ویروس آنفولانزا A ناشی می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Washington – Confirmation of highly pathogenic avian influenza in Europe leads U. S. Secretary of Health and Human Services Michael Leavitt to predict that the disease will continue to spread.
[ترجمه گوگل]واشنگتن – تایید آنفولانزای فوق حاد پرندگان در اروپا، مایکل لیویت، وزیر بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده را به پیش بینی ادامه گسترش این بیماری واداشت
[ترجمه ترگمان]واشنگتن - تایید بیماری زا زا به شدت بیماری زا در اروپا، ایالات متحده را رهبری می کند اس مایکل Leavitt، وزیر بهداشت و خدمات انسانی، پیش بینی کرد که این بیماری به گسترش خود ادامه خواهد داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. At least one avian disease pathogen has been found.
[ترجمه گوگل]حداقل یک پاتوژن بیماری پرندگان پیدا شده است
[ترجمه ترگمان]حداقل یک پاتوژن ها در این بیماری پیدا شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The avian influenza A (H5N epizootic (animal outbreak) in Asia and parts of Europe, the Near East, and Africa is not expected to diminish significantly in the short term.
[ترجمه گوگل]انتظار نمی رود که آنفولانزای پرندگان A (اپیزووتیک H5N (شیوع حیوانات) در آسیا و بخش هایی از اروپا، خاور نزدیک و آفریقا در کوتاه مدت به میزان قابل توجهی کاهش یابد
[ترجمه ترگمان]آنفولانزای مرغی در آسیا و بخش هایی از اروپا، خاور نزدیک و آفریقا انتظار نمی رود که در کوتاه مدت کاهش یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Avian encephalomyelitis virus ( AEV ) was blindly passaged in chicken embryo fibroblast ( CEF ) cell for six generations.
[ترجمه گوگل]ویروس آنسفالومیلیت پرندگان (AEV) کورکورانه در سلول فیبروبلاست جنین مرغ (CEF) به مدت شش نسل منتقل شد
[ترجمه ترگمان]ویروس آنفولانزای مرغی (aev)به مدت شش نسل در سلول فیبروبلاست جنینی انسان (CEF)به طور کورکورانه passaged بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. "It's a breakthrough," says Jaime Gongora,an expert in avian genetics at the University of Sydney. "Extractingeven a little more DNA is really important with ancient samples. "
[ترجمه گوگل]جیمی گونگورا، متخصص ژنتیک پرندگان در دانشگاه سیدنی می گوید: «این یک پیشرفت بزرگ است استخراج حتی کمی DNA بیشتر با نمونه های باستانی واقعاً مهم است
[ترجمه ترگمان]جیمی Gongora، یک متخصص ژنتیک در رشته ژنتیک در دانشگاه سیدنی می گوید: \" این یک پیشرفت است، اما DNA کمی بیشتر با نمونه های باستانی بسیار مهم است \"
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. These results showed that the subgroup J avian leukosis virus infections existed in the layer populations in Hubei Province, but the infection rates were different among the 4 breeds.
[ترجمه گوگل]این نتایج نشان داد که زیرگروه J عفونت‌های ویروس لوکوز پرندگان در جمعیت‌های لایه در استان هوبی وجود دارد، اما میزان آلودگی در بین 4 نژاد متفاوت بود
[ترجمه ترگمان]این نتایج نشان داد که گونه های ابتلا به ویروس آنفولانزای مرغی در جمعیت های لایه استان هوبی وجود داشته اند، اما میزان عفونت در بین ۴ نژاد متفاوت بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Avian reticuloendotheliosis virus (REV) infection was reported to be very common in chicken flocks in China, but its economic impact on the poultry industry was not clear.
[ترجمه گوگل]عفونت ویروس رتیکولواندوتلیوز پرندگان (REV) در گله های مرغ در چین بسیار رایج گزارش شده است، اما تاثیر اقتصادی آن بر صنعت طیور مشخص نیست
[ترجمه ترگمان]گزارش شد که عفونت آنفلوآنزای مرغی (REV)بسیار رایج است، اما تاثیر اقتصادی آن بر صنعت مرغداری مشخص نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The avian tarsometatarsus distinguished from the tarsus and metatarsus of other quadruped by its unique characteristic of structure.
[ترجمه گوگل]تارسوماتارسوس پرندگان با ویژگی منحصر به فرد ساختارش از تارسوس و متاتارسوس سایر چهارپایان متمایز می شود
[ترجمه ترگمان]این پرنده با ویژگی منحصر به فردش از ساختار tarsus و metatarsus سایر چهارپایان متمایز و متمایز بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The five categories of incisor and molar digestion are summarized for the avian predators in Table
[ترجمه گوگل]پنج دسته هضم ثنایا و مولار برای شکارچیان پرندگان در جدول خلاصه شده است
[ترجمه ترگمان]پنج دسته گوارش و هضم مولار برای شکارچیان avian در جدول خلاصه شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

مرغی (صفت)
avian

وابسته به مرغان (صفت)
avian

انگلیسی به انگلیسی

• of birds, of fowl

پیشنهاد کاربران

پرنده
آنچه که به پرنده مربوط است. مانند:
avian medicine
طب پرنده
avian physiology
فیزیولوژی پرنده
صفت
مثال؛
The avian creature soared gracefully through the sky.
An ornithologist might say, “Avian migration patterns are fascinating to study. ”
In a discussion about animal adaptations, someone might mention, “Avian species have evolved unique beak shapes for different feeding habits. ”
...
[مشاهده متن کامل]

ماکیان

بپرس